2016-10-11 10:12

2016-10-11 10:12

Priserna för småhus ökar

BOENDE: Fem procent dyrare i Värmlands län senaste kvartalet

Sveriges småhusmarknad har haft en stark prisökning under årets tredje kvartal. Det visar siffror från Lantmäteriet.

För landet i genomsnitt har priserna för småhus ökat med tre procent det senaste kvartalet, enligt Lantmäteriet. Allra störst har prisutvecklingen varit i Västernorrland och Dalarnas län. Där har priserna ökat med sex respektive sju procent. I Värmland ökade småhuspriserna med fem procent, medan priserna stått still i Blekinge, Västerbotten och Stockholm.

– Någon dämpande effekt av amorteringskravet som infördes den första juni har ännu inte verkat på bred front. Däremot är Stockholms läns oförändrade prisutveckling en indikation på att amorteringskravet kan ha gett effekt på marknader med de högsta prisnivåerna, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet, i ett pressmeddelande.

Stor efterfrågan

Lantmäteriet konstaterar att efterfrågan på småhus har förstärkts under årets tredje kvartal och håller en förhållandevis jämn nivå runtom i landet. Jämfört med tredje kvartalet 2015 har prisutvecklingen ökat kraftigt i hela landet, med ett genomsnitt på tio procent. Störst prisutveckling står Gotland och Jämtlands län för med en prisutveckling på 13 procent vardera. I Värmland har priserna ökat med åtta procent sedan tredje kvartalet 2015.

För landet i genomsnitt har priserna för småhus ökat med tre procent det senaste kvartalet, enligt Lantmäteriet. Allra störst har prisutvecklingen varit i Västernorrland och Dalarnas län. Där har priserna ökat med sex respektive sju procent. I Värmland ökade småhuspriserna med fem procent, medan priserna stått still i Blekinge, Västerbotten och Stockholm.

– Någon dämpande effekt av amorteringskravet som infördes den första juni har ännu inte verkat på bred front. Däremot är Stockholms läns oförändrade prisutveckling en indikation på att amorteringskravet kan ha gett effekt på marknader med de högsta prisnivåerna, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet, i ett pressmeddelande.

Stor efterfrågan

Lantmäteriet konstaterar att efterfrågan på småhus har förstärkts under årets tredje kvartal och håller en förhållandevis jämn nivå runtom i landet. Jämfört med tredje kvartalet 2015 har prisutvecklingen ökat kraftigt i hela landet, med ett genomsnitt på tio procent. Störst prisutveckling står Gotland och Jämtlands län för med en prisutveckling på 13 procent vardera. I Värmland har priserna ökat med åtta procent sedan tredje kvartalet 2015.