2016-09-26 09:55

2016-09-26 09:55

Miljonsatsningen är i bruk

ROTTNEROS: Ökad produktion i Rottneros

Den här veckan startar Rottneros bruk upp igen efter en ombyggnad för 110 miljoner kronor.

Massatillverkaren Rottneros bruk har investerat 110 miljoner kronor på en utbyggnad av tvättpress, blekning och torksteg. Investeringen ska bidra till att produktionen stiger från 150 000 ton till 175 000 ton på årsbasis. Nu i veckan är bruket redo att startas upp igen efter ombyggnationen.

Rottneros bruk har enligt ett pressmeddelande haft ”några tuffare år” efter en nedåtgående marknad för tryckpapper. För att öka konkurrenskraften har bruket bland annat satsat på interna förbättringar och nya massakvaliteter. Under de kommande åren kommer investeringar motsvarande 800 miljoner kronor att genomföras. Målsättningen är att få produktionen att stiga från cirka 350 000 ton till 500 000 ton massa om året.

Massatillverkaren Rottneros bruk har investerat 110 miljoner kronor på en utbyggnad av tvättpress, blekning och torksteg. Investeringen ska bidra till att produktionen stiger från 150 000 ton till 175 000 ton på årsbasis. Nu i veckan är bruket redo att startas upp igen efter ombyggnationen.

Rottneros bruk har enligt ett pressmeddelande haft ”några tuffare år” efter en nedåtgående marknad för tryckpapper. För att öka konkurrenskraften har bruket bland annat satsat på interna förbättringar och nya massakvaliteter. Under de kommande åren kommer investeringar motsvarande 800 miljoner kronor att genomföras. Målsättningen är att få produktionen att stiga från cirka 350 000 ton till 500 000 ton massa om året.