2016-07-01 14:18

2016-07-01 15:49

Vite på en miljon i veckan

KARLSTAD: "De har lurat konsumenter på ett vidrigt sätt"

Tre Karlstadbolag hotas med vite om en miljon kronor i veckan om de fortsätter med oseriös telefonförsäljning. Ett beslut som ses som en delseger för Konsumentombudsmannen som stämt bolagen.

NWT har tidigare rapporterat om att de Karlstadbaserade företagen Svenska Elbolaget, Svenska Telebolaget och Nytel har stämts av Konsumentombudsmannen (KO). Två av tre företag står med på Konsumentverkets varningslista och har kritiserats av myndigheten för oseriös telefonförsäljning.

– De har lurat konsumenter på ett vidrigt sätt. De har inriktat sig på att ringa upp äldre för att lura på dem telefon- eller elabonnemang. En del konsumenter har varit svårt dementa och absolut inte medvetna om vad som gällt. De har hamnat i avtal oavsett om de sagt ja eller nej, säger Carolina Andersson, processråd hos KO.

En miljon i veckan

Nu i veckan meddelade Stockholms tingsrätt tre interimistiska beslut som innebär att KO får igenom sina yrkanden mot alla tre företagen i väntan på domar. Det innebär att Svenska Elbolaget, Svenska Telebolaget och Nytel riskerar att få betala en miljon kronor i vite per vecka om de fortsätter kräva betalning för obeställda tjänster, inte informera ordentligt om ångerrätten och vara otydliga kring vilka avgifter som tillkommer. Dom väntas komma i höst.

– De interimistiska besluten är en delseger och ett incitament för företagen att börja sköta sig. Om de gör överträdelser och vi ansöker om vitet blir det jobbigt för dem att betala en miljon i veckan, säger Carolina Andersson.

”Svider mer”

Konsumentombudsmannen har inte bara stämt företagen, utan även personer som är knutna till dem. Enligt Carolina Andersson är det för att personerna bakom företagen har figurerat i liknande sammanhang tidigare.

– De har startat upp företag och gjort en massa överträdelser. När vi kör en rättslig process lägger de ner företaget och försätter det i konkurs, startar upp ett nytt och gör samma sak. Genom att stämma personerna kommer de få ett förbud på sig, så om de startar ett nytt bolag som bryter mot reglerna så kan vi direkt gå in och ansöka om vite. Då blir det de personligen som får betala vitet och det svider mer, säger hon.

Konsumentverket har hittills fått in ett hundratal anmälningar om Svenska Telebolaget. De senaste inkom nu under slutet av veckan. De allra flesta anmälningarna gäller negativ avtalsbindning, vilket innebär att konsumenten inte tackat ja till att bli kund men ändå hamnat i ett avtal. Svenska Elbolaget har anmälts 75 gånger och Nytel 30 gånger.

”Extremt oseriösa”

– Det här är extremt oseriösa företag. Så vi gjorde något vi aldrig gjort tidigare. Vi ansökte om kvarstad innan vi ens startat ett ärende mot bolagen, berättar Carolina Andersson.

Kronofogden beviljade kvarstaden och har nu säkrat tillgångar hos företagen.

– Så även om företagen försätts i konkurs så kan vi få ut marknadsstörningsavgifter, säger Carolina Andersson.

NWT har tidigare rapporterat om att de Karlstadbaserade företagen Svenska Elbolaget, Svenska Telebolaget och Nytel har stämts av Konsumentombudsmannen (KO). Två av tre företag står med på Konsumentverkets varningslista och har kritiserats av myndigheten för oseriös telefonförsäljning.

– De har lurat konsumenter på ett vidrigt sätt. De har inriktat sig på att ringa upp äldre för att lura på dem telefon- eller elabonnemang. En del konsumenter har varit svårt dementa och absolut inte medvetna om vad som gällt. De har hamnat i avtal oavsett om de sagt ja eller nej, säger Carolina Andersson, processråd hos KO.

En miljon i veckan

Nu i veckan meddelade Stockholms tingsrätt tre interimistiska beslut som innebär att KO får igenom sina yrkanden mot alla tre företagen i väntan på domar. Det innebär att Svenska Elbolaget, Svenska Telebolaget och Nytel riskerar att få betala en miljon kronor i vite per vecka om de fortsätter kräva betalning för obeställda tjänster, inte informera ordentligt om ångerrätten och vara otydliga kring vilka avgifter som tillkommer. Dom väntas komma i höst.

– De interimistiska besluten är en delseger och ett incitament för företagen att börja sköta sig. Om de gör överträdelser och vi ansöker om vitet blir det jobbigt för dem att betala en miljon i veckan, säger Carolina Andersson.

”Svider mer”

Konsumentombudsmannen har inte bara stämt företagen, utan även personer som är knutna till dem. Enligt Carolina Andersson är det för att personerna bakom företagen har figurerat i liknande sammanhang tidigare.

– De har startat upp företag och gjort en massa överträdelser. När vi kör en rättslig process lägger de ner företaget och försätter det i konkurs, startar upp ett nytt och gör samma sak. Genom att stämma personerna kommer de få ett förbud på sig, så om de startar ett nytt bolag som bryter mot reglerna så kan vi direkt gå in och ansöka om vite. Då blir det de personligen som får betala vitet och det svider mer, säger hon.

Konsumentverket har hittills fått in ett hundratal anmälningar om Svenska Telebolaget. De senaste inkom nu under slutet av veckan. De allra flesta anmälningarna gäller negativ avtalsbindning, vilket innebär att konsumenten inte tackat ja till att bli kund men ändå hamnat i ett avtal. Svenska Elbolaget har anmälts 75 gånger och Nytel 30 gånger.

”Extremt oseriösa”

– Det här är extremt oseriösa företag. Så vi gjorde något vi aldrig gjort tidigare. Vi ansökte om kvarstad innan vi ens startat ett ärende mot bolagen, berättar Carolina Andersson.

Kronofogden beviljade kvarstaden och har nu säkrat tillgångar hos företagen.

– Så även om företagen försätts i konkurs så kan vi få ut marknadsstörningsavgifter, säger Carolina Andersson.