2016-06-22 06:00

2016-06-22 06:00

Karlskoga kommer att växa

KARLSKOGA. Näringslivsdirektören är övertygad

De närmaste 5-10 åren kommer Karlskoga att få tillväxt. Dan-Åke Widenberg, vd i Karlskoga Näringsliv & Turism, ser framför sig etablering av nya branscher som tågsystem, flygteknik och miljöteknik.

- Det är den välkända ingenjörskonsten i Karlskoga som lockar investerarna. Det är få kommuner i landet som kan uppvisa ett så stort ingenjörskunnande som just Karlskoga.

Dan-Åke Widenberg vet vad han talar om eftersom han dagligen har kontakter med intresserade investerare och företag som söker den optimala platsen för etablering.

- Varför skulle man förlägga viktig industri till platser där man med ljus och lykta tvingas söka efter kunskap långt utanför området.

Handelsnod

Ett annat intressant faktum är Karlskogas plats som en regional handelsnod.

- Detta kan medverka till att Karlskoga framöver också kan få en stor livsmedelsindustri.

Dan-Åke Widenberg jobbade länge som chef för smedjan vid Kilsta-området innan han fick jobbet som vd i Karlskoga Näringsliv & Turism.

- Jag såg ganska snabbt vilka möjligheter Karlskoga hade att växa, men då måste politikerna också hänga på med bostäder, bättre hotellmöjligheter som gör att Karlskoga blir så komplett som möjligt för intressenterna.

Nu är Dan-Åke Widenbergs egen organisation satt under utredning. Politikerna har uttalat en önskan att organisationen skall satsa mer på näringslivsutveckling.

- Det är bra att det blir på det sättet. Vi måste kraftsamla när vi vet att Karlskoga är i ropet bland branscher och investerare.

Mer Alfred Nobel

Alfred Nobel och gamla Bofors-koncernen, har medvetet eller omedvetet ett finger med i det som i dag händer i Karlskoga.

- Jag vågar sticka ut hakan och påstå att vi borde göra mer kring Alfred Nobel. Att vi kan använda hans namn i forskningssatsningar och teknikcenter är givetvis bra . Det är också bra att en och annan Nobel-pristagare tar vägen förbi Karlskoga, men vi borde som sagt göra mer kring denne världskändis.

I dag jobbar 15 000 personer i Karlskogas 2 300 företag.

- Enligt Sveriges Ingenjörer finns det 5 000 ingenjörer i Värmland och Örebro. Jag är säkert inte helt fel ute om jag säger att en betydande del av dessa arbetar i Karlskoga.

Krävs mod

Om din plan slår in kommer Karlskoga om några år att växa och ha kanske 32 000 - 33 000 invånare. I dag har kommunen cirka 30 400 invånare.

- Så kan det bli om de framtidsplaner som finns på bordet förverkligas. Det krävs både mod och politisk vilja att nå målet, men det vet jag att de ledande politikerna har gott om.

Men du kommer inte att hålla i rodret när den nya organisationen sjösätts?

- Det stämmer. Jag är redan pensionär, men jag skall vara med och stötta det nya.

Nytt hotell?

Turistnäringen växer också i Karlskoga. det finns gott om turistmål, men det är sämre ställt med hotellrum.

- Affärsmässigt under vanliga veckor klarar sig nog Karlskoga med de hotellplatser som finns, men kommer tillväxten måste vi satsa stenhårt på ett nytt stort hotell. Jag är aningen orolig över att ett av de viktiga hotellen i staden blev flyktingboende.

Dan-Åke Widenberg vet vad han talar om eftersom han dagligen har kontakter med intresserade investerare och företag som söker den optimala platsen för etablering.

- Varför skulle man förlägga viktig industri till platser där man med ljus och lykta tvingas söka efter kunskap långt utanför området.

Handelsnod

Ett annat intressant faktum är Karlskogas plats som en regional handelsnod.

- Detta kan medverka till att Karlskoga framöver också kan få en stor livsmedelsindustri.

Dan-Åke Widenberg jobbade länge som chef för smedjan vid Kilsta-området innan han fick jobbet som vd i Karlskoga Näringsliv & Turism.

- Jag såg ganska snabbt vilka möjligheter Karlskoga hade att växa, men då måste politikerna också hänga på med bostäder, bättre hotellmöjligheter som gör att Karlskoga blir så komplett som möjligt för intressenterna.

Nu är Dan-Åke Widenbergs egen organisation satt under utredning. Politikerna har uttalat en önskan att organisationen skall satsa mer på näringslivsutveckling.

- Det är bra att det blir på det sättet. Vi måste kraftsamla när vi vet att Karlskoga är i ropet bland branscher och investerare.

Mer Alfred Nobel

Alfred Nobel och gamla Bofors-koncernen, har medvetet eller omedvetet ett finger med i det som i dag händer i Karlskoga.

- Jag vågar sticka ut hakan och påstå att vi borde göra mer kring Alfred Nobel. Att vi kan använda hans namn i forskningssatsningar och teknikcenter är givetvis bra . Det är också bra att en och annan Nobel-pristagare tar vägen förbi Karlskoga, men vi borde som sagt göra mer kring denne världskändis.

I dag jobbar 15 000 personer i Karlskogas 2 300 företag.

- Enligt Sveriges Ingenjörer finns det 5 000 ingenjörer i Värmland och Örebro. Jag är säkert inte helt fel ute om jag säger att en betydande del av dessa arbetar i Karlskoga.

Krävs mod

Om din plan slår in kommer Karlskoga om några år att växa och ha kanske 32 000 - 33 000 invånare. I dag har kommunen cirka 30 400 invånare.

- Så kan det bli om de framtidsplaner som finns på bordet förverkligas. Det krävs både mod och politisk vilja att nå målet, men det vet jag att de ledande politikerna har gott om.

Men du kommer inte att hålla i rodret när den nya organisationen sjösätts?

- Det stämmer. Jag är redan pensionär, men jag skall vara med och stötta det nya.

Nytt hotell?

Turistnäringen växer också i Karlskoga. det finns gott om turistmål, men det är sämre ställt med hotellrum.

- Affärsmässigt under vanliga veckor klarar sig nog Karlskoga med de hotellplatser som finns, men kommer tillväxten måste vi satsa stenhårt på ett nytt stort hotell. Jag är aningen orolig över att ett av de viktiga hotellen i staden blev flyktingboende.