2016-10-11 06:00

2016-10-11 06:00

Karlstadsföretag växer globalt

KARLSTAD: Företag i Nya Zeeland googlade sig fram

Gör man rätt saker blir man intressant globalt sett. Det har Integration Software, Karlstad, företaget arbetar med system och licenser som får datorer att prata med varandra, fått uppleva.
– Klart att vi blev överraskade av att plötsligt få en förfrågan från Nya Zeeland. Företaget googlade efter integrationssystem de ville ha hjälp med och hittade oss, det lilla tjänsteföretaget i Karlstad, säger Michael Olsson, vd i Integration Software.

Det är så här den nya ekonomin verkar. Världen krymper och har man rätt produktion kan det smälla till riktigt ordentligt i orderboken.

– Nu skall vi inte ta i allt för mycket, men företaget är i många stycken en världsspelare på att ta fram spetsprodukter inom integrationsområdet. Då kan det inträffa sådana här positiva händelser, säger Henrik Ericsson, styrelseordförande i Integration Software.

Följer plan

Företaget har nu nått ett läge där målsättningen att leverera de absolut bästa produkterna till marknaden inom integrationsområdet är på väg att infrias.

Det handlar om lönesystem, affärssystem, produktionssystem och kundsystem.

– Om inte de här systemen fungerar att prata med varandra drabbar det företaget på olika sätt. Funkar systemen bra underlättar detta enormt mycket för företaget.

Fördubbling

I dagarna kommer Integrationen Software att underteckna nya affärsavtal som i princip innebär en fördubbling av antalet licenser och affärssystem.

I år kommer kundvärdet av licenser och affärssystem att uppgick till cirka tio miljoner kronor. En siffra man skulle uppnå 2017, men som troligen klaras av redan i år.

– Den globala marknaden för den här typen av systemlösningar kommer årsvis att växa med 12 procent. 2019 handlar det om gigantiska 13 miljarder US dollar. Nu växer vi härhemma, i Norden och globalt, säger Henrik Ericsson.

Fler jobb

Det som nu sker för Integration Software innebär också fler jobb. I dag har företaget fyra anställda, men ledning och styrelse är helt klara över att det kan bli många jobb.

Det pågår också en kraftfull egenutveckling av system och plattformar.

– Vi har också utmaningar. Det gäller att få tag på rätt personer som passar in i tillväxtmiljön.

Integration Software ingår i ett holdingbolag som också äger Ibiz Solution med cirka 50 anställda. Totalt ingår fem personer i ägargruppen. Michael Olsson är majoritetsägare i moderbolaget.

 

Det är så här den nya ekonomin verkar. Världen krymper och har man rätt produktion kan det smälla till riktigt ordentligt i orderboken.

– Nu skall vi inte ta i allt för mycket, men företaget är i många stycken en världsspelare på att ta fram spetsprodukter inom integrationsområdet. Då kan det inträffa sådana här positiva händelser, säger Henrik Ericsson, styrelseordförande i Integration Software.

Följer plan

Företaget har nu nått ett läge där målsättningen att leverera de absolut bästa produkterna till marknaden inom integrationsområdet är på väg att infrias.

Det handlar om lönesystem, affärssystem, produktionssystem och kundsystem.

– Om inte de här systemen fungerar att prata med varandra drabbar det företaget på olika sätt. Funkar systemen bra underlättar detta enormt mycket för företaget.

Fördubbling

I dagarna kommer Integrationen Software att underteckna nya affärsavtal som i princip innebär en fördubbling av antalet licenser och affärssystem.

I år kommer kundvärdet av licenser och affärssystem att uppgick till cirka tio miljoner kronor. En siffra man skulle uppnå 2017, men som troligen klaras av redan i år.

– Den globala marknaden för den här typen av systemlösningar kommer årsvis att växa med 12 procent. 2019 handlar det om gigantiska 13 miljarder US dollar. Nu växer vi härhemma, i Norden och globalt, säger Henrik Ericsson.

Fler jobb

Det som nu sker för Integration Software innebär också fler jobb. I dag har företaget fyra anställda, men ledning och styrelse är helt klara över att det kan bli många jobb.

Det pågår också en kraftfull egenutveckling av system och plattformar.

– Vi har också utmaningar. Det gäller att få tag på rätt personer som passar in i tillväxtmiljön.

Integration Software ingår i ett holdingbolag som också äger Ibiz Solution med cirka 50 anställda. Totalt ingår fem personer i ägargruppen. Michael Olsson är majoritetsägare i moderbolaget.