2016-09-21 06:00

2016-09-21 06:00

"Vi måste bli bättre på att sälja"

UPPFINNINGAR: Rekordmånga svenska patent

Hemlighåll inte din uppfinning. Låt fler ta del av den. Det är liten risk att någon snor den för dig.

Det säger Mats Olsson, ordförande i Svenska uppfinnarföreningen.

Sverige är bra på att uppfinna. Tredje bäst i Europa om man mäter i patent. 2015 fick Sverige rekordmånga patent registrerade hos det europeiska patentverket, 1932 stycken noga räknat.

– En stabil och djup demokrati främjar uppfinneriet. Jag vill nog påstå att klimatet för att uppfinna i Sverige är mycket bra, säger Mats Olsson.

Mats är inte bara ordförande i Svenska uppfinnarföreningen. Han jobbar också med att uppfinna.

Jättestor bastuba

Den viktigaste uppfinningen Mats Olsson ligger bakom är infraljudgeneratorn. Den genererar ljud som mänskligt öra inte kan uppfatta. Själva uppfinningen är stor som tre bastubor.

– Infraljudgeneratorn används i dag kommersiellt i industriella värmepannor för att förhindra sotbildning. Den finns uppskattningsvis i 60 procent av pannorna i Sverige. Här är marknaden mättad men generatorn är på väg ut på på världsmarknaden, berättar Mats Olsson.

Som professionell uppfinnare har han flera parallella projekt han jobbar med. Ett är att tillsammans med KTH (Kungliga tekniska högskolan) försöka utvinna mat och bioenergi ur alger.

– Den stora utmaningen i det är hur vi kan torka algerna på ett effektivt sätt. De består till 90-95 procent vatten.

Danskarna bättre

Vi är bra på att uppfinna i Sverige men vi är inte lika bra på att sälja våra uppfinningar.

– Nej, det är vi inte lika framgångsrika med. Danskar och amerikanare är till exempel mycket bättre, anser Mats Olsson.

Att komma ut på marknaden med uppfinningar är något som Svenska uppfinnarföreningen jobbar mycket med. Man har fått 5,8 miljoner i statliga medel i ett projekt som ska göra att fler uppfinningar kan bli kommersiella.

Det bor nog en uppfinnare i varje människa. Men från idé till att uppfinningen börjar säljas är den ofta en lång och krokig resa som ska göras.

– En uppfinnare är som regel ingen kuf, ingen enstörig Oppfinnar-Jocke som sitter i en källare och klurar, utan en helt vanlig människa som många gånger hämtar inspiration från den egna vardagen, säger Mats.

Bra berättare

Mats Olsson menar att en god uppfinnare också är en god storyteller.

– Man ska vara öppen med det man gör, berätta och testa idén mot andra. Det är sällan någon blir bestulen på sin uppfinning. Man måste ha med andra människor på vägen för att nå fram.

En av de mer spännande svenska uppfinningarna på senare år är enligt Mats Olsson cykelairbagen Hövding. Den skapades av Anna Haupts och Terese Alstin när de gjorde sitt examensarbete inom industridesign vid Lunds universitet.

Cyklingens airbag

I stället för en cykelhjälm har man en krage runt halsen som utlöses likt en airbag i bilen och skyddar huvudet vid en olycka.

I dag arbetar ett 20-tal personer inom företaget med att tillverka och sälja cyklingens airbag.

Hövding är ganska typiskt för hur en uppfinning av i dag skapas. De flesta uppfinnare har universitetsutbildning. Och den nya generationens uppfinnare jobbar hellre i team än ensamma.

Sverige är bra på att uppfinna. Tredje bäst i Europa om man mäter i patent. 2015 fick Sverige rekordmånga patent registrerade hos det europeiska patentverket, 1932 stycken noga räknat.

– En stabil och djup demokrati främjar uppfinneriet. Jag vill nog påstå att klimatet för att uppfinna i Sverige är mycket bra, säger Mats Olsson.

Mats är inte bara ordförande i Svenska uppfinnarföreningen. Han jobbar också med att uppfinna.

Jättestor bastuba

Den viktigaste uppfinningen Mats Olsson ligger bakom är infraljudgeneratorn. Den genererar ljud som mänskligt öra inte kan uppfatta. Själva uppfinningen är stor som tre bastubor.

– Infraljudgeneratorn används i dag kommersiellt i industriella värmepannor för att förhindra sotbildning. Den finns uppskattningsvis i 60 procent av pannorna i Sverige. Här är marknaden mättad men generatorn är på väg ut på på världsmarknaden, berättar Mats Olsson.

Som professionell uppfinnare har han flera parallella projekt han jobbar med. Ett är att tillsammans med KTH (Kungliga tekniska högskolan) försöka utvinna mat och bioenergi ur alger.

– Den stora utmaningen i det är hur vi kan torka algerna på ett effektivt sätt. De består till 90-95 procent vatten.

Danskarna bättre

Vi är bra på att uppfinna i Sverige men vi är inte lika bra på att sälja våra uppfinningar.

– Nej, det är vi inte lika framgångsrika med. Danskar och amerikanare är till exempel mycket bättre, anser Mats Olsson.

Att komma ut på marknaden med uppfinningar är något som Svenska uppfinnarföreningen jobbar mycket med. Man har fått 5,8 miljoner i statliga medel i ett projekt som ska göra att fler uppfinningar kan bli kommersiella.

Det bor nog en uppfinnare i varje människa. Men från idé till att uppfinningen börjar säljas är den ofta en lång och krokig resa som ska göras.

– En uppfinnare är som regel ingen kuf, ingen enstörig Oppfinnar-Jocke som sitter i en källare och klurar, utan en helt vanlig människa som många gånger hämtar inspiration från den egna vardagen, säger Mats.

Bra berättare

Mats Olsson menar att en god uppfinnare också är en god storyteller.

– Man ska vara öppen med det man gör, berätta och testa idén mot andra. Det är sällan någon blir bestulen på sin uppfinning. Man måste ha med andra människor på vägen för att nå fram.

En av de mer spännande svenska uppfinningarna på senare år är enligt Mats Olsson cykelairbagen Hövding. Den skapades av Anna Haupts och Terese Alstin när de gjorde sitt examensarbete inom industridesign vid Lunds universitet.

Cyklingens airbag

I stället för en cykelhjälm har man en krage runt halsen som utlöses likt en airbag i bilen och skyddar huvudet vid en olycka.

I dag arbetar ett 20-tal personer inom företaget med att tillverka och sälja cyklingens airbag.

Hövding är ganska typiskt för hur en uppfinning av i dag skapas. De flesta uppfinnare har universitetsutbildning. Och den nya generationens uppfinnare jobbar hellre i team än ensamma.

Mest kände uppfinnaren

Håkan Lans är förmodligen den mest kände nu levande svenske uppfinnaren. Mest känd är han för att ha uppfunnit färggrafik för datorer och ett navigeringssystem, STDMA, som är standard inom både sjöfarten och flyget. Han uppfann också HI Pad, en föregångare till datormusen.

Lans har varit och är indragen i flera rättstvister om sina patent. Han stämde datortillverkarna Dell, Compaq och Hewlett-Packard i amerikansk domstol men förlorade och tvingades betala flera miljoner i skadestånd samt rättegångskostnader.

Källa: tekniskamuseet.se

Viktiga svenska uppfinningar

• Primusköket som uppfanns av Frans Lindqvist 1888.

• Sfäriska kullagret som blev startskottet till Svenska kullagerfabriken. Utvecklades av Sven Wingquist 1907.

• Baltzar von Platen och Carl Munters som 1921 uppfann ett nytt kylsystem som ligger till grund för det moderna kylskåpet.

• Skiftnyckeln som uppfanns av Johan Petter Johansson 1892. Han fick 110 patent under sin livstid.

• Dynamitens fader kallas han, Alfred Nobel. Tog så mycket som 355 patent.

• Blixtlåset som svenskamerikanen Gideon Sundbäck fick patent på 1913.

• Respiratorn var också en svensk uppfinning. Den skapades av Carl Gunnar Engström 1950.

• Tetraförpackningen som uppfanns av Erik Wallenberg 1944 och blev grunden till familjen Rausings företagsimperium.

• Världens första pacemaker tillverkades av Rune Elmqvist 1958 och opererades in i Arne Larsson samma år av hjärtkirurgen Åke Senning.

• Agafyren som hjälper båtar att navigera. Den uppfanns av Gustaf Dahlén.

• Trepunktsbältet i bilen som räddat många människoliv. Uppfinnare flygingenjören Nils Bohlin.

Källa: listor.se, dn.se med flera.