2016-06-21 15:36

2016-06-21 15:36

Ökad lönsamhet för småföretag

SVERIGE: Rekord inom byggbranschen

Lönsamheten bland landets småföretagare i byggbranschen är rekordhög. Och för småföretagare inom service ökar lönsamheten för första gången sedan 2011.

LRF Konsult har sammanställt lönsamheten bland Sveriges småföretagare 2015. Och resultaten ser bra ut. För byggbranschen är lönsamheten rekordhög med 24,1 procent, nästan en procentenhet högre än för helåret 2014 och den högsta nivån som uppmätts sedan 2010.

– En kombination av låga räntor, stigande bostadspriser, ökad sysselsättning och den goda svenska konjunkturen har bidragit till ökat byggande de senaste åren, vilket gett utslag även för de mindre byggföretagen, säger Pär Martinsson, chefsekonom på LRF Konsult.

Kraftig tillväxt

Lönsamheten ökar även inom servicebranschen, för första gången sedan 2011. Lönsamheten landade på 13,8 procent under 2015.

– Serviceföretagen har växt kraftigt de senaste fem åren och lönsamheten ser ut att hålla i sig under 2016. De kommande åren kommer säkert präglas av ökad konkurrens och prispress i branschen, säger Pär Martinsson.

LRF Konsult har sammanställt lönsamheten bland Sveriges småföretagare 2015. Och resultaten ser bra ut. För byggbranschen är lönsamheten rekordhög med 24,1 procent, nästan en procentenhet högre än för helåret 2014 och den högsta nivån som uppmätts sedan 2010.

– En kombination av låga räntor, stigande bostadspriser, ökad sysselsättning och den goda svenska konjunkturen har bidragit till ökat byggande de senaste åren, vilket gett utslag även för de mindre byggföretagen, säger Pär Martinsson, chefsekonom på LRF Konsult.

Kraftig tillväxt

Lönsamheten ökar även inom servicebranschen, för första gången sedan 2011. Lönsamheten landade på 13,8 procent under 2015.

– Serviceföretagen har växt kraftigt de senaste fem åren och lönsamheten ser ut att hålla i sig under 2016. De kommande åren kommer säkert präglas av ökad konkurrens och prispress i branschen, säger Pär Martinsson.