2016-07-19 16:36

2016-07-19 16:36

Framtidstro på Ransbysågen

TORSBY: Effektivisering och investering inför framtiden i Ransby.

I sommar gör Moelven en flermiljoninvestering på sågverket i Ransby, detta som en del i ett fortsatt investeringsarbete att hålla sig konkurrenskraftiga inför framtiden.

På sågverket i Ransby har man sågat trä sedan 1972 och det är det oftast fullt med verksamhet, där stockar mäts, kapas och blir till plank eller andra sågade trävaror. Under semestrarna står den huvudsakliga verksamheten stilla och man håller för närvarande på med ett större renoveringsarbete.

– Sågade trävaror ligger i tiden, det är miljövändligt och det är ett bra material. Det är bra efterfrågan nu så det är väldigt positivt, säger Per-Erik Nilsson.

Han började på sågverket redan 1986 och är numera produktionschef och personalansvarig.

– Det vi håller på med nu är ett nytt intag för bolster och ströhantering på justerverket, detta kommer då skötas helt med automatik, det sköttes delvis manuellt med handkraft tidigare.

Modernisering

Samtidigt som de äldre nedslitna maskinerna byts ut bygger man ut lokalen, för att förbättra arbetsmiljön för de anställda och höja kapaciteten på justerverket.

– Den nya anläggningen tar två paket åt gången, den gamla tog bara ett så där kommer vi tjäna i paketbytet.

Ett paket är ungefär sex kubikmeter sågade trävaror som torkats och sedan skickats till justerverket. Där de sorteras, kvalitetsbestäms och kapas i rätt längder innan de paketeras och skickas till kund.

– För några år sedan gjorde vi en investering i paketeringen, där vi byggde om emballeringen och den biten.

Kapacitetshöjning

Nu när både början och slutet på justerverket har fått en välbehövlig utveckling och renovering återstår bara själva mittendelen där träet kvalitetsbestäms och kapas i rätt längder. När hela justerverket är upprustat kommer man ligga på en kapacitet närmare 73 000 kubikmeter.

– Nästa steg är själva mittendelen i justerverket, med kamerajustering. I dagsläget är det manuell justering där två man sitter och gör bedömningen av virket. När kamerorna kommer in blir det bara övervakning så de och datorerna gör rätt.

På sågverket i Ransby har man sågat trä sedan 1972 och det är det oftast fullt med verksamhet, där stockar mäts, kapas och blir till plank eller andra sågade trävaror. Under semestrarna står den huvudsakliga verksamheten stilla och man håller för närvarande på med ett större renoveringsarbete.

– Sågade trävaror ligger i tiden, det är miljövändligt och det är ett bra material. Det är bra efterfrågan nu så det är väldigt positivt, säger Per-Erik Nilsson.

Han började på sågverket redan 1986 och är numera produktionschef och personalansvarig.

– Det vi håller på med nu är ett nytt intag för bolster och ströhantering på justerverket, detta kommer då skötas helt med automatik, det sköttes delvis manuellt med handkraft tidigare.

Modernisering

Samtidigt som de äldre nedslitna maskinerna byts ut bygger man ut lokalen, för att förbättra arbetsmiljön för de anställda och höja kapaciteten på justerverket.

– Den nya anläggningen tar två paket åt gången, den gamla tog bara ett så där kommer vi tjäna i paketbytet.

Ett paket är ungefär sex kubikmeter sågade trävaror som torkats och sedan skickats till justerverket. Där de sorteras, kvalitetsbestäms och kapas i rätt längder innan de paketeras och skickas till kund.

– För några år sedan gjorde vi en investering i paketeringen, där vi byggde om emballeringen och den biten.

Kapacitetshöjning

Nu när både början och slutet på justerverket har fått en välbehövlig utveckling och renovering återstår bara själva mittendelen där träet kvalitetsbestäms och kapas i rätt längder. När hela justerverket är upprustat kommer man ligga på en kapacitet närmare 73 000 kubikmeter.

– Nästa steg är själva mittendelen i justerverket, med kamerajustering. I dagsläget är det manuell justering där två man sitter och gör bedömningen av virket. När kamerorna kommer in blir det bara övervakning så de och datorerna gör rätt.

  • Micael Thernström