2016-09-21 06:00

2016-09-30 09:26

Stora jobb väntar Cleanergy

ÅMÅL: Nya kunder på gång

När skotske prästen Robert Stirling för 200 år sedan uppfann stirlingmotorn fanns inte solkraften på agendan, men nu är Cleanergy, Åmål, i täten bland företagen i världen som med hjälp av solen och stirlingmotorn skapar el med en verkningsgrad som snart ligger en bit över 30 procent.

– Vi är inne i ett spännande skede och vi vill gärna försöka oss på att slå världsrekord i att omvandla sol till el, säger Lars Gustavsson, innovationschef i Cleanergy

Företaget har nyligen fått pengar, närmare bestämt tre miljoner kronor, för att tillsammans med Brogren Industries, gjuteriföretaget TPC Components, Sandvik Heating Technology samt avdelningen för energiteknik vid KTH, utveckla ett material som tål höga temperaturer.

Höga temperaturer

– För att öka verkningsgraden måste materialet i solmottagaren kunna utstå höga temperaturer. Detta ställer höga krav på materialets förmåga att leda värme bra samtidigt som det skall kunna motstå till exempel brott, korrosion och krypning vid höga temperaturer.

Funktionen

I dag är stirlingmotorbaserad koncentrerad solkraft, så kallad Stirling CSP, bäst på att omvandla sol till el med en verkningsgrad på 32 procent. Tekniken bygger på att en parabolisk solfångare koncentrerar solstrålningen mot en mottagare som leder värmen vidare till en motor som kan omvandla värmen till rörelse och därmed generera el.

Men varför har det dröjt så långe innan kopplingen sol och stirlingmotor fick sitt genombrott?

– Arbetet har pågått i många år. Vi startade 2008, men det är först nu vi ser rejäla genombrott och en ökad verkningsgrad. Samtidigt skall man komma i håg att priset på oljan gjort att intresset inte varit helt på topp, säger Lars Gustavsson.

Ny stororder?

Cleanergy är ett högteknologiskt företag som, med lite tur, kan bli hur stort som helst. Men Lars Gustavsson, pekar samtidigt på behovet av friskt kapital.

– Vi arbetar just nu med en större order till ett land som innebär att 3 800 stirlingmotorer kopplas samman i ett nät för att klara effektbehovet på 50 megawatt. Detta ställer stora krav på produktionen och kapitalbehovet kommer att öka.

Enorm satsning

Skulle Cleanergy sedan få vara med i Marockos stora vision om att skapa ett effektbehov av 500 megawatt via solen kommer detta få stora positiva följder för företaget. Stirlingmotorn har också kommit till nytta för att omvandla gas till el.

Lars Gustavsson vill inte placera in Cleanergy i rankinglistan över företag som kan bli vinnare på soltekniken.

– Vi gör vårt jobb och jag tror att bär riktigt långt.

Att solen blir att räkna med som energikälla tar Lars Gustavsson för givet.

– Det är många länder med ett stort antal soltimmar som vill få del av tekniken.

– Vi är inne i ett spännande skede och vi vill gärna försöka oss på att slå världsrekord i att omvandla sol till el, säger Lars Gustavsson, innovationschef i Cleanergy

Företaget har nyligen fått pengar, närmare bestämt tre miljoner kronor, för att tillsammans med Brogren Industries, gjuteriföretaget TPC Components, Sandvik Heating Technology samt avdelningen för energiteknik vid KTH, utveckla ett material som tål höga temperaturer.

Höga temperaturer

– För att öka verkningsgraden måste materialet i solmottagaren kunna utstå höga temperaturer. Detta ställer höga krav på materialets förmåga att leda värme bra samtidigt som det skall kunna motstå till exempel brott, korrosion och krypning vid höga temperaturer.

Funktionen

I dag är stirlingmotorbaserad koncentrerad solkraft, så kallad Stirling CSP, bäst på att omvandla sol till el med en verkningsgrad på 32 procent. Tekniken bygger på att en parabolisk solfångare koncentrerar solstrålningen mot en mottagare som leder värmen vidare till en motor som kan omvandla värmen till rörelse och därmed generera el.

Men varför har det dröjt så långe innan kopplingen sol och stirlingmotor fick sitt genombrott?

– Arbetet har pågått i många år. Vi startade 2008, men det är först nu vi ser rejäla genombrott och en ökad verkningsgrad. Samtidigt skall man komma i håg att priset på oljan gjort att intresset inte varit helt på topp, säger Lars Gustavsson.

Ny stororder?

Cleanergy är ett högteknologiskt företag som, med lite tur, kan bli hur stort som helst. Men Lars Gustavsson, pekar samtidigt på behovet av friskt kapital.

– Vi arbetar just nu med en större order till ett land som innebär att 3 800 stirlingmotorer kopplas samman i ett nät för att klara effektbehovet på 50 megawatt. Detta ställer stora krav på produktionen och kapitalbehovet kommer att öka.

Enorm satsning

Skulle Cleanergy sedan få vara med i Marockos stora vision om att skapa ett effektbehov av 500 megawatt via solen kommer detta få stora positiva följder för företaget. Stirlingmotorn har också kommit till nytta för att omvandla gas till el.

Lars Gustavsson vill inte placera in Cleanergy i rankinglistan över företag som kan bli vinnare på soltekniken.

– Vi gör vårt jobb och jag tror att bär riktigt långt.

Att solen blir att räkna med som energikälla tar Lars Gustavsson för givet.

– Det är många länder med ett stort antal soltimmar som vill få del av tekniken.