2016-10-04 17:55

2016-10-04 17:55

Basindustrin i Värmland är viktig

KARLSTAD: Uddeholm - ett lysande exempel

Köp inte argumentet att det i Sverige och Värmland bara skall handla om tjänsteutveckling. Det blir ingen tjänsteutveckling utan industri, sa Mats Kinnwall, chefekonom i organisationen Industriarbetsgivarna, som på tisdagen anordnade en konferens i Karlstad kring industriutvecklingen och löneavtalen.
- Det är självfallet beklagligt att Ericsson gör så stora neddragningar i Sverige, men det är ingen generell kris för svensk industri.

I Värmland finns det stora viktiga basföretag som Uddeholm, Stora Enso och Korsnäs Billerud, för att nämna några exempel.

- Tillsammans står basföretagen i Värmland för 18,5 procent av förädlingsvärdet och 14 procent av sysselsättningen i länet. Det är ganska bra siffror. Däremot har man i Värmland de lägsta inkomsterna per capita. Vad värre är att gapet gentemot inkomsterna i andra landsändar ökar.

Uddeholm i fokus

Uddeholm stod i fokus vid konferensen. Bolaget står starkt, men det finna utmaningar, menade bolagets representanter, Håkan Lundqvist, vice vd och Ellen Myrén Scott, HR-chef i bolaget.

- De närmaste tio åren kommer en tredjedel av dagens 850 anställda att gå i pension. Vi har varit aningen naiva och hoppats på att allt skulle lösa sig, men för en tid sedan förstod vi att åtgärder måste vidtas för att fylla glappen, sa Ellen Myrén Scott.

I dag är en industrielektriker minst lika viktig om som en forskningsledare. Vi måste jobba hårt för att få ersättare till nyckelpersonerna i bolaget, menade Håkan Lundqvist.

Nytt projekt

Nu har Uddeholm startat ett projekt, ”Attraktiv arbetsgivare ” där man skall satsa på en handlingsplan för bolagets personalrekrytering. Man skall bli bra mycket bättre på att informera om bolagets storhet, samt möjligheterna till bra arbete och hyfsad inkomst. Faktum är att alltfler ungdomar i norra Värmland satsar på teknisk utbildning.

- Genom digitaliseringen kommer det också fram nya typer av jobb inom industrin. Jobb som skall lönesättas och jämföras med andra grupper i verkstäderna. Vilka kompetenser behövs för de nya jobben? Vi kan också se att digitaliseringen medverkar till att sudda ut nomenklaturen mellan arbetare och tjänstemän, sa Ellen Myrén Scott.

Vi säger nej

Per Hidesten, vd i Industriarbetsgivarna, kom in på avtal 17, det vill säga de nya avtal som nästa år skall tecknas när ettårsavtalet inom industrin löper ut. Två miljoner löntagare inom industrin berörs av förhandlingarna, som startar efter nyår.

- Vi kommer att säga nej till förkortad arbetstid. Tvärtom vill vi öka antalet arbetstimmar. Vi tycker också att de nominella löneökningarna inom industrin har blivit för höga. I dag har vi en svag produktivitetsutveckling inom industrin. Något vi kommer att ta fasta på i förhandlingarna.

Fakta Industriarbetsgivarna:

Industriarbetsgivarna är en arbetsgivarorganisation för gruv-, massa-, pappersindustrin -, stål- och metallindustrin -, sågverksindustrin samt svetsmekanisk industri. Organisationen företräder drygt 800 medlemsföretag med cirka 80 000 anställda.

I Värmland finns det stora viktiga basföretag som Uddeholm, Stora Enso och Korsnäs Billerud, för att nämna några exempel.

- Tillsammans står basföretagen i Värmland för 18,5 procent av förädlingsvärdet och 14 procent av sysselsättningen i länet. Det är ganska bra siffror. Däremot har man i Värmland de lägsta inkomsterna per capita. Vad värre är att gapet gentemot inkomsterna i andra landsändar ökar.

Uddeholm i fokus

Uddeholm stod i fokus vid konferensen. Bolaget står starkt, men det finna utmaningar, menade bolagets representanter, Håkan Lundqvist, vice vd och Ellen Myrén Scott, HR-chef i bolaget.

- De närmaste tio åren kommer en tredjedel av dagens 850 anställda att gå i pension. Vi har varit aningen naiva och hoppats på att allt skulle lösa sig, men för en tid sedan förstod vi att åtgärder måste vidtas för att fylla glappen, sa Ellen Myrén Scott.

I dag är en industrielektriker minst lika viktig om som en forskningsledare. Vi måste jobba hårt för att få ersättare till nyckelpersonerna i bolaget, menade Håkan Lundqvist.

Nytt projekt

Nu har Uddeholm startat ett projekt, ”Attraktiv arbetsgivare ” där man skall satsa på en handlingsplan för bolagets personalrekrytering. Man skall bli bra mycket bättre på att informera om bolagets storhet, samt möjligheterna till bra arbete och hyfsad inkomst. Faktum är att alltfler ungdomar i norra Värmland satsar på teknisk utbildning.

- Genom digitaliseringen kommer det också fram nya typer av jobb inom industrin. Jobb som skall lönesättas och jämföras med andra grupper i verkstäderna. Vilka kompetenser behövs för de nya jobben? Vi kan också se att digitaliseringen medverkar till att sudda ut nomenklaturen mellan arbetare och tjänstemän, sa Ellen Myrén Scott.

Vi säger nej

Per Hidesten, vd i Industriarbetsgivarna, kom in på avtal 17, det vill säga de nya avtal som nästa år skall tecknas när ettårsavtalet inom industrin löper ut. Två miljoner löntagare inom industrin berörs av förhandlingarna, som startar efter nyår.

- Vi kommer att säga nej till förkortad arbetstid. Tvärtom vill vi öka antalet arbetstimmar. Vi tycker också att de nominella löneökningarna inom industrin har blivit för höga. I dag har vi en svag produktivitetsutveckling inom industrin. Något vi kommer att ta fasta på i förhandlingarna.

Fakta Industriarbetsgivarna:

Industriarbetsgivarna är en arbetsgivarorganisation för gruv-, massa-, pappersindustrin -, stål- och metallindustrin -, sågverksindustrin samt svetsmekanisk industri. Organisationen företräder drygt 800 medlemsföretag med cirka 80 000 anställda.