2016-09-07 06:00

2016-09-07 06:00

Stabil konjunktur stillar oron

KRÖNIKA

Osäkerheten är fortsatt hög på de finansiella marknaderna. Oron för den kinesiska ekonomins tillstånd och dess inverkan på råvarupriser har fått sällskap av en ökad oro för en eventuell Brexit.

Samtidigt stegras ovisshet kring världsekonomin generellt. Dessa orosmoment kommer successivt att skingras, men sannolikt uppstår nya till hösten i form av valet i USA och ett ökat amerikanskt inflationstryck.

Trots alla mörka moln och en tillväxtmässigt svagare inledning på året, växer sig den globala konjunkturen sakta starkare. Den överraskande låga sysselsättningsökningen i USA i maj bedömer vi som tillfällig. Sammantaget signalerar övrig statistik att USA:s arbetsmarknad är fortsatt stark. Fler jobb och snabbare löneökningar borgar i sin tur för en högre inhemsk efterfrågan.

I Europa blir samtidigt tillväxten gradvis både bredare och högre. Och även om den kinesiska tillväxten väntas bli lägre i år än i fjol, blir den tillräckligt hög för att stödja en tillväxtökning i världsekonomin. Trots en successivt stabilare global tillväxt finns det dock anledning att förvänta sig en fortsatt slagig marknadsutveckling. Storbritannien kommer sannolikt att betala ett ganska högt pris för sitt val att stå utanför EU. På sikt kommer vi att se negativa effekter av Brexit även i övriga Europa.

Men en utdragen brittisk utträdesprocess ger Europas ekonomi tid för fortsatt konsolidering. Dessutom innebär Brexit inte att tillväxt helt försvinner, utan att den i viss mån omfördelas – den enes död den andres bröd. Den kinesiska tillväxten blir lägre i år än under förra året, men ändå fullt tillräcklig för att understödja en successivt starkare global konjunktur.

De låga räntorna kommer sannolikt att bestå ännu en tid, åtminstone i Europa. Mot bakgrund av en högre och stabilare världstillväxt, mer optimistiska försäljningsprognoser, rimligt värderade börser och avsaknaden av ett vettigt räntealternativ blir börsen långsiktigt attraktiv för en investerare. Detta givet att man som investerare har rimliga förväntningar på börsavkastningen. Världsekonomin är alltjämt långt ifrån att växa i linje med sin potentiella tillväxttakt, varför man bör ställa ned förväntningarna på vad börsen kan avkasta. Sammantaget har vi en inramning som framförallt talar för alternativa placeringar – placeringar som ger möjlighet till en avkastning i linje med en mer dämpad börsavkastning, men till en betydligt lägre risk än en direktinvestering på börsen.

Så rådet återigen - prata med Er rådgivare och se över Ert sparande, vad som passar Er bäst med dagens förutsättningar utifrån mål, tid och risk och fråga om alternativa placeringar som kan passa Er bäst, om Ni tycker det är ett alternativ i Er portfölj.

Lycka till med Ert sparande!

Samtidigt stegras ovisshet kring världsekonomin generellt. Dessa orosmoment kommer successivt att skingras, men sannolikt uppstår nya till hösten i form av valet i USA och ett ökat amerikanskt inflationstryck.

Trots alla mörka moln och en tillväxtmässigt svagare inledning på året, växer sig den globala konjunkturen sakta starkare. Den överraskande låga sysselsättningsökningen i USA i maj bedömer vi som tillfällig. Sammantaget signalerar övrig statistik att USA:s arbetsmarknad är fortsatt stark. Fler jobb och snabbare löneökningar borgar i sin tur för en högre inhemsk efterfrågan.

I Europa blir samtidigt tillväxten gradvis både bredare och högre. Och även om den kinesiska tillväxten väntas bli lägre i år än i fjol, blir den tillräckligt hög för att stödja en tillväxtökning i världsekonomin. Trots en successivt stabilare global tillväxt finns det dock anledning att förvänta sig en fortsatt slagig marknadsutveckling. Storbritannien kommer sannolikt att betala ett ganska högt pris för sitt val att stå utanför EU. På sikt kommer vi att se negativa effekter av Brexit även i övriga Europa.

Men en utdragen brittisk utträdesprocess ger Europas ekonomi tid för fortsatt konsolidering. Dessutom innebär Brexit inte att tillväxt helt försvinner, utan att den i viss mån omfördelas – den enes död den andres bröd. Den kinesiska tillväxten blir lägre i år än under förra året, men ändå fullt tillräcklig för att understödja en successivt starkare global konjunktur.

De låga räntorna kommer sannolikt att bestå ännu en tid, åtminstone i Europa. Mot bakgrund av en högre och stabilare världstillväxt, mer optimistiska försäljningsprognoser, rimligt värderade börser och avsaknaden av ett vettigt räntealternativ blir börsen långsiktigt attraktiv för en investerare. Detta givet att man som investerare har rimliga förväntningar på börsavkastningen. Världsekonomin är alltjämt långt ifrån att växa i linje med sin potentiella tillväxttakt, varför man bör ställa ned förväntningarna på vad börsen kan avkasta. Sammantaget har vi en inramning som framförallt talar för alternativa placeringar – placeringar som ger möjlighet till en avkastning i linje med en mer dämpad börsavkastning, men till en betydligt lägre risk än en direktinvestering på börsen.

Så rådet återigen - prata med Er rådgivare och se över Ert sparande, vad som passar Er bäst med dagens förutsättningar utifrån mål, tid och risk och fråga om alternativa placeringar som kan passa Er bäst, om Ni tycker det är ett alternativ i Er portfölj.

Lycka till med Ert sparande!

  • Peter Östberg