2016-06-21 15:33

2016-06-21 17:35

"Vi äter som vi vill vara"

SVERIGE: Trender påverkar lantbruket

Genom maten visar vi vem vi vill vara. Och just nu är det vegetariskt, hälsosamt, nära och äkta som gäller. Det visar en trendrapport från Landshypotek Bank.

När Landshypotek Bank i sin trendrapport för 2016 listar samhällstrender som påverkar svenska lantbruk handlar det om att få slut på resursslöserier, att jaga autenticitet och ursprung, ta globalt ansvar och vilja bidra.

Tanken om att man mår som man äter har gjort att konsumenternas intresse för vegetarisk kost ökat. Det bidrar till att fler lantbruk satsar på kravmärkta odlingar och färre kemikalier och bekämpningsmedel.

Handla etiskt

– Svenska bönder har en fantastisk möjlighet att svara mot människors behov i vår tid. Vi vill handla etiskt och vi vill må bra. Maten är i dag en stor del av vår identitet - vi äter som vi vill vara, säger Margareta Lindahl, rörelsechef på Landshypotek Bank.

Globaliseringen ger ökat informationsutbyte och livsmedelsexporten ökar. Tillsammans med vodka och kaffe hör mejeriprodukter till de mest exporterade livsmedlen från Sverige.

Den tekniska utvecklingen bidrar till fler avancerade maskiner, lättare stordrift och mer företagande medan det praktiska arbetet minskar. De större aktörerna inom skogs- och lantbrukssektorn blir större och allt fler väljer att nischa sig.

När Landshypotek Bank i sin trendrapport för 2016 listar samhällstrender som påverkar svenska lantbruk handlar det om att få slut på resursslöserier, att jaga autenticitet och ursprung, ta globalt ansvar och vilja bidra.

Tanken om att man mår som man äter har gjort att konsumenternas intresse för vegetarisk kost ökat. Det bidrar till att fler lantbruk satsar på kravmärkta odlingar och färre kemikalier och bekämpningsmedel.

Handla etiskt

– Svenska bönder har en fantastisk möjlighet att svara mot människors behov i vår tid. Vi vill handla etiskt och vi vill må bra. Maten är i dag en stor del av vår identitet - vi äter som vi vill vara, säger Margareta Lindahl, rörelsechef på Landshypotek Bank.

Globaliseringen ger ökat informationsutbyte och livsmedelsexporten ökar. Tillsammans med vodka och kaffe hör mejeriprodukter till de mest exporterade livsmedlen från Sverige.

Den tekniska utvecklingen bidrar till fler avancerade maskiner, lättare stordrift och mer företagande medan det praktiska arbetet minskar. De större aktörerna inom skogs- och lantbrukssektorn blir större och allt fler väljer att nischa sig.