2016-09-21 06:00

2016-09-21 06:00

Konsumentskyddet ska stärkas

VÄRMLAND: Omfattande regler för ekonomisk rådgivning

Finansiella produkter är ofta komplexa och svårbedömda. Det finns, utöver bankerna, en växande skara företag som erbjuder olika produkter och placeringar. Konsumenten behöver kunskap och information. Därför vill regeringen stärka konsumentskyddet.

– Det gillar vi i högsta grad. Kunden ska veta vad det handlar om och inte bli vilseledd. Samtidigt är att bra att vi som jobbar med rådgivningen har ramar att hålla oss till, säger Henrik Lindholm, pensions - och placeringsspecialist i Nordea Värmland.

Ett utdrag ur reglerna handlar om kompetenskravet för rådgivarna, att rådgivningen skall dokumenteras, att rådgivarna skall iaktta god rådgivningssed och att konsumenternas intresse skall tas tillvara.

Skyldighet

Sedan är rådgivaren skyldig att avråda konsumenten från att göra placeringar som inte är lämpliga för konsumenten om konsumenten själv föreslår en viss placering. I Finansinspektionens regelpärm står det också att konsumenten kan få skadestånd vid vårdslös rådgivning.

Anser man som konsument att ha drabbats av en vårdslös rådgivning är det viktigt att reklamera rådgivningen inom skälig tid från det man upptäckt eller borde ha upptäckt skadan.

Går inte

Kom i håg att man inte kan begära skadestånd på den grunden att börskursen gått ned.

– Det är också bra om kunderna frågar oss vilken kompetens vi har, säger Christian Nilsson, pensions- och placeringsspecialist i Nordea Värmland.

I det här sammanhanget skall man komma i håg att det är nästintill omöjligt för rådgivarna att med säkerhet kunna förutsäga utvecklingen för olika placeringar.

Flera lagstiftningsärenden förbereds i Finansdepartementet. Detta gäller bland annat intressekonflikter, bristande transparens och att det är olika regelverk som gäller för de aktörer som tillhandahåller sådan rådgivning.

– Det gillar vi i högsta grad. Kunden ska veta vad det handlar om och inte bli vilseledd. Samtidigt är att bra att vi som jobbar med rådgivningen har ramar att hålla oss till, säger Henrik Lindholm, pensions - och placeringsspecialist i Nordea Värmland.

Ett utdrag ur reglerna handlar om kompetenskravet för rådgivarna, att rådgivningen skall dokumenteras, att rådgivarna skall iaktta god rådgivningssed och att konsumenternas intresse skall tas tillvara.

Skyldighet

Sedan är rådgivaren skyldig att avråda konsumenten från att göra placeringar som inte är lämpliga för konsumenten om konsumenten själv föreslår en viss placering. I Finansinspektionens regelpärm står det också att konsumenten kan få skadestånd vid vårdslös rådgivning.

Anser man som konsument att ha drabbats av en vårdslös rådgivning är det viktigt att reklamera rådgivningen inom skälig tid från det man upptäckt eller borde ha upptäckt skadan.

Går inte

Kom i håg att man inte kan begära skadestånd på den grunden att börskursen gått ned.

– Det är också bra om kunderna frågar oss vilken kompetens vi har, säger Christian Nilsson, pensions- och placeringsspecialist i Nordea Värmland.

I det här sammanhanget skall man komma i håg att det är nästintill omöjligt för rådgivarna att med säkerhet kunna förutsäga utvecklingen för olika placeringar.

Flera lagstiftningsärenden förbereds i Finansdepartementet. Detta gäller bland annat intressekonflikter, bristande transparens och att det är olika regelverk som gäller för de aktörer som tillhandahåller sådan rådgivning.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.