2016-06-22 06:00

2016-06-22 06:00

Det bubblar av framtidstro

KARLSKOGA. S-kommunalrådet optimistisk om framtiden

Just nu har Karlskoga kommun 30 424 invånare, men jag blir inte minsta överraskad om vi om fem år har 32 000-33 000 invånare. Det säger kommunalrådet Sven-Olov Axelsson, (S), Karlskoga kommun.

- Det riktigt bubblar av framtidstro i kommunen. De senaste åren har vi fått små ökningar av antalet invånare, men de stora positiva förändringarna kommer de närmaste åren. Därför har vi ökat tempot i bostadsbyggandet.

Sven-Olov Axelsson säger sig sitta inne med information som innebär att exempelvis Saab Dynamics kan få nya stororder.

- Du får väl tala med företagsledningen. Jag hoppas och tror att det händer något riktigt positivt.

Aningen bekymrad

Samtidigt är han aningen bekymrad. EU:s utredning om vilka länder som kan kallas för demokratiska länder dit försvarsindustrierna i EU-länderna kan leverera sina produkter kan bli något riktigt negativt för Sverige och svensk försvarsindustri.

- Det verkar som att man vill att Sverige skall ta täten i att minska exporten till så kallade odemokratiska länder och att de andra EU-länderna efterhand skall följa efter.

- Vi måste se till att EU-länderna samtidigt antar de nya reglerna. Annars kan försvarsindustrin i Sverige, inte minst i Karlskoga, att drabbas mycket hårt. Vi kommer efter sommaren att anordna en konferens i Stockholm där vi skall tala ut med politikerna härhemma och inom EU.

Välkomnar Värmland

När det gäller regionfrågan skulle Sven-Olov Axelsson gärna se att Värmland gick österut och inte mot Västra Götaland.

- Nu kan inte vi påverka beslutsordningen i Värmland, men jag hoppas att Värmland, även om det blir Västra Götaland, fortsätter att samarbeta med Karlskoga och Örebro på ett bra sätt, inte minst i sjukvårdsfrågorna.

Förbifart Karlskoga

Han avslöjar också att den ständiga frågan om att dra E 18 förbi Karlskoga inte kan aktualiseras förrän tidigast om cirka 10-12 år.

- Trafikverket har meddelat detta. Att det så småningom blir en ny dragning är jag helt säker på. Jag tror inte att centrumhandeln i Karlskoga har några större invändningar mot detta. De vet redan i dag att de som vill åka in till centrum gör det.

Sven-Olov Axelsson vill också slå ett slag för Nobelbanan.

- Det skulle avsevärt förkorta restiden mellan Oslo-Stockholm. Alltfler skulle ta tåget i stället för bilen.

De planerade höghastighetstågen lägger väl beslag på pengarna?

- Ja det kanske man kan tycka, men det gäller för oss som är beroende av bra transporter mellan Oslo- Stockholm att på bättre sätt göra oss hörda.

Den tidigare facklige förhandlaren i Kommunal, innan han blev kommunalråd i Karlskoga jobbade han bland annat inom Kommunal i Värmland i 18 år, vill se breda politiska lösningar i Karlskoga.

- Det stämmer.

Sven-Olov Axelsson säger sig sitta inne med information som innebär att exempelvis Saab Dynamics kan få nya stororder.

- Du får väl tala med företagsledningen. Jag hoppas och tror att det händer något riktigt positivt.

Aningen bekymrad

Samtidigt är han aningen bekymrad. EU:s utredning om vilka länder som kan kallas för demokratiska länder dit försvarsindustrierna i EU-länderna kan leverera sina produkter kan bli något riktigt negativt för Sverige och svensk försvarsindustri.

- Det verkar som att man vill att Sverige skall ta täten i att minska exporten till så kallade odemokratiska länder och att de andra EU-länderna efterhand skall följa efter.

- Vi måste se till att EU-länderna samtidigt antar de nya reglerna. Annars kan försvarsindustrin i Sverige, inte minst i Karlskoga, att drabbas mycket hårt. Vi kommer efter sommaren att anordna en konferens i Stockholm där vi skall tala ut med politikerna härhemma och inom EU.

Välkomnar Värmland

När det gäller regionfrågan skulle Sven-Olov Axelsson gärna se att Värmland gick österut och inte mot Västra Götaland.

- Nu kan inte vi påverka beslutsordningen i Värmland, men jag hoppas att Värmland, även om det blir Västra Götaland, fortsätter att samarbeta med Karlskoga och Örebro på ett bra sätt, inte minst i sjukvårdsfrågorna.

Förbifart Karlskoga

Han avslöjar också att den ständiga frågan om att dra E 18 förbi Karlskoga inte kan aktualiseras förrän tidigast om cirka 10-12 år.

- Trafikverket har meddelat detta. Att det så småningom blir en ny dragning är jag helt säker på. Jag tror inte att centrumhandeln i Karlskoga har några större invändningar mot detta. De vet redan i dag att de som vill åka in till centrum gör det.

Sven-Olov Axelsson vill också slå ett slag för Nobelbanan.

- Det skulle avsevärt förkorta restiden mellan Oslo-Stockholm. Alltfler skulle ta tåget i stället för bilen.

De planerade höghastighetstågen lägger väl beslag på pengarna?

- Ja det kanske man kan tycka, men det gäller för oss som är beroende av bra transporter mellan Oslo- Stockholm att på bättre sätt göra oss hörda.

Den tidigare facklige förhandlaren i Kommunal, innan han blev kommunalråd i Karlskoga jobbade han bland annat inom Kommunal i Värmland i 18 år, vill se breda politiska lösningar i Karlskoga.

- Det stämmer.