2016-04-28 18:54

2016-04-28 18:54

Bättre kvartalsresultat för Moelven

SKOGSINDUSTRI: Stor efterfrågan på modulbyggnader

Första kvartalet blev positivt för norska Moelven, 30 miljoner NOK. Det är, jämfört med samma period året innan, en ökning med åtta miljoner NOK

– På exportmarknaderna har valutakurserna bidragit till att upprätthålla marginalerna. Efterfrågan från bygghandeln i Norden har varit god. Leveransvolymerna var högre, men till lägre priser än under föregående period, säger Morten Kristiansen, koncernchef i Moelven.

För division Byggsystem var aktivitetsnivån högre än under samma period förra året. Den huvudsakliga orsaken är den mycket goda orderingången i modulverksamheten i Sverige.

Morten Kristiansen hävdar att det fortfarande finns enheter med delvis svaga resultat som påverkar koncernens resultat negativt.

– I den handlingsplan som etablerats för att uppnå lönsamhetsmålen har betydande resurser tilldelats för att uppnå förbättringar. Arbetet kommer att fortgå med hög intensitet under innevarande år.

En positiv utveckling förväntas för industriträ. Valutasituationen bidrar fortfarande till att upprätthålla konkurrenskraften på exportmarknaderna.

I Norge förväntas efterfrågan på förädlade trävaror vara i nivå med fjolåret, men det finns regionala skillnader. I Sverige är behovet av nya bostäder stort. Aktiviteten inom nybyggnationen är hög.

– För limträ förväntas den positiva trenden med att välja trä för bärande konstruktioner att fortsätta.

Morten Kristiansen konstaterar att det råder god efterfrågan i både Norge och Sverige på modulbaserade byggnader för bostäder. Kraven på kort byggtid ökar. Det gäller såväl bostäder, skolor och äldreboenden, inte minst för flyktingförläggningar.

– Marknaden för systeminredningar går mycket bra i Sverige, framför allt i storstäderna. Däremot sviktar den norska marknaden och det krävs kapacitetsanpassningar.

För division Byggsystem var aktivitetsnivån högre än under samma period förra året. Den huvudsakliga orsaken är den mycket goda orderingången i modulverksamheten i Sverige.

Morten Kristiansen hävdar att det fortfarande finns enheter med delvis svaga resultat som påverkar koncernens resultat negativt.

– I den handlingsplan som etablerats för att uppnå lönsamhetsmålen har betydande resurser tilldelats för att uppnå förbättringar. Arbetet kommer att fortgå med hög intensitet under innevarande år.

En positiv utveckling förväntas för industriträ. Valutasituationen bidrar fortfarande till att upprätthålla konkurrenskraften på exportmarknaderna.

I Norge förväntas efterfrågan på förädlade trävaror vara i nivå med fjolåret, men det finns regionala skillnader. I Sverige är behovet av nya bostäder stort. Aktiviteten inom nybyggnationen är hög.

– För limträ förväntas den positiva trenden med att välja trä för bärande konstruktioner att fortsätta.

Morten Kristiansen konstaterar att det råder god efterfrågan i både Norge och Sverige på modulbaserade byggnader för bostäder. Kraven på kort byggtid ökar. Det gäller såväl bostäder, skolor och äldreboenden, inte minst för flyktingförläggningar.

– Marknaden för systeminredningar går mycket bra i Sverige, framför allt i storstäderna. Däremot sviktar den norska marknaden och det krävs kapacitetsanpassningar.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.