2016-09-21 06:00

2016-09-21 06:00

Bästa tipsen när du ska starta eget företag

ARBETE: Börja med att formulera en affärsidé

Affärsidé, affärsplan, kontakter, budget och marknadsföring är några av de viktigaste delarna att tänka på när ett företag ska startas.

Att formulera en affärsidé är det första steget mot att uppfylla drömmen om att bli egen företagare. Det brukar sägas att affärsidén är grunden som företaget vilar på. Idén bör skrivas ner och vara tydlig och kort. En lyckad affärsidé ska gå att omsätta i pengar.

– Att arbeta igenom affärsidén och checka av mot marknaden om det finns potential för din idé och hur konkurrensen ser ut, är naturligtvis det viktigaste, säger Conny Rosenhall, verksamhetsledare, NyföretagarCentrum.

Av affärsidén behövs det göras en affärsplan, som beskriver hur och varför företaget ska starta.

Ta hjälp utifrån

Att kontakta personer i sin omgivning som har erfarenhet är ett tips, ett bollplank är god hjälp. Hålla koll på konkurrenterna kan även vara till stor fördel. Hur marknadsför de sig? I marknadsföringen är det viktigt att ha ett tydligt budskap så att kunderna förstår vad det är som säljs.

Eftersom en stor det av samhället har flyttat ut på internet är det viktigt att företaget också gör det. Registrera minst ett domännamn så fort som möjligt och var aktiv på sociala medier.

Ett bra företagsnamn och en logotyp, som underlättar att känna igen företaget, är grundläggande. Vilka värden vill du bygga ditt företag runt? Vänta dock med att trycka visitkort och trycksaker tills registreringen av företagsnamnet är godkänt. Se då även till att skydda namnet.

Se över finansieringen

Utgå från att det kan dröja månader innan den första fakturan kan skickas och kom fram till vem som ska sköta redovisningen.

Jämför olika företagsformer och kom fram till den som passar bäst. Titta även på vad det finns för bank- och finansieringsmöjligheter. Kolla med banken och Almi, var ärlig och visa upp din affärsplan.

Håll koll på skatter, avgifter, tillstånd, lagar och registrering. Vad gäller för ditt företag? Se till att fundera på vilka immateriella tillgångar som kan bli aktuella, exempelvis patent. Titta även på försäkringar, a-kassa och pension.

Se till att har rätt avtal och tala alltid med en expert innan du ingår i ett. Var noga med att skilja privat från företag och skaffa ett företagsabonnemang på telefonen.

Tips är att införskaffa ”Starta företag-broschyren” som ger en överblick över vad du behöver veta och göra för att starta och driva företag.

Undvik misstag

De flesta misstagen nyföretagare gör, är att de fokuserar för mycket på sina kostnader och inte sina intäkter.

– Det är vanligt att nyföretagare börjar med att köpa firmabil, kontorsplats etcetera. Fokus borde ligga på intäkter och kunderna, sedan utgifterna, säger Conny Rosenhall.

Ett annat vanligt misstag är att du som nyföretagare inte har någon plan på hur du ska sälja.

– En del tror visitkort och hemsida räcker, men det är ju inget sälj. Man måste ut och ta tag i kunderna, säger Conny Rosenhall.

Att formulera en affärsidé är det första steget mot att uppfylla drömmen om att bli egen företagare. Det brukar sägas att affärsidén är grunden som företaget vilar på. Idén bör skrivas ner och vara tydlig och kort. En lyckad affärsidé ska gå att omsätta i pengar.

– Att arbeta igenom affärsidén och checka av mot marknaden om det finns potential för din idé och hur konkurrensen ser ut, är naturligtvis det viktigaste, säger Conny Rosenhall, verksamhetsledare, NyföretagarCentrum.

Av affärsidén behövs det göras en affärsplan, som beskriver hur och varför företaget ska starta.

Ta hjälp utifrån

Att kontakta personer i sin omgivning som har erfarenhet är ett tips, ett bollplank är god hjälp. Hålla koll på konkurrenterna kan även vara till stor fördel. Hur marknadsför de sig? I marknadsföringen är det viktigt att ha ett tydligt budskap så att kunderna förstår vad det är som säljs.

Eftersom en stor det av samhället har flyttat ut på internet är det viktigt att företaget också gör det. Registrera minst ett domännamn så fort som möjligt och var aktiv på sociala medier.

Ett bra företagsnamn och en logotyp, som underlättar att känna igen företaget, är grundläggande. Vilka värden vill du bygga ditt företag runt? Vänta dock med att trycka visitkort och trycksaker tills registreringen av företagsnamnet är godkänt. Se då även till att skydda namnet.

Se över finansieringen

Utgå från att det kan dröja månader innan den första fakturan kan skickas och kom fram till vem som ska sköta redovisningen.

Jämför olika företagsformer och kom fram till den som passar bäst. Titta även på vad det finns för bank- och finansieringsmöjligheter. Kolla med banken och Almi, var ärlig och visa upp din affärsplan.

Håll koll på skatter, avgifter, tillstånd, lagar och registrering. Vad gäller för ditt företag? Se till att fundera på vilka immateriella tillgångar som kan bli aktuella, exempelvis patent. Titta även på försäkringar, a-kassa och pension.

Se till att har rätt avtal och tala alltid med en expert innan du ingår i ett. Var noga med att skilja privat från företag och skaffa ett företagsabonnemang på telefonen.

Tips är att införskaffa ”Starta företag-broschyren” som ger en överblick över vad du behöver veta och göra för att starta och driva företag.

Undvik misstag

De flesta misstagen nyföretagare gör, är att de fokuserar för mycket på sina kostnader och inte sina intäkter.

– Det är vanligt att nyföretagare börjar med att köpa firmabil, kontorsplats etcetera. Fokus borde ligga på intäkter och kunderna, sedan utgifterna, säger Conny Rosenhall.

Ett annat vanligt misstag är att du som nyföretagare inte har någon plan på hur du ska sälja.

– En del tror visitkort och hemsida räcker, men det är ju inget sälj. Man måste ut och ta tag i kunderna, säger Conny Rosenhall.

Att tänka på

• Ha en affärsidé som är hållbar

• Ta hjälp av personer med erfarenhet

• Skaffa hemsida och sociala medier

• Skaffa en logotyp för igenkänning

• Marknadsför med ett tydligt budskap

• Skilj på privat och företag

• Håll koll på lagar och tillstånd

• Fokusera på intäkter, inte kostnader

• Se över finansieringsmöjligheterna