2016-06-20 11:26

2016-06-20 17:27

Besikta utökar med nya stationer

TRAFIK

Bilprovningen Besikta utökar genom att överta gamla stationer i Grums och Karlstad.

Under sommaren tar Besikta över driften av en befintlig station på Örsholmens industriområde i Karlstad. Stationen vänder sig primärt till kunder med tunga fordon och Besikta bemannar stationen med sin egen personal.

– Efterfrågan på utökade besiktningsmöjligheter bland Besiktas kunder med tunga fordon har varit stor. Öppningen är helt i linje med vår strategi om att finnas nära våra kunder, säger Nicklas Margård, VD för Besikta Bilprovning.

I och med att Besikta bilprovning tagit över ClearCars samtliga stationer i Sverige, då ClearCar blev av med sin ackreditering på grund av brister i verksamheten, så har även ClearCars gamla station på Sveagatan i Grums kunnat öppna på nytt den 20 juni under Besiktas flagg. I Grums genomförs besiktningstjänster för olika fordonstyper.

 

Under sommaren tar Besikta över driften av en befintlig station på Örsholmens industriområde i Karlstad. Stationen vänder sig primärt till kunder med tunga fordon och Besikta bemannar stationen med sin egen personal.

– Efterfrågan på utökade besiktningsmöjligheter bland Besiktas kunder med tunga fordon har varit stor. Öppningen är helt i linje med vår strategi om att finnas nära våra kunder, säger Nicklas Margård, VD för Besikta Bilprovning.

I och med att Besikta bilprovning tagit över ClearCars samtliga stationer i Sverige, då ClearCar blev av med sin ackreditering på grund av brister i verksamheten, så har även ClearCars gamla station på Sveagatan i Grums kunnat öppna på nytt den 20 juni under Besiktas flagg. I Grums genomförs besiktningstjänster för olika fordonstyper.