2016-09-23 15:24

2016-09-23 15:24

Kursändring efter dålig rankingplats

KRISTINEHAMN: Nu vill kommunen vända uppåt igen

Det funkar inte att ha ett företagsklimat i fritt fall. Det var den samlade åsikten vid torsdagskvällens näringslivskväll i Kristinehamn.

Kristinehamns kommun rasade i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i år och hamnade på plats 216 av 290 i landet. Under torsdagskvällen hölls ett möte på Kristinehamns Conference Center (KCC) för att hitta sätt att vända den negativa trenden. En rad övningar hölls under ledning av Christer Östlund från Svenskt Näringsliv, som jobbar med företagsenkäten rankingen bygger på.

– Tittar vi på hårda fakta ser det ungefär likadant ut i dag som det gjorde 2008 när Kristinehamn var som högst rankat. Vad ni tappat på är de mjuka frågorna, de frågor ni själva äger. Bestäm er för att göra en förbättring så går det, men det måste börja i den yttersta ledningen för kommunen, sade han under mötet.

Näringslivschef Madelen Richardsson konstaterade att Kristinehamn inte förtjänar ett så dåligt företagsklimat. Men hon skämdes över att man misslyckats med råd och stöd till befintliga företag, två saker man får mycket beröm för av nya företag.

– Även om det är sexigt med nyetableringar så får vi inte glömma de befintliga företagen. De är trots allt de viktigaste, sade hon.

För att få bättre attityder till företagande föreslog Ove Bengtsson (KD) att kommunstyrelsen skulle bjuda in tre företagare som fick presentera sina verksamheter innan det ordinarie sammanträdet startade.

Kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S) föreslog att både företag och kommunföreträdare skulle förbereda sig mer inför företagsbesök, att det ska finnas ett klart syfte och att det ska ske en återkoppling efteråt.

– I dag kommer vi ut, får en hjälm och gul väst, går runt och tittar på företaget innan vi sätter oss och fikar. Det är först mot slutet vi frågar vad de tycker.

Att bjuda in lokala företag till dialog inför en upphandling ansågs viktigt för att få ett bättre upphandlingsunderlag och ökad kunskap hos kommunen kring det lokala utbudet.

– Det finns ett stort engagemang för de här frågorna i Kristinehamn. Ni har alla möjligheter att vända uppåt igen, summerade Svenskt Näringslivs regionchef Urban Svanberg kvällen.

Kristinehamns kommun rasade i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i år och hamnade på plats 216 av 290 i landet. Under torsdagskvällen hölls ett möte på Kristinehamns Conference Center (KCC) för att hitta sätt att vända den negativa trenden. En rad övningar hölls under ledning av Christer Östlund från Svenskt Näringsliv, som jobbar med företagsenkäten rankingen bygger på.

– Tittar vi på hårda fakta ser det ungefär likadant ut i dag som det gjorde 2008 när Kristinehamn var som högst rankat. Vad ni tappat på är de mjuka frågorna, de frågor ni själva äger. Bestäm er för att göra en förbättring så går det, men det måste börja i den yttersta ledningen för kommunen, sade han under mötet.

Näringslivschef Madelen Richardsson konstaterade att Kristinehamn inte förtjänar ett så dåligt företagsklimat. Men hon skämdes över att man misslyckats med råd och stöd till befintliga företag, två saker man får mycket beröm för av nya företag.

– Även om det är sexigt med nyetableringar så får vi inte glömma de befintliga företagen. De är trots allt de viktigaste, sade hon.

För att få bättre attityder till företagande föreslog Ove Bengtsson (KD) att kommunstyrelsen skulle bjuda in tre företagare som fick presentera sina verksamheter innan det ordinarie sammanträdet startade.

Kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S) föreslog att både företag och kommunföreträdare skulle förbereda sig mer inför företagsbesök, att det ska finnas ett klart syfte och att det ska ske en återkoppling efteråt.

– I dag kommer vi ut, får en hjälm och gul väst, går runt och tittar på företaget innan vi sätter oss och fikar. Det är först mot slutet vi frågar vad de tycker.

Att bjuda in lokala företag till dialog inför en upphandling ansågs viktigt för att få ett bättre upphandlingsunderlag och ökad kunskap hos kommunen kring det lokala utbudet.

– Det finns ett stort engagemang för de här frågorna i Kristinehamn. Ni har alla möjligheter att vända uppåt igen, summerade Svenskt Näringslivs regionchef Urban Svanberg kvällen.