2016-10-01 06:00

2016-10-01 06:00

Företagarna vill införa ansvarskod 2017

KARLSTAD: Stark kritik från LO-distriktet Örebro-Värmland

Nu hettar det till på arbetsmarknaden. Organisationen Företagarna vill införa en ansvarskod som i vissa lägen och för vissa företag kan ersätta kollektivavtalen. I början av 2017 skall ansvarskoden kunna användas i förhandlingar mellan arbetsgivare och anställda.

- Kollektivavtalen är inte, som de ser ut i dag, anpassade för den moderna arbetsmarknaden. Många småföretag är inte anslutna. Därför lanserar vi ansvarskoden som ger arbetsgivarna möjlighet visa att de kan vara ansvarsfulla och schyssta utan kollektivavtal, sa Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsjurist i Företagarna, när hon i går presenterade ansvarskoden för de värmländska medlemsföretagen.

Över 178 000 företag i landet står i dag utan kollektivavtal. Nu pågår arbetet med att fylla ansvarskoden med viktiga frågor som pensioner och försäkringar.

- Vi säger inte att alla småföretag skall använda ansvarskoden, men de skall ha möjlighet att välja mellan kollektivavtal och ansvarskod.

Blandat

Hur har förslaget tagits emot av arbetsmarknadens parter, de fackliga organisationerna och Svenskt Näringsliv, den stora arbetsgivarorganisationen?

- LO är i stort sett kritiska, men Unionen har intagit en något försiktigare hållning.

Stark kritik

Thomas Andersson, ordförande i LO Örebro-Värmland, är mycket kritisk till Företagarnas förslag att införa ansvarskod på arbetsmarknaden.

- De är bara ute för att försöka försämra villkoren och sänka lönerna för oss arbetstagare. Det blir så med den utformning förslaget har. Vi säger blankt nej till ansvarskoden.

Matchen

Han undrar också om Företagarna, som är en branschorganisation och inte avtalspart, är ute för att ta medlemmar från Svenskt Näringsliv och öka sin status i förhandlingsfrågor

- Det verkar som om de vill ta en match med den stora arbetsgivarorganisationen.

Regionalt och lokalt använder inte Företagarnas medlemmar förslaget när de förhandlar med de anställda.

- Vi har inte fått några som helst indikationer på att enskilda företag, som är medlemmar i Företagarna, för fram ansvarskoden lokalt.

Men de tänker gå ut på bredden med ansvarskoden under våren nästa år. Är ni beredda ta strid för att få bort förslaget från den förhandlingstekniska agendan?

- Det återstår att se. Vi är åtminstone starkt kritiska till förslaget. Vi menar att dagens kollektivavtal är flexibla och passande också för riktigt små företag.

Kan inte ersätta

Svensk Näringsliv kommenterar också frågan om ansvarskod.

- En ansvarskod kan aldrig ersätta ett kollektivavtal. Jag menar att kollektivavtal skapar tydliga spelregler mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är en grundbult i den svenska arbetsmarknadsmodellen, säger Urban Svanberg, regionchef i Svenskt Näringsliv, Värmland.

Han tillägger att kollektivavtalet skapar ett skydd för båda parter till exempel genom pensioner och försäkringar. Många kollektivavtal är dock för krångliga och kostnadsdrivande. Vi bedriver i dialog med facken ett löpande arbete för att förenkla och göra avtalen mer konkurrenskraftiga. Det är ett arbete som blir alltmer angeläget och som facken behöver ta på större allvar, tillägger han.

- Kollektivavtalen är inte, som de ser ut i dag, anpassade för den moderna arbetsmarknaden. Många småföretag är inte anslutna. Därför lanserar vi ansvarskoden som ger arbetsgivarna möjlighet visa att de kan vara ansvarsfulla och schyssta utan kollektivavtal, sa Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsjurist i Företagarna, när hon i går presenterade ansvarskoden för de värmländska medlemsföretagen.

Över 178 000 företag i landet står i dag utan kollektivavtal. Nu pågår arbetet med att fylla ansvarskoden med viktiga frågor som pensioner och försäkringar.

- Vi säger inte att alla småföretag skall använda ansvarskoden, men de skall ha möjlighet att välja mellan kollektivavtal och ansvarskod.

Blandat

Hur har förslaget tagits emot av arbetsmarknadens parter, de fackliga organisationerna och Svenskt Näringsliv, den stora arbetsgivarorganisationen?

- LO är i stort sett kritiska, men Unionen har intagit en något försiktigare hållning.

Stark kritik

Thomas Andersson, ordförande i LO Örebro-Värmland, är mycket kritisk till Företagarnas förslag att införa ansvarskod på arbetsmarknaden.

- De är bara ute för att försöka försämra villkoren och sänka lönerna för oss arbetstagare. Det blir så med den utformning förslaget har. Vi säger blankt nej till ansvarskoden.

Matchen

Han undrar också om Företagarna, som är en branschorganisation och inte avtalspart, är ute för att ta medlemmar från Svenskt Näringsliv och öka sin status i förhandlingsfrågor

- Det verkar som om de vill ta en match med den stora arbetsgivarorganisationen.

Regionalt och lokalt använder inte Företagarnas medlemmar förslaget när de förhandlar med de anställda.

- Vi har inte fått några som helst indikationer på att enskilda företag, som är medlemmar i Företagarna, för fram ansvarskoden lokalt.

Men de tänker gå ut på bredden med ansvarskoden under våren nästa år. Är ni beredda ta strid för att få bort förslaget från den förhandlingstekniska agendan?

- Det återstår att se. Vi är åtminstone starkt kritiska till förslaget. Vi menar att dagens kollektivavtal är flexibla och passande också för riktigt små företag.

Kan inte ersätta

Svensk Näringsliv kommenterar också frågan om ansvarskod.

- En ansvarskod kan aldrig ersätta ett kollektivavtal. Jag menar att kollektivavtal skapar tydliga spelregler mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är en grundbult i den svenska arbetsmarknadsmodellen, säger Urban Svanberg, regionchef i Svenskt Näringsliv, Värmland.

Han tillägger att kollektivavtalet skapar ett skydd för båda parter till exempel genom pensioner och försäkringar. Många kollektivavtal är dock för krångliga och kostnadsdrivande. Vi bedriver i dialog med facken ett löpande arbete för att förenkla och göra avtalen mer konkurrenskraftiga. Det är ett arbete som blir alltmer angeläget och som facken behöver ta på större allvar, tillägger han.