2016-09-30 06:00

2016-09-30 13:07

Tillbakagång för värmländsk industri

VÄRMLAND: Nu vill IUC prioritera utvecklingsbehovet

Värmländsk industri investerar och effektiviserar i för liten omfattning i förhållande till omvärlden. Under perioden 2007-2014 har industrin, tillverkningsindustri, stål- och metallföretag, skogsindustrin undantagen, tappat i konkurrenskraft med flera län, exempel Västra Götaland och riket i sin helhet.
- Vi kan efter omfattande undersökningar och djupanalyser identifiera behoven och prioritera arbetet som skall förbättra situationen för den värmländska industrin, säger Mattias Säfström, ny vd för Industriellt Utvecklingscentrum, IUC och Stål & Verkstad i Värmland.

Under 2014 omsatte industrigruppen i mätningen 32 miljarder kronor. Det är 27 procent av alla intäkter i värmländskt näringsliv det året. Mellan 2007 och 2014 sjönk omsättningen med hela tio miljarder kronor, antalet anställda minskade med 24 procent eller med 3 700 anställda. Investeringarna minskade med 300 miljoner kronor.

Står i vägen

IUC och Stål & Verkstad konstaterar också att den här trenden även till vissa delar kan skönjas i Småföretagsbarometern, som ges ut av Swedbank och Företagarna.

- Det verkar som om något står i vägen för de värmländska företagens möjligheter att investera och expandera, säger Mattias Säfström.

Pressas

Sören Strömberg har arbetat i ledande ställning inom flera värmländska verkstadsföretag.

- Många företag pressas hårt av sina storföretagskunder. Marginalerna minskar och det innebär självfallet att det blir mindre pengar över för investeringar och det viktiga marknadsarbetet.

Nu vill IUC och Stål & Verkstad prioritera utvecklingsbehovet till tre områden: marknad och försäljning, produktutveckling samt volymexpansion.

- Genom detta hoppas vi nå en vändning för den värmländska industrin och att vi kan vara med och fightas om morgondagens order, säger Kjell-Arne Edvinsson, styrelseordförande i IUC och Stål & Verkstad.

Samarbete

De vill också utveckla arbetet med det offentliga och akademin.

- Det är uppenbart att Karlstads universitet inte är särskilt skickliga på entreprenörsskapande verksamhet. Vi vill ha en bred dialog med universitet om hur vi alla tillsammans skall hitta fram till ett bra entreprenörskap.

De konstaterar också att inom industrin är de långa seriernas tid förbi, det krävs mer av flexibilitet och innovation, aktivt ledarskap, affärsmodellerna måste vässas och man måste få medarbetarna att bli bättre på engagera sig.

Under 2014 omsatte industrigruppen i mätningen 32 miljarder kronor. Det är 27 procent av alla intäkter i värmländskt näringsliv det året. Mellan 2007 och 2014 sjönk omsättningen med hela tio miljarder kronor, antalet anställda minskade med 24 procent eller med 3 700 anställda. Investeringarna minskade med 300 miljoner kronor.

Står i vägen

IUC och Stål & Verkstad konstaterar också att den här trenden även till vissa delar kan skönjas i Småföretagsbarometern, som ges ut av Swedbank och Företagarna.

- Det verkar som om något står i vägen för de värmländska företagens möjligheter att investera och expandera, säger Mattias Säfström.

Pressas

Sören Strömberg har arbetat i ledande ställning inom flera värmländska verkstadsföretag.

- Många företag pressas hårt av sina storföretagskunder. Marginalerna minskar och det innebär självfallet att det blir mindre pengar över för investeringar och det viktiga marknadsarbetet.

Nu vill IUC och Stål & Verkstad prioritera utvecklingsbehovet till tre områden: marknad och försäljning, produktutveckling samt volymexpansion.

- Genom detta hoppas vi nå en vändning för den värmländska industrin och att vi kan vara med och fightas om morgondagens order, säger Kjell-Arne Edvinsson, styrelseordförande i IUC och Stål & Verkstad.

Samarbete

De vill också utveckla arbetet med det offentliga och akademin.

- Det är uppenbart att Karlstads universitet inte är särskilt skickliga på entreprenörsskapande verksamhet. Vi vill ha en bred dialog med universitet om hur vi alla tillsammans skall hitta fram till ett bra entreprenörskap.

De konstaterar också att inom industrin är de långa seriernas tid förbi, det krävs mer av flexibilitet och innovation, aktivt ledarskap, affärsmodellerna måste vässas och man måste få medarbetarna att bli bättre på engagera sig.