2016-05-22 23:20

2016-05-22 23:21

Så gör du en bra bilaffär

HANDEL: Konsumentrådgivarens bästa tips

Att ha för höga förväntningar.
Det är ett av de vanligaste ”felen” en konsument gör vid köp av en begagnad bil.
Konsumentrådgivare Elisabeth Eklo benar ut problemen i köpdjungeln.

Sommaren står för dörren. Många kanske passar på att köpa en sommar- eller semesterbil. Men det gäller att ha koll på sitt köp, så inte bilen för 50 000 kronor får extrakostnader för lika mycket eller mer.

– Många tror att bilen ska fungera felfritt en tid, men felen kan dyka upp precis när som helst, säger Elisabeth Eklo, konsumentrådgivare på Karlstads kommun.

Då tänker kanske köparen att ”ah, men jag har garanti”. Men det är inte säkert. Garantier på en begagnad bil är frivilligt för en säljare att lämna.

– Man har ett ganska bra skydd i konsumentköplagen som säger att man kan klaga på fel i tre år, men då ska de ha funnits vid köpet.

Då ligger bevisbördan på säljaren att visa att felet inte fanns. Normalt slitage, direkt uppenbara brister, fel orsakade av föraren och fel som man fått kännedom om vid köp kan man inte klaga på. Sen beror det även på felets art om det är ett fel säljaren är ansvarig för. På en begagnad bil kan fel uppstå plötsligt utan att det måste ha funnits vid köptillfället.

– Skriv in eventuella löften från säljaren i avtalet, till exempel att du ska få med vinterdäck eller att ett fel du påpekat vid köpet ska åtgärdas av säljaren, säger Elisabeth Eklo.

– Det skadar inte att vara övertydlig.

Kolla serviceboken

Många klagomål som kommer till konsumentrådgivarna grundar sig i att köparen haft för höga förväntningar på bilen.

– Därför gäller att undersöka bilen noggrant. Säljaren ska också kunna lämna en varudeklaration på fordonet, finns det inte en sådan ska bilen vara i normalskick sett till ålder och antal körda mil.

Vad händer om man är ute och kör och det uppstår ett fel?

– Då ska man kontakta säljaren, så denna får ta ställning till felet. Man ska inte åka och reparera felet och sedan kräva pengar. Då kan säljaren säga att du skulle ha kontaktat mig först och slipper stå för kostnaden.

Ingen ångerrätt

Även säljare kontaktar Elisabeth Eklo och hennes kollegor.

Vad undrar de över?

– Oftast undrar de om det är ett fel som de är skyldiga att åtgärda. Och såhär är det, kunden har inte alltid rätt, men många bilhandlare är snälla och ordnar oftast det mesta.

Däremot, säger hon, känner inte alla till konsumentköplagen och att den är tvingande, det går inte att bara säga att kunden inte fått någon garanti. Om säljaren inte anser att hen har ett ansvar för felet måste man svara kunden varför.

Elisabeth Eklo understryker vikten av att ha skriftliga avtal när man köper och säljer. För en säljare är det viktigt att skriva in eventuella brister och avvikelser i skicket i köpeavtalet, då vet kunden vad den får.

Kan man häva köpet av en begagnad bil?

– Ja, om det är ett återkommande, väsentligt fel som säljaren inte lyckas avhjälpa. Men man får som köpare tåla en hel del reparationer.

Någon ångerrätt finns inte att ta till. Men handpenningen man lagt, kan få den åter?

– Om du lagt den men inte fullföljer köpet trots att det inte är något fel på bilen är det inte säkert.

Säljaren kan ha haft kostnader, i form av gjord kreditupplysning eller ny annons, och har då rätt att ta ut ersättning ur handpenningen för de kostnaderna.

Diskutera

Så långt om köp hos bilhandlare, men om man köper privat då?

– Då gäller det att vara än mer noggrann. Du kan klaga i två år även då, på fel som fanns vid köpet, men köparen har bevisbördan om det uppstår fel.

Eventuella tvister vid privatköp kan dras till tingsrätten.

– Köper du en bil privat, se till så att säljaren är behörig att sälja fordonet och att bilen inte är belagd med en skuld. Och träffas gärna på banken och gör betalningen om det är en skuld på bilen som ska lösas.

I faktarutan här intill finns en del statistik från Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Dit kostar det ingenting att anmäla ett ärende. Men säger Elisabeth Eklo:

– Vi tycker det är bra om parterna kan diskutera sig fram till en lösning om det uppstår en tvist. Ta gärna hjälp av din konsumentrådgivare, om parterna ändå inte kommer överens kan ARN pröva om det är fråga om ett köprättsligt fel.

Allmänna reklamationsnämnden prövar inte privatköp.

Sommaren står för dörren. Många kanske passar på att köpa en sommar- eller semesterbil. Men det gäller att ha koll på sitt köp, så inte bilen för 50 000 kronor får extrakostnader för lika mycket eller mer.

– Många tror att bilen ska fungera felfritt en tid, men felen kan dyka upp precis när som helst, säger Elisabeth Eklo, konsumentrådgivare på Karlstads kommun.

Då tänker kanske köparen att ”ah, men jag har garanti”. Men det är inte säkert. Garantier på en begagnad bil är frivilligt för en säljare att lämna.

– Man har ett ganska bra skydd i konsumentköplagen som säger att man kan klaga på fel i tre år, men då ska de ha funnits vid köpet.

Då ligger bevisbördan på säljaren att visa att felet inte fanns. Normalt slitage, direkt uppenbara brister, fel orsakade av föraren och fel som man fått kännedom om vid köp kan man inte klaga på. Sen beror det även på felets art om det är ett fel säljaren är ansvarig för. På en begagnad bil kan fel uppstå plötsligt utan att det måste ha funnits vid köptillfället.

– Skriv in eventuella löften från säljaren i avtalet, till exempel att du ska få med vinterdäck eller att ett fel du påpekat vid köpet ska åtgärdas av säljaren, säger Elisabeth Eklo.

– Det skadar inte att vara övertydlig.

Kolla serviceboken

Många klagomål som kommer till konsumentrådgivarna grundar sig i att köparen haft för höga förväntningar på bilen.

– Därför gäller att undersöka bilen noggrant. Säljaren ska också kunna lämna en varudeklaration på fordonet, finns det inte en sådan ska bilen vara i normalskick sett till ålder och antal körda mil.

Vad händer om man är ute och kör och det uppstår ett fel?

– Då ska man kontakta säljaren, så denna får ta ställning till felet. Man ska inte åka och reparera felet och sedan kräva pengar. Då kan säljaren säga att du skulle ha kontaktat mig först och slipper stå för kostnaden.

Ingen ångerrätt

Även säljare kontaktar Elisabeth Eklo och hennes kollegor.

Vad undrar de över?

– Oftast undrar de om det är ett fel som de är skyldiga att åtgärda. Och såhär är det, kunden har inte alltid rätt, men många bilhandlare är snälla och ordnar oftast det mesta.

Däremot, säger hon, känner inte alla till konsumentköplagen och att den är tvingande, det går inte att bara säga att kunden inte fått någon garanti. Om säljaren inte anser att hen har ett ansvar för felet måste man svara kunden varför.

Elisabeth Eklo understryker vikten av att ha skriftliga avtal när man köper och säljer. För en säljare är det viktigt att skriva in eventuella brister och avvikelser i skicket i köpeavtalet, då vet kunden vad den får.

Kan man häva köpet av en begagnad bil?

– Ja, om det är ett återkommande, väsentligt fel som säljaren inte lyckas avhjälpa. Men man får som köpare tåla en hel del reparationer.

Någon ångerrätt finns inte att ta till. Men handpenningen man lagt, kan få den åter?

– Om du lagt den men inte fullföljer köpet trots att det inte är något fel på bilen är det inte säkert.

Säljaren kan ha haft kostnader, i form av gjord kreditupplysning eller ny annons, och har då rätt att ta ut ersättning ur handpenningen för de kostnaderna.

Diskutera

Så långt om köp hos bilhandlare, men om man köper privat då?

– Då gäller det att vara än mer noggrann. Du kan klaga i två år även då, på fel som fanns vid köpet, men köparen har bevisbördan om det uppstår fel.

Eventuella tvister vid privatköp kan dras till tingsrätten.

– Köper du en bil privat, se till så att säljaren är behörig att sälja fordonet och att bilen inte är belagd med en skuld. Och träffas gärna på banken och gör betalningen om det är en skuld på bilen som ska lösas.

I faktarutan här intill finns en del statistik från Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Dit kostar det ingenting att anmäla ett ärende. Men säger Elisabeth Eklo:

– Vi tycker det är bra om parterna kan diskutera sig fram till en lösning om det uppstår en tvist. Ta gärna hjälp av din konsumentrådgivare, om parterna ändå inte kommer överens kan ARN pröva om det är fråga om ett köprättsligt fel.

Allmänna reklamationsnämnden prövar inte privatköp.

Tips från Eklo

Ta god tid på dig

Provkör bilen på olika underlag

Kolla med Transsportstyrelsen om det finns skulder

Kontakta tidigare ägare och fråga om det varit problem med bilen

Sänk förväntningarna

Ta med en bilkunnig person

Undersök bilen noggrant, titta också under

Se till att bilen är besiktigad, såvida det inte står att det är ett reparationsobjekt

Titta igenom serviceboken om det är någon förestående service som snart måste göras. ”Då kan det bli en oväntad hög kostnad som du inte räknat med. Kolla också vad det kostar att försäkra bilen.”

Köp bilen under dagtid, så får du en bättre bild

Köp bil i närområdet, vilket underlättar om fel uppstår

Källa:

Lite ARN-statistik

Antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i kategorin motor har under de senaste tre åren sett ut som följer: 2013 – 1962 stycken, 2014 – 1994 stycken, 2015 – 2112 stycken.

I vilken utsträckning fick då kunden rätt? Jo, helt eller delvis fick kunden rätt i 35 procent av fallen 2013. 2014 var siffran 38 procent och under fjolåret 41 procent.

– Det är viktigt för konsumenten att ha ett utlåtande från en verkstad om det blir en tvist om ett fel, säger Elisabeth Eklo.

Vad faller säljare på?

– – Att de inte svarar till ARN eller inte är tydliga nog med varför de inte anser att det är ett fel de är ansvariga för.

Hur många företag följer då ARN:s rekommendation i de fall där kunden fått rätt, helt eller delvis? 2013 var siffran 73 procent av företagen, 2014 74 procent och för första halvåret 2015 är siffran 72 procent.

Att få delvis rätt innebär att ARN anser att konsumenten har rätt till en del av vad man begärt men inte till allt som yrkats.

– Det är ganska vanligt.

Källa: