2016-06-22 06:00

2016-06-22 06:00

Riksinredningar kan bli löntagarägt

KARLSTAD. Vd: Kan vara en bra lösning

Företaget Riksinredningar, Karlstad, ägt av Thomas Nilsson, Karlstad, kan bli löntagarägt. Thomas Nilsson menar att han börjat komma till åren och att den tänkta lösningen kan bli bra för företagets utveckling och framtid.

- Det är omöjligt att säga när det i tid kommer att ske och hur formerna kommer att se ut, men jag är helt inne på att företaget bör bli löntagarägt.

Han bygger sitt beslut på de duktiga medarbetare de tre företagen i Riksinredningar, Riksinredningar AB, Riksinredningar Service AB och Riksinredningar Service Partner AB har.

- Det känns bra att framöver lämna över verksamheten till de som jobbat upp verksamheten, säger han.

Ovanligt

Nu för tiden är företagslösningar av det här slaget inte helt vanliga. Att det skapas kooperativa företag är mera vanligt, men att fullt ut skapa ett löntagarägt företag är aningen unikt, men säkert välkommet bland ivrarna för kooperativa lösningar.

Hur kommer då de anställda att agera? Både Helena Gustafsson och Kristian Sörensen, som jobbar inom Riksinredningar Service AB, är positiva till lösningen.

- Vi har inte talat så mycket om den här framtida lösningen för företaget, men jag är positiv.

Kristian Sörensen har samma syn på frågan.

- Klart positivt, säger han.

Vilken start

Intressant i sammanhanget är att den tidigare företagaren i Syrien, nysvensken Hamid Abdul, som jobbat en tid med lokalvård åt Riksinredningar Service AB, också kan bli delägare i det löntagarägda företaget.

- Det skulle rent ut sagt vara fantastiskt. Jag ser fram emot den lösningen.

Riksinredningar växer mycket snabbt. De senaste 12 månaderna har företaget växt från fyra till 70 medarbetare och tillväxten fortsätter. Faktum är att 70 procent av de anställda är icke Sverige-födda.

- Jag skulle tro att vi om några månader är cirka 100 anställda. Vi har många offerter ute kring fastighetsservice och några av dem hamnar förhoppningsvis hos Riksinredningar, säger Thomas Nilsson.

 

- Det är omöjligt att säga när det i tid kommer att ske och hur formerna kommer att se ut, men jag är helt inne på att företaget bör bli löntagarägt.

Han bygger sitt beslut på de duktiga medarbetare de tre företagen i Riksinredningar, Riksinredningar AB, Riksinredningar Service AB och Riksinredningar Service Partner AB har.

- Det känns bra att framöver lämna över verksamheten till de som jobbat upp verksamheten, säger han.

Ovanligt

Nu för tiden är företagslösningar av det här slaget inte helt vanliga. Att det skapas kooperativa företag är mera vanligt, men att fullt ut skapa ett löntagarägt företag är aningen unikt, men säkert välkommet bland ivrarna för kooperativa lösningar.

Hur kommer då de anställda att agera? Både Helena Gustafsson och Kristian Sörensen, som jobbar inom Riksinredningar Service AB, är positiva till lösningen.

- Vi har inte talat så mycket om den här framtida lösningen för företaget, men jag är positiv.

Kristian Sörensen har samma syn på frågan.

- Klart positivt, säger han.

Vilken start

Intressant i sammanhanget är att den tidigare företagaren i Syrien, nysvensken Hamid Abdul, som jobbat en tid med lokalvård åt Riksinredningar Service AB, också kan bli delägare i det löntagarägda företaget.

- Det skulle rent ut sagt vara fantastiskt. Jag ser fram emot den lösningen.

Riksinredningar växer mycket snabbt. De senaste 12 månaderna har företaget växt från fyra till 70 medarbetare och tillväxten fortsätter. Faktum är att 70 procent av de anställda är icke Sverige-födda.

- Jag skulle tro att vi om några månader är cirka 100 anställda. Vi har många offerter ute kring fastighetsservice och några av dem hamnar förhoppningsvis hos Riksinredningar, säger Thomas Nilsson.