2016-04-27 06:00

2016-04-27 06:00

Vi lägger helst pengar på resor

Så ser svenskens budget ut

Resandet är nummer ett när svensken prioriterar sina utgifter och budget ökar i år. Trenden att resa mer utspritt över hela året fortsätter på bekostnad av sommarsemesterns budget.

Svenskarna värderar också resandet högst om man jämför med våra nordiska grannländer. Det här visar Momondos årliga internationella reseundersökning.

Här avslöjas svenskarnas resande, både vad gäller hur vi prioriterar resande jämfört med andra utgifter och hur vi reser.

Året runt

– Vi ser en tydligt trend i att svenskarna reser oftare, snarare än att resandet begränsas till just sommarveckorna. De flesta svenskar svarar att de allra helst lägger pengar på resande, men budgeteringen för sommarsemestern minskar, säger Robin Eriksson, Nordenchef på momondo.

En större del av svenskens pengar läggs också på hälsa.Träningstrenden har klivit framåt medan investeringar i hemmet i form av till exempel renoveringar har minskat i år,

Mer än var fjärde svensk, 26 procent, svarar att de helst lägger pengar på resande vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med i fjol.

Hälsa/välbefinnade samt mat och dryck landar på andra plats med 12 procent. På tredje plats kommer hemelektronik med 11 procent.

Dansken roar sig

Jämför man övriga nordiska länders budgetprioriteringar så skiljer den sig mot den resande svensken: Norrmannen tränar, finnen tränar och dansken roar sig.

Norrmännen svarar i högre grad än andra nordbor att de lägger pengar på hemmet, finnarna är benägna att lägga mycket pengar på hälsa, medan danskarna lägger mer pengar på kultur än andra nordbor.

Svenskarna värderar också resandet högst om man jämför med våra nordiska grannländer. Det här visar Momondos årliga internationella reseundersökning.

Här avslöjas svenskarnas resande, både vad gäller hur vi prioriterar resande jämfört med andra utgifter och hur vi reser.

Året runt

– Vi ser en tydligt trend i att svenskarna reser oftare, snarare än att resandet begränsas till just sommarveckorna. De flesta svenskar svarar att de allra helst lägger pengar på resande, men budgeteringen för sommarsemestern minskar, säger Robin Eriksson, Nordenchef på momondo.

En större del av svenskens pengar läggs också på hälsa.Träningstrenden har klivit framåt medan investeringar i hemmet i form av till exempel renoveringar har minskat i år,

Mer än var fjärde svensk, 26 procent, svarar att de helst lägger pengar på resande vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med i fjol.

Hälsa/välbefinnade samt mat och dryck landar på andra plats med 12 procent. På tredje plats kommer hemelektronik med 11 procent.

Dansken roar sig

Jämför man övriga nordiska länders budgetprioriteringar så skiljer den sig mot den resande svensken: Norrmannen tränar, finnen tränar och dansken roar sig.

Norrmännen svarar i högre grad än andra nordbor att de lägger pengar på hemmet, finnarna är benägna att lägga mycket pengar på hälsa, medan danskarna lägger mer pengar på kultur än andra nordbor.

Semesterbudget

Hur mycket tror du ditt hushåll kommer spendera på sommarsemester under 2016?

Budget 2016 2015

+ 93 500 kr 2 % 3 %

46 751 – 93 500 kr 5 % 8 %

19 001 – 46 750 kr 22 % 25 %

9 501 – 19 000 kr 21 % 21 %

4 501 – 9 500 kr 20 % 16 %

951 – 4 500 kr 14 % 10 %

0 – 950 kr 3 % 3 %

Källa: Momondo

Prioriteringslistan

Vad spenderar du helst dina pengar på?

Typ av utgift 2016 2015

Resor 26 % 25 %

Mat och vin, äta ute 12 % 14 %

Hälsa och välmående 12 % 10 %

Elektronik 11 % 11 %

Kläder, skor 10 % 9 %

Hemmet 8 % 10 %

Kulturella evenemang 7 % 6 %

Övrigt 5 % 7 %

Jag vet inte 5 % 4 %

Bilar 4 % 3 %

Källa: Momondo

Källa: