2016-07-05 13:53

2016-07-05 13:53

Håll dig säker under äventyret

UPPLEVELSEAKTIVITETER: "Många tror att allt som finns är bra och att det är kontrollerat"

Att ta del av upplevelseaktiviteter blir allt vanligare. Konsumentverket tipsar om vad du ska tänka på för att hålla dig säker under äventyret.

Konsumentverket har tillsynsansvar för upplevelseaktiviteter. Men företag som anordnar äventyrliga upptåg som exempelvis höghöjdsbanor, ziplines, hoppborgar, lekland, äventyrsbad, go-kart och dykning har ingen skyldighet att rapportera olyckor till Konsumentverket. Däremot måste de rapportera om systematiska brister och eventuella incidenter som inträffar på grund av det.

– Men det gör de aldrig. Ingen upplever att de har en farlig tjänst. Och många konsumenter tror att allt som finns i samhället är bra och att det är kontrollerat. Man tänker inte på att det kanske inte är så himla tryggt, säger Maria Lindstedt som arbetar med produktsäkerhet på Konsumentverket.

Skalperad på bad

På myndigheten uppmanar man företag att skicka in underrättelser om incidenter när det uppdagas att något har hänt. Som för några år sedan när en kvinna blev skalperad på ett bad i Värmland när botten i en bassäng plötsligt sänktes. Eller när en person trillade ner från en zipline i Dalsland på grund av en felaktig konstruktion.

– På badet fanns bra rutiner, men man följde dem inte. När man höjde och sänkte bassängbottnen skulle det inte finnas folk i bassängen, men när det här hände brydde man sig inte, berättar Maria Lindstedt.

I det fallet valde polisen att inte starta någon utredning om vållande till kroppsskada, mycket för att kvinnan inte gjorde någon polisanmälan. För Konsumentverkets del handlar det om att se över rutiner för att liknande incidenter inte ska hända igen.

Är alla upplevelseaktiviteter farliga?

– Nej, då skulle man inte få hålla på. Det är klart att det är farligt att dyka och klättra i berg om man inte har kompetens. En olycka i sig är inte ett tecken på att det är en farlig tjänst. Olyckor kan hända utan att det finns säkerhetsrisker.

Hur skyddar man sig bäst från att råka ut för incidenter?

– Använd ditt sunda förnuft och fundera på om det verkar seriöst. Kolla om det finns ordentlig bemanning. Om du till exempel är elev och ska lära dig dyka behöver du ha en närvarande instruktör så du inte blir borttappad och det händer något, säger Maria Lindstedt.

– Kolla om det finns någon ansvarig på plats som du kan få hjälp hos. Och lämna inte barnen medan du som vuxen gör något annat. Kolla med personalen innan i så fall. Som förälder har du ett tillsynsansvar, fortsätter hon.

Anmäler allmänheten några aktiviteter?

– Ja, vi har fått ganska många anmälningar på en hinderbana som varit uppställd på flera platser i landet. Många tyckte inte att det fanns personal på plats. Det vanligaste är annars att folk anmäler lekland, ofta i samband med att det hänt en olycka. Ibland har man anmält att det inte varit tillräcklig övervakning.

Är det något särskilt man ska passa sig för?

– Vi ser att det blir mer och mer tillfälliga event där man ställer upp attraktioner för att fira något. Då har man kanske inte kunskapen kring aktiviteten och det kanske inte följer med personal som vet hur det funkar. Så vid tillfälliga event ska man vara extra noga med att kolla att det finns kunnig personal. Och om det är mycket folk på ett ställe och det är extra äventyrligt kan det hända saker. Kolla hur det ser ut i anslutning till aktiviteten, om det exempelvis är bra underlag runt studsmattor om det finns risk för att ramla ur.

På Konsumentverket är man kritisk till att lagstiftningen är så pass otydlig som den är kring upplevelseaktiviteter. Inom EU jobbar man med att se över produktsäkerhetslagstiftningen, men arbetet som skulle vara klart för två år sedan har dragit ut på tiden.

– Vem ansvarar till exempel för en seglarskola? Är det Transportstyrelsen? Produktsäkerhetslagen är från 2004 och säger att tjänster ska vara säkra, men det är inte tydligare än så. Vi har skrivit till regeringen och bett om tydligare regelverk, men fått som svar att de inte gör något förrän EU är klara med sitt produktsäkerhetsarbete. Så vi får nog vänta ett tag, säger Maria Lindstedt.

Konsumentverket har tillsynsansvar för upplevelseaktiviteter. Men företag som anordnar äventyrliga upptåg som exempelvis höghöjdsbanor, ziplines, hoppborgar, lekland, äventyrsbad, go-kart och dykning har ingen skyldighet att rapportera olyckor till Konsumentverket. Däremot måste de rapportera om systematiska brister och eventuella incidenter som inträffar på grund av det.

– Men det gör de aldrig. Ingen upplever att de har en farlig tjänst. Och många konsumenter tror att allt som finns i samhället är bra och att det är kontrollerat. Man tänker inte på att det kanske inte är så himla tryggt, säger Maria Lindstedt som arbetar med produktsäkerhet på Konsumentverket.

Skalperad på bad

På myndigheten uppmanar man företag att skicka in underrättelser om incidenter när det uppdagas att något har hänt. Som för några år sedan när en kvinna blev skalperad på ett bad i Värmland när botten i en bassäng plötsligt sänktes. Eller när en person trillade ner från en zipline i Dalsland på grund av en felaktig konstruktion.

– På badet fanns bra rutiner, men man följde dem inte. När man höjde och sänkte bassängbottnen skulle det inte finnas folk i bassängen, men när det här hände brydde man sig inte, berättar Maria Lindstedt.

I det fallet valde polisen att inte starta någon utredning om vållande till kroppsskada, mycket för att kvinnan inte gjorde någon polisanmälan. För Konsumentverkets del handlar det om att se över rutiner för att liknande incidenter inte ska hända igen.

Är alla upplevelseaktiviteter farliga?

– Nej, då skulle man inte få hålla på. Det är klart att det är farligt att dyka och klättra i berg om man inte har kompetens. En olycka i sig är inte ett tecken på att det är en farlig tjänst. Olyckor kan hända utan att det finns säkerhetsrisker.

Hur skyddar man sig bäst från att råka ut för incidenter?

– Använd ditt sunda förnuft och fundera på om det verkar seriöst. Kolla om det finns ordentlig bemanning. Om du till exempel är elev och ska lära dig dyka behöver du ha en närvarande instruktör så du inte blir borttappad och det händer något, säger Maria Lindstedt.

– Kolla om det finns någon ansvarig på plats som du kan få hjälp hos. Och lämna inte barnen medan du som vuxen gör något annat. Kolla med personalen innan i så fall. Som förälder har du ett tillsynsansvar, fortsätter hon.

Anmäler allmänheten några aktiviteter?

– Ja, vi har fått ganska många anmälningar på en hinderbana som varit uppställd på flera platser i landet. Många tyckte inte att det fanns personal på plats. Det vanligaste är annars att folk anmäler lekland, ofta i samband med att det hänt en olycka. Ibland har man anmält att det inte varit tillräcklig övervakning.

Är det något särskilt man ska passa sig för?

– Vi ser att det blir mer och mer tillfälliga event där man ställer upp attraktioner för att fira något. Då har man kanske inte kunskapen kring aktiviteten och det kanske inte följer med personal som vet hur det funkar. Så vid tillfälliga event ska man vara extra noga med att kolla att det finns kunnig personal. Och om det är mycket folk på ett ställe och det är extra äventyrligt kan det hända saker. Kolla hur det ser ut i anslutning till aktiviteten, om det exempelvis är bra underlag runt studsmattor om det finns risk för att ramla ur.

På Konsumentverket är man kritisk till att lagstiftningen är så pass otydlig som den är kring upplevelseaktiviteter. Inom EU jobbar man med att se över produktsäkerhetslagstiftningen, men arbetet som skulle vara klart för två år sedan har dragit ut på tiden.

– Vem ansvarar till exempel för en seglarskola? Är det Transportstyrelsen? Produktsäkerhetslagen är från 2004 och säger att tjänster ska vara säkra, men det är inte tydligare än så. Vi har skrivit till regeringen och bett om tydligare regelverk, men fått som svar att de inte gör något förrän EU är klara med sitt produktsäkerhetsarbete. Så vi får nog vänta ett tag, säger Maria Lindstedt.