2016-04-27 06:00

2016-04-27 06:00

Växtlust ska ge 51 nya jobb

Storsatsning i sex kommuner

För ett halvår sedan bildades Föreningen Växtlust Värmland med syfte att ansvara för projektverksamheten genom leadermetoden i västra och norra Värmland under de kommande åtta åren.

Området har tilldelats 51 miljoner kronor i offentliga medel och målsättningen är att skapa 51 nya arbetstillfällen i slutet av programperioden.

– Det här är ett oerhört spännande och intressant projekt och det vimlar av uppslag och idéer. Jag är optimist och jag tror att vi har alla möjligheter i världen att uppnå målsättningen, säger Ewa Ryr-Andersson som ansvarar för verksamheten som kommer att bedrivas i sammanlagt sex kommuner som från söder till norr är Säffle, Arvika, Eda, Sunne, Hagfors och Torsby.

Trepartnerskap

Ewa Ryr-Andersson:

– Eftersom dessa kommuner genom den så kallade leaderpotten också medfinansierar projekten finns det möjligheter att ansöka om och driva projekt i hela detta stora geografiska område. Och intresserade inom såväl ideella som privata och offentliga sektorer kan stå som projektägare.

– I den nya programperioden kallas arbetet ”Lokalt ledd utveckling” genom leadermetoden och tanken är då att arbete i de allmännyttiga projekten, så långt som det nu är möjligt, ska ske i trepartnerskap mellan sektorerna. Det har nämligen visat sig att projekt för att utveckla landsbygden och mindre tätorter blir mer lyckosamma om alla tre sektorerna får delge sina synpunkter, erfarenheter och kunskaper under projektprocessen.

Minska avflyttningen

Den främsta målsättningen med projektet är alltså att skapa nya arbetstillfällen och att öka egenförsörjningsgraden hos de projektmedverkande företagen. Precis lika viktigt är det att öka attraktionskraften i byar och lokalsamhällen liksom att man med gemsamma krafter strävar efter att minska avflyttningen från området. Totalt finns det 51 miljoner kronor att dribbla med i området och motprestationen är att minst 51 årsarbetstillfällen ska ha skapats i slutet av programperioden.

– Under förberedelseprocessen 2014-2015 har det lyfts fram många idéer i olika delar av området men det är först nu i vår som e-tjänsten för ansökan om nya projekt är öppnad, säger Ewa Ryr-Andersson. Och därmed är nu de första projektansökningrna på väg in.

– Två intressanta projektidéer med utvecklingspotential har nyligen presenterats i Torsby kommun. Det är dels en vidareutveckling av den lyckade pilotstudien som genomfördes av Torsby kommun under förkortningen ”FRISK” och dels verksamhetsutveckling inom Torsby Idrottsförening. Det senare projektet är intressant även ur det perspektivet att det på sikt kan komma att involvera andra ideella verksamheter i kommunen.

Det är Växtlust i Värmlands styrelse, som består av 12 kvinnor och män i olika åldrar som representerar kommunerna, föreningar och näringslivet i det geografiska området, som styr och prioriterar de inkomna ansökningarna. Sedan är det Jordbruksverket som fattar de formella projektbesluten.

– Det här är ett oerhört spännande och intressant projekt och det vimlar av uppslag och idéer. Jag är optimist och jag tror att vi har alla möjligheter i världen att uppnå målsättningen, säger Ewa Ryr-Andersson som ansvarar för verksamheten som kommer att bedrivas i sammanlagt sex kommuner som från söder till norr är Säffle, Arvika, Eda, Sunne, Hagfors och Torsby.

Trepartnerskap

Ewa Ryr-Andersson:

– Eftersom dessa kommuner genom den så kallade leaderpotten också medfinansierar projekten finns det möjligheter att ansöka om och driva projekt i hela detta stora geografiska område. Och intresserade inom såväl ideella som privata och offentliga sektorer kan stå som projektägare.

– I den nya programperioden kallas arbetet ”Lokalt ledd utveckling” genom leadermetoden och tanken är då att arbete i de allmännyttiga projekten, så långt som det nu är möjligt, ska ske i trepartnerskap mellan sektorerna. Det har nämligen visat sig att projekt för att utveckla landsbygden och mindre tätorter blir mer lyckosamma om alla tre sektorerna får delge sina synpunkter, erfarenheter och kunskaper under projektprocessen.

Minska avflyttningen

Den främsta målsättningen med projektet är alltså att skapa nya arbetstillfällen och att öka egenförsörjningsgraden hos de projektmedverkande företagen. Precis lika viktigt är det att öka attraktionskraften i byar och lokalsamhällen liksom att man med gemsamma krafter strävar efter att minska avflyttningen från området. Totalt finns det 51 miljoner kronor att dribbla med i området och motprestationen är att minst 51 årsarbetstillfällen ska ha skapats i slutet av programperioden.

– Under förberedelseprocessen 2014-2015 har det lyfts fram många idéer i olika delar av området men det är först nu i vår som e-tjänsten för ansökan om nya projekt är öppnad, säger Ewa Ryr-Andersson. Och därmed är nu de första projektansökningrna på väg in.

– Två intressanta projektidéer med utvecklingspotential har nyligen presenterats i Torsby kommun. Det är dels en vidareutveckling av den lyckade pilotstudien som genomfördes av Torsby kommun under förkortningen ”FRISK” och dels verksamhetsutveckling inom Torsby Idrottsförening. Det senare projektet är intressant även ur det perspektivet att det på sikt kan komma att involvera andra ideella verksamheter i kommunen.

Det är Växtlust i Värmlands styrelse, som består av 12 kvinnor och män i olika åldrar som representerar kommunerna, föreningar och näringslivet i det geografiska området, som styr och prioriterar de inkomna ansökningarna. Sedan är det Jordbruksverket som fattar de formella projektbesluten.