2016-10-12 06:00

2016-10-12 06:00

Hållbara projekt från Värmland

VÄRMLAND: Rädda världen - och tjäna pengar

I 20 år har Life Academy, Karlstad, utbildat över 1 500 personer från 80 u-länder. De flesta deltagarna kommer från Afrika. Det handlar om frågor som energieffektivisering och hållbart miljöarbete. I dag är flera av de som utbildats beslutsfattare i sina respektive hemländer.
- Nu tar vi ett nytt steg och startar ett arbete där företag från Värmland och resten av Sverige kan vara med och leverera produkter och utrustning på energiområdet och andra hållbara lösningar till länder i både Afrika och Asien säger Marlene Gustavsson, vd i Life Academy.

Jennie Jonsson, JJ AB, har fått uppdraget att leda förstudien, som man hoppas skall leda fram till ett treårigt projekt.

- Tillväxtverket och Region Värmland är med i förstudien. Vi hoppas självfallet att många företag i Värmland och Sverige kan vara med och leverera. Jag kallar den här satsningen för ” Rädda världen - tjäna pengar”. Det vill säga att vi gör ett viktigt hållbarhets- och miljöarbete samtidigt som företagen kan få leverera utrustning som ligger i linje med hållbarhetsarbetet och Agenda 2030.

Exempel

Det kan handla om förnybar energi, solenergi, energieffektivisering, produkter inom hållbarhetssystemen samt IT-tjänster av olika slag.

Siktet är i första hand inriktat på södra Afrika, länder som Sydafrika, Kenya, Zambia, för att nämna några exempel.

Stort nätverk

Projektgruppen, som förutom Marlene Gustavsson och Jennie Jonsson består av Su Ping Burman, Pingwise, Tord Larsson, Learningwell samt Per Eiritz, Glava Energy Center, hoppas att arbetet kan leda fram till att utvecklat samarbete mellan företag i Värmland och Sverige som har bra energilösningar och som jobbar med hållbarhetslösningar.

- Efter att nätverket har bildats kan vi gå vidare och påbörja arbetet med att marknadsföra produkterna och lösningarna i de aktuella länderna i Afrika och kanske också i Asien. Vi kommer också att koppla in Business Sweden. Jag är övertygad om att det kan bli framgång för både företagen härhemma i Sverige och mottagarna, säger Per Eiritz.

Jennie Jonsson, JJ AB, har fått uppdraget att leda förstudien, som man hoppas skall leda fram till ett treårigt projekt.

- Tillväxtverket och Region Värmland är med i förstudien. Vi hoppas självfallet att många företag i Värmland och Sverige kan vara med och leverera. Jag kallar den här satsningen för ” Rädda världen - tjäna pengar”. Det vill säga att vi gör ett viktigt hållbarhets- och miljöarbete samtidigt som företagen kan få leverera utrustning som ligger i linje med hållbarhetsarbetet och Agenda 2030.

Exempel

Det kan handla om förnybar energi, solenergi, energieffektivisering, produkter inom hållbarhetssystemen samt IT-tjänster av olika slag.

Siktet är i första hand inriktat på södra Afrika, länder som Sydafrika, Kenya, Zambia, för att nämna några exempel.

Stort nätverk

Projektgruppen, som förutom Marlene Gustavsson och Jennie Jonsson består av Su Ping Burman, Pingwise, Tord Larsson, Learningwell samt Per Eiritz, Glava Energy Center, hoppas att arbetet kan leda fram till att utvecklat samarbete mellan företag i Värmland och Sverige som har bra energilösningar och som jobbar med hållbarhetslösningar.

- Efter att nätverket har bildats kan vi gå vidare och påbörja arbetet med att marknadsföra produkterna och lösningarna i de aktuella länderna i Afrika och kanske också i Asien. Vi kommer också att koppla in Business Sweden. Jag är övertygad om att det kan bli framgång för både företagen härhemma i Sverige och mottagarna, säger Per Eiritz.