2016-09-08 12:49

2016-09-08 12:49

Ny ordförande i Almi Värmland

ARBETE

Per Fredriksson har utsetts till ny ordförande i Almi Företagspartner Värmland.

Han har tidigare haft ledningsuppdrag inom bank, massa- och pappersindustrin, IT-branschen, miljöteknik och på Karlstads universitet. Han har även varit vd för investmentbolaget Wingfors Invest och nu senast arbetat som managementkonsult på Effect Management.

Avgående ordförande Helene Rinstad kommer att flytta utomlands några år och väljer därför att under denna period avsluta alla sina uppdrag i Sverige.

Han har tidigare haft ledningsuppdrag inom bank, massa- och pappersindustrin, IT-branschen, miljöteknik och på Karlstads universitet. Han har även varit vd för investmentbolaget Wingfors Invest och nu senast arbetat som managementkonsult på Effect Management.

Avgående ordförande Helene Rinstad kommer att flytta utomlands några år och väljer därför att under denna period avsluta alla sina uppdrag i Sverige.