2016-08-01 09:30

2016-08-01 09:30

Fler konkurser i Värmland

ARBETE: Värmland går emot trenden

Färre svenska företag gick i konkurs i juli i år jämfört med samma period förra året. I Värmland är läget omvänt. Här ökar konkurserna.

Totalt gick 321 aktiebolag i konkurs i juli, vilket är en minskning med 12 procent. Inte sedan 2008 har landet haft färre konkurser under juli månad. Sett till helåret har 3 183 aktiebolag gått i konkurs i Sverige, jämfört med 3 492 under motsvarande period förra året. Sedan årsskiftet har konkurserna därmed minskat med nio procent.

Värmland går emot trenden. I länet gick nio aktiebolag i konkurs under juli i år. Det är två fler än juli förra året. Hittills i år har 115 värmländska aktiebolag gått i konkurs, jämfört med 88 samma period 2015. Det innebär en ökning med 31 procent sett till konkurser i länet.

Totalt gick 321 aktiebolag i konkurs i juli, vilket är en minskning med 12 procent. Inte sedan 2008 har landet haft färre konkurser under juli månad. Sett till helåret har 3 183 aktiebolag gått i konkurs i Sverige, jämfört med 3 492 under motsvarande period förra året. Sedan årsskiftet har konkurserna därmed minskat med nio procent.

Värmland går emot trenden. I länet gick nio aktiebolag i konkurs under juli i år. Det är två fler än juli förra året. Hittills i år har 115 värmländska aktiebolag gått i konkurs, jämfört med 88 samma period 2015. Det innebär en ökning med 31 procent sett till konkurser i länet.