2016-09-19 09:23

2016-09-19 09:23

Färre chefer ger mer problem

ARBETE: För många medarbetare per chef påverkar verksamheten negativt

Ju fler anställda per chef, desto högre ohälsotal. Det visar en ny rapport.

Chefer inom kvinnodominerade branscher som vård, omsorg och socialt arbete är de chefer på arbetsmarknaden som har ansvar för flest medarbetare, i genomsnitt 30 anställda per chef. Det är mer än dubbelt så många som i många andra branscher. Det visar en rapport från forskare vid Göteborgs universitet och Mälardalens högskola som gjorts på uppdrag av fackförbundet Vision, där totalt 15 olika branscher kartlagt.

Slutsatsen är att de stora personalgrupperna påverkar verksamheten negativt och ökar ohälsotalen. Ett stort antal underställda ökar de administrativa, strategiska och personalorienterade arbetsuppgifterna för chefen. Kontrollen över arbetet och arbetstillfredsställelsen minskar, samtidigt som stressen och överbelastningen ökar. För medarbetarna medför stora personalgrupper minskad interaktionen med chefen, medarbetarna känner sig mindre sedda och tenderar att bli mer missnöjda med chefen. Det leder också till högre personalomsättning och mer problem i arbetsgruppen.

– Många verksamheter inom välfärden är organiserade på ett sätt som både ökar risken för ohälsa och försämrar kvaliteten. Såväl arbetsgivare som medarbetare och chefer skulle tjäna på att minska antalet medarbetare per chef, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Chefer inom kvinnodominerade branscher som vård, omsorg och socialt arbete är de chefer på arbetsmarknaden som har ansvar för flest medarbetare, i genomsnitt 30 anställda per chef. Det är mer än dubbelt så många som i många andra branscher. Det visar en rapport från forskare vid Göteborgs universitet och Mälardalens högskola som gjorts på uppdrag av fackförbundet Vision, där totalt 15 olika branscher kartlagt.

Slutsatsen är att de stora personalgrupperna påverkar verksamheten negativt och ökar ohälsotalen. Ett stort antal underställda ökar de administrativa, strategiska och personalorienterade arbetsuppgifterna för chefen. Kontrollen över arbetet och arbetstillfredsställelsen minskar, samtidigt som stressen och överbelastningen ökar. För medarbetarna medför stora personalgrupper minskad interaktionen med chefen, medarbetarna känner sig mindre sedda och tenderar att bli mer missnöjda med chefen. Det leder också till högre personalomsättning och mer problem i arbetsgruppen.

– Många verksamheter inom välfärden är organiserade på ett sätt som både ökar risken för ohälsa och försämrar kvaliteten. Såväl arbetsgivare som medarbetare och chefer skulle tjäna på att minska antalet medarbetare per chef, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Medarbetare per chef

Vård, omsorg och sociala tjänster 30

Utbildning 27

Byggverksamhet 14

Fastighetsverksamhet 10

Information och kommunikation 7

Källa: