2016-05-11 06:00

2016-05-11 15:15

IT-strul för 359 miljoner i värmländska företag

Ny larmrapport från fackförbundet Unionen

Enligt fackförbundet Unionens beräkningar förlorade värmländska företag förra året hela 359 miljoner kronor på grund av ineffektiva IT-lösningar .

Grund för den beräkningen är att det varje dag försvinner i genomsnitt 30 minuter i arbetstid för varje anställd på grund av IT-strul.

En ny undersökning av tjänstemännens IT-miljö som Unionen gjort visar att inga förbättringar av arbetsmiljön skett under 2015 jämfört med föregående år.

– Dåligt fungerande IT-system är kostsamma för företagen. Dessutom skapas en negativ spiral som leder till en orolig arbetsplats där medarbetarna blir stressade och presterar sämre. Behoven av förbättringar är tydliga, kommenterar regionchef Magnus Hildebrand, Unionen Värmland.

Unionens slutsats är att:

• Arbetsgivare måste ta tillvara användares och beställares lärdomar vid utveckling och införande av ny IT.

• Öka användarnas inflytande och delaktighet.

• Extra satsningar på chefers inflytande och delaktighet efterlyses.

• Premiera personalinitierade kompetensutvecklingsstrategier.

 

Grund för den beräkningen är att det varje dag försvinner i genomsnitt 30 minuter i arbetstid för varje anställd på grund av IT-strul.

En ny undersökning av tjänstemännens IT-miljö som Unionen gjort visar att inga förbättringar av arbetsmiljön skett under 2015 jämfört med föregående år.

– Dåligt fungerande IT-system är kostsamma för företagen. Dessutom skapas en negativ spiral som leder till en orolig arbetsplats där medarbetarna blir stressade och presterar sämre. Behoven av förbättringar är tydliga, kommenterar regionchef Magnus Hildebrand, Unionen Värmland.

Unionens slutsats är att:

• Arbetsgivare måste ta tillvara användares och beställares lärdomar vid utveckling och införande av ny IT.

• Öka användarnas inflytande och delaktighet.

• Extra satsningar på chefers inflytande och delaktighet efterlyses.

• Premiera personalinitierade kompetensutvecklingsstrategier.