2016-07-05 09:03

2016-07-05 09:03

Omorganisation inte alltid lönsamt

ARBETE

Att genomföra en omorganisation blir inte alltid framgångsrikt. Allt för ofta påverkas den psykosociala arbetsmiljön negativt, enligt Unionen.

I fackförbundet Unionens senaste arbetsmiljöbarometer har 70 procent av de 2 708 tillfrågade arbetsmiljöombuden uppgett att det genomförts minst en omorganisation de senaste tre åren på arbetsplatsen. Nästan en av fem uppger att det genomförts fem eller fler omorganisationer.

– Omorganisationer har betydligt större påverkan på en arbetsplats psykosociala arbetsmiljö än den fysiska. Dessutom är psykisk ohälsa i dag den vanligaste sjukskrivningsorsaken där ett allt mer rörligt och hektiskt arbetsliv har satt sina spår, säger Martin Linder, Unionens förbundsordförande, i ett pressmeddelande.

De som bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och inkluderar och informerar sina tjänstemän når i högre grad lönsamhet efter en omorganisation, skriver Unionen.

Arbetsplatser som genomgår störst organisatoriska förändringar finns inom branscherna media och kommunikation och IT och telekom.

I fackförbundet Unionens senaste arbetsmiljöbarometer har 70 procent av de 2 708 tillfrågade arbetsmiljöombuden uppgett att det genomförts minst en omorganisation de senaste tre åren på arbetsplatsen. Nästan en av fem uppger att det genomförts fem eller fler omorganisationer.

– Omorganisationer har betydligt större påverkan på en arbetsplats psykosociala arbetsmiljö än den fysiska. Dessutom är psykisk ohälsa i dag den vanligaste sjukskrivningsorsaken där ett allt mer rörligt och hektiskt arbetsliv har satt sina spår, säger Martin Linder, Unionens förbundsordförande, i ett pressmeddelande.

De som bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och inkluderar och informerar sina tjänstemän når i högre grad lönsamhet efter en omorganisation, skriver Unionen.

Arbetsplatser som genomgår störst organisatoriska förändringar finns inom branscherna media och kommunikation och IT och telekom.