2016-09-21 06:00

2016-09-30 09:26

Om några år kan företaget ha miljardomsättning

ÅMÅL: Svårt avgöra i tid när tillväxten kommer

Senaste verksamhetsåret omsatte Cleanergy, med verksamhet i Åmål, Uddevalla, Göteborg och Stockholm, 70 miljoner kronor. Om några år kommer företaget att omsätta miljardbelopp. Det är Jonas Eklind, vd i Cleanergy, helt övertygad om.

– Vi har problem med prognoserna. Det är svårt om inte omöjligt att hamna rätt i tid. För oss handlar det om enormt stora affärer. Det stora genombrottet kan komma 2017 eller 2019. Att det kommer är helt klart.

En eller två stororder från länder, som vill omvandla sol till el, kan över en natt innebära att Cleanergy lämnar småföretagsstadiet och stiger in i storföretagskostymen. Omsättningstalen kommer att mångdubblas. Dessutom närmar sig Cleanergy den enormt svåra frågan om att lagra el från solen.

– Med lite tur kommer vi om några år ha miljardomsättning, kanske flera miljarder kronor.

Hundratals ägare

Cleanergy har i dag hundratals ägare, däribland några näringslivskändisar som Kent Janer och Per Nuder, för att nämna några exempel.

– De anställda har också fått möjlighet att bli aktieägare i bolaget.

Men är det inte dags att börsnotera företaget?

– Det beror på syftet. Jag tror inte att vi i dagsläget har det behovet, men man skall aldrig säga aldrig.

Cleanergy har kommit långt med den tekniska utvecklingen, där stirlingmotorn utgör basen. Tekniklösningen innebär att värme från solen blir till el. Man kopplar samman tusentals stirlingmotorer som tillsammans bildar en enorm kraftkälla.

– Faktum är att vi kan koppla samman hur många motorer som helst. Den teknik vi går fram med är vi tämligen ensamma om i världen. Kineserna har försökt, men de lyckas inte uppnå de verkningsgrader som vi kommit upp i, säger Jonas Eklind.

Nu står Cleanergy inför en omfattande volymproduktion av stirlingmotorn och tekniklösningar. En verksamhet som förläggs till Uddevalla.

– Det betyder inte att Åmål tappas på teknikkunnande och jobb. Det blir nyrekryteringar i både Uddevalla och Åmål.

I dag har företaget 100 personer på lönelistan, 80 av dem är fast anställda, Resten är konsulter.

– Det skulle inte förvåna mig om Cleanergy om några år har flera hundra anställda, säger Jonas Eklind.

Företaget har även representation och verksamhet utomlands, bland annat demodepåer i Dubai och Kina.

– Nu i november kommer vi att delta i det stora miljömötet, COP 22, i Marocko. Där kommer man att diskutera bästa sättet att producera el med hjälp av solen och vilken teknik som skall användas. Där är vi med i a-laget, säger Jonas Eklind.

– Vi har problem med prognoserna. Det är svårt om inte omöjligt att hamna rätt i tid. För oss handlar det om enormt stora affärer. Det stora genombrottet kan komma 2017 eller 2019. Att det kommer är helt klart.

En eller två stororder från länder, som vill omvandla sol till el, kan över en natt innebära att Cleanergy lämnar småföretagsstadiet och stiger in i storföretagskostymen. Omsättningstalen kommer att mångdubblas. Dessutom närmar sig Cleanergy den enormt svåra frågan om att lagra el från solen.

– Med lite tur kommer vi om några år ha miljardomsättning, kanske flera miljarder kronor.

Hundratals ägare

Cleanergy har i dag hundratals ägare, däribland några näringslivskändisar som Kent Janer och Per Nuder, för att nämna några exempel.

– De anställda har också fått möjlighet att bli aktieägare i bolaget.

Men är det inte dags att börsnotera företaget?

– Det beror på syftet. Jag tror inte att vi i dagsläget har det behovet, men man skall aldrig säga aldrig.

Cleanergy har kommit långt med den tekniska utvecklingen, där stirlingmotorn utgör basen. Tekniklösningen innebär att värme från solen blir till el. Man kopplar samman tusentals stirlingmotorer som tillsammans bildar en enorm kraftkälla.

– Faktum är att vi kan koppla samman hur många motorer som helst. Den teknik vi går fram med är vi tämligen ensamma om i världen. Kineserna har försökt, men de lyckas inte uppnå de verkningsgrader som vi kommit upp i, säger Jonas Eklind.

Nu står Cleanergy inför en omfattande volymproduktion av stirlingmotorn och tekniklösningar. En verksamhet som förläggs till Uddevalla.

– Det betyder inte att Åmål tappas på teknikkunnande och jobb. Det blir nyrekryteringar i både Uddevalla och Åmål.

I dag har företaget 100 personer på lönelistan, 80 av dem är fast anställda, Resten är konsulter.

– Det skulle inte förvåna mig om Cleanergy om några år har flera hundra anställda, säger Jonas Eklind.

Företaget har även representation och verksamhet utomlands, bland annat demodepåer i Dubai och Kina.

– Nu i november kommer vi att delta i det stora miljömötet, COP 22, i Marocko. Där kommer man att diskutera bästa sättet att producera el med hjälp av solen och vilken teknik som skall användas. Där är vi med i a-laget, säger Jonas Eklind.