2016-06-22 06:00

2016-06-22 06:00

Vill glömma smuggling och mutor

BOFORS. I dag småler Karlskogaborna åt händelserna

Bofors-koncernens problem på 1980-talet med påstådda smuggelaffärer och mutor har till en del besannats, men mycket är fortfarande olöst. De här frågorna berör inte längre Karlskogaborna. En del småler när de här frågorna förs på tal.

- Sverige är ett land av bror duktig-karaktär som inbillar sig att jättestora affärer inte skulle innehålla bonusar till de som medverkar till att affärerna genomförs. När de så kallade Bofors-affärerna var i ropet skrattade man åt oss i länderna söder om Schweiz.

Personen bakom det uttalandet vill vara anonym, men han är inte ensam om att ha den synpunkten på Bofors-affärerna. Rätt många Karlskogabor NWT talat med har den här uppfattningen, men det finns också de som dunkar visselblåsarna i ryggen och menar att det som avslöjades kring Bofors var stort och viktigt. Den gruppen tycks dock vara liten.

Växte kraftigt

Bofors var ett stort industriföretag med anor från 1646, då ett järnbruk uppfördes. Företaget började tillverka kanoner redan 1883 och mellan åren 1894-1896 var Alfred Nobel huvudägare i Bofors. 1898 tillkom tillverkning av krut, som senare utökades till explosivämnen. Företaget växte kraftigt under 1900-talet, inte minst genom omfattande vapenleveranser till det svenska försvaret under båda världskrigen, men företaget hade också en betydande exportandel. Vapenproduktionen utökades med bland annat robotar och stridsvagnar, även olika civila produkter, framför allt inom kemi- och läkemedelsområdena.

Sedan 2000 är företagets tidigare verksamheter delat mellan Saab Bofors Dynamics, som ägs av den svenska SAAB-gruppen och BAE Systems Bofors AB som ingår i den USA-baserade försvarskoncernen BAE Systems Inc. BAE Systems Inc, ägs i sin tur av det brittiska företaget BAE Systems Ltd.

Villkorlig dom

Bofors smuggelaffärer med vapen innebar att flera Bofors-direktörer dömdes till villkorlig dom för varusmuggling.

Mutaffären handlade om Indiens köp av tungt artilleri. 1987 avslöjade Sveriges Radios Ekoredaktion att Bofors hade mutat till sig den indiska ordern. Det visade sig att Bofors hade betalat ut 260 miljoner kronor till ett företag i Schweiz. Huvudintressent i detta företag var en indier, som var agent åt Bofors i många år. Bofors uppgav samtidigt att de hade avvecklat sina mellanhänder i Indien 1985.

I Indien fick mutskandalen mycket stor uppmärksamhet och anses ha bidragit till att Rajiv Gandhi och Kongresspartiet förlorade parlamentsvalet 1989. Bofors-direktören Martin Ardbo kallades till rättegång i Indien, men vägrade inställa sig.

2012 framträdde Sten Lindström, tidigare kriminalkommissarie och utredare vid Ekobrottsmyndigheten och bekräftade att han i samband med avslöjandet överlämnat 350 dokument till en indisk journalist. Dokumenten innehöll bland annat betalningsinstruktioner till banker, hemliga avtal, mötesprotokoll och anteckningar ur dagböcker. Lindström antydde att Ardbo dolt mutorna för sin marknadsdirektör. Enligt Lindström uppgav Ardbo att han skulle ta sanningen med sig i graven.

Visselblåsaren

Det var Ingvar Bratt, civilingenjör på Bofors, som avslöjade företagets vapensmuggling. Han fick många positiva dunkar i ryggen, men han fick som visselblåsare också hätska reaktioner. Han fick anonyma hotelsebrev och samtal.

Han trodde att de flesta tyckte som honom, att man inte kan bryta mot lagen, men så blev det inte. I stället var det många Karlskoga-bor som ogillade det han gjorde. Han fick till och med ett dödshot, som han inte visade för familjen.

I en intervju för några år sedan var Ingvar Bratt självkritisk till en sak, att han inte tog mer diskussioner med kritikerna öga mot öga, utan kommunicerade i pressen.

Källor: Wikipedia, Bofors Arkiv och NWT Arkiv.

 

- Sverige är ett land av bror duktig-karaktär som inbillar sig att jättestora affärer inte skulle innehålla bonusar till de som medverkar till att affärerna genomförs. När de så kallade Bofors-affärerna var i ropet skrattade man åt oss i länderna söder om Schweiz.

Personen bakom det uttalandet vill vara anonym, men han är inte ensam om att ha den synpunkten på Bofors-affärerna. Rätt många Karlskogabor NWT talat med har den här uppfattningen, men det finns också de som dunkar visselblåsarna i ryggen och menar att det som avslöjades kring Bofors var stort och viktigt. Den gruppen tycks dock vara liten.

Växte kraftigt

Bofors var ett stort industriföretag med anor från 1646, då ett järnbruk uppfördes. Företaget började tillverka kanoner redan 1883 och mellan åren 1894-1896 var Alfred Nobel huvudägare i Bofors. 1898 tillkom tillverkning av krut, som senare utökades till explosivämnen. Företaget växte kraftigt under 1900-talet, inte minst genom omfattande vapenleveranser till det svenska försvaret under båda världskrigen, men företaget hade också en betydande exportandel. Vapenproduktionen utökades med bland annat robotar och stridsvagnar, även olika civila produkter, framför allt inom kemi- och läkemedelsområdena.

Sedan 2000 är företagets tidigare verksamheter delat mellan Saab Bofors Dynamics, som ägs av den svenska SAAB-gruppen och BAE Systems Bofors AB som ingår i den USA-baserade försvarskoncernen BAE Systems Inc. BAE Systems Inc, ägs i sin tur av det brittiska företaget BAE Systems Ltd.

Villkorlig dom

Bofors smuggelaffärer med vapen innebar att flera Bofors-direktörer dömdes till villkorlig dom för varusmuggling.

Mutaffären handlade om Indiens köp av tungt artilleri. 1987 avslöjade Sveriges Radios Ekoredaktion att Bofors hade mutat till sig den indiska ordern. Det visade sig att Bofors hade betalat ut 260 miljoner kronor till ett företag i Schweiz. Huvudintressent i detta företag var en indier, som var agent åt Bofors i många år. Bofors uppgav samtidigt att de hade avvecklat sina mellanhänder i Indien 1985.

I Indien fick mutskandalen mycket stor uppmärksamhet och anses ha bidragit till att Rajiv Gandhi och Kongresspartiet förlorade parlamentsvalet 1989. Bofors-direktören Martin Ardbo kallades till rättegång i Indien, men vägrade inställa sig.

2012 framträdde Sten Lindström, tidigare kriminalkommissarie och utredare vid Ekobrottsmyndigheten och bekräftade att han i samband med avslöjandet överlämnat 350 dokument till en indisk journalist. Dokumenten innehöll bland annat betalningsinstruktioner till banker, hemliga avtal, mötesprotokoll och anteckningar ur dagböcker. Lindström antydde att Ardbo dolt mutorna för sin marknadsdirektör. Enligt Lindström uppgav Ardbo att han skulle ta sanningen med sig i graven.

Visselblåsaren

Det var Ingvar Bratt, civilingenjör på Bofors, som avslöjade företagets vapensmuggling. Han fick många positiva dunkar i ryggen, men han fick som visselblåsare också hätska reaktioner. Han fick anonyma hotelsebrev och samtal.

Han trodde att de flesta tyckte som honom, att man inte kan bryta mot lagen, men så blev det inte. I stället var det många Karlskoga-bor som ogillade det han gjorde. Han fick till och med ett dödshot, som han inte visade för familjen.

I en intervju för några år sedan var Ingvar Bratt självkritisk till en sak, att han inte tog mer diskussioner med kritikerna öga mot öga, utan kommunicerade i pressen.

Källor: Wikipedia, Bofors Arkiv och NWT Arkiv.