2016-04-27 06:00

2016-04-27 06:00

Onödiga avgifter

KRÖNIKA: ELISABETH EKLO

Det är få saker som irriterar konsumenter så mycket som oväntade och till synes omotiverade avgifter som konsumenten inte fått besked om. Även avgifter som plötsligt tillkommer gör att vanligtvis behärskade och tålmodiga medborgare går i taket.

Jag måste erkänna att även mitt blod lätt kommer i svallning om jag ställs inför en avgift jag inte väntat mig och upplever den som orättvis eller felaktig. En orsak är naturligtvis också att jag ofta inte kan se kopplingen till någon nytta för mig.

Faktureringsavgifter är en sådan som jag och kollegorna ofta får frågor om, är det verkligen ok att ta ut en avgift? En fakturaavgift ska jag ha fått information om innan jag ingår ett avtal, annars får den inte tas ut. Nu är det inte bara att stryka avgiften och betala in resten av fakturan. Det gäller att ta kontakt med den som ställt ut fakturan och fråga var det står att det tillkommer en fakturaavgift. Ofta finns det med i villkoren jag godkänt.

Andra heta spörsmål är avgiftens storlek och om ett företag har rätt att ta ut en avgift även om jag betalar med autogiro eller e-faktura. De flesta företag gör inte det, men det finns inget förbud mot att debitera en avgift, även för e-faktura, men den ska vara avtalad och motsvara den kostnad företaget har för administrationen. Eftersom det är praktiskt taget omöjligt att stämma av om avgiften är för hög eller ej är enda sättet att visa sitt missnöje att byta leverantör av varan eller tjänsten.

Ytterligare en källa till ilska är besked om att en avgift kommer att påföras. I ett tidsbestämt avtal får ändringar i regel inte göras under avtalstiden. Är avtalet löpande, utan bindningstid, finns det ibland möjlighet att ändra i villkoren, men det ska meddelas i god tid och motiveras varför. Godkänner jag inte ändringen ska jag normalt få avsluta avtalet utan kostnad. Men har jag betalt en större anslutningsavgift nyligen är det inte så attraktivt att plötsligt säga upp avtalet, då kanske jag ändå väljer att acceptera avgiften.

Betalar jag med kort ska jag inte behöva betala någon avgift för det, men säljaren kan däremot sätta som krav att jag måste handla för ett visst belopp för att få betala med kort. Surt är det om det skulle dyka upp ett inkassokrav i brevlådan.

Ett inkassokrav kan bero på att jag helt enkelt missat förfallodagen för en faktura. Gäller det löpande avtal, som ett telefonabonnemang, ska jag faktiskt höra av mig till företaget om fakturan inte kommer som den brukar. Har jag inte fått en faktura för ett enstaka avtal kan eventuell påminnelse – eller inkassoavgift ofta tas bort, företagen brukar vara hyggliga om kunden ringer och påpekar det.

Och är det kort betalningstid för en faktura kontaktar jag företaget och ber om ett par dar till för att hinna få in betalningen. För onödiga avgifter vill jag inte betala!

Det är få saker som irriterar konsumenter så mycket som oväntade och till synes omotiverade avgifter som konsumenten inte fått besked om. Även avgifter som plötsligt tillkommer gör att vanligtvis behärskade och tålmodiga medborgare går i taket.

Jag måste erkänna att även mitt blod lätt kommer i svallning om jag ställs inför en avgift jag inte väntat mig och upplever den som orättvis eller felaktig. En orsak är naturligtvis också att jag ofta inte kan se kopplingen till någon nytta för mig.

Faktureringsavgifter är en sådan som jag och kollegorna ofta får frågor om, är det verkligen ok att ta ut en avgift? En fakturaavgift ska jag ha fått information om innan jag ingår ett avtal, annars får den inte tas ut. Nu är det inte bara att stryka avgiften och betala in resten av fakturan. Det gäller att ta kontakt med den som ställt ut fakturan och fråga var det står att det tillkommer en fakturaavgift. Ofta finns det med i villkoren jag godkänt.

Andra heta spörsmål är avgiftens storlek och om ett företag har rätt att ta ut en avgift även om jag betalar med autogiro eller e-faktura. De flesta företag gör inte det, men det finns inget förbud mot att debitera en avgift, även för e-faktura, men den ska vara avtalad och motsvara den kostnad företaget har för administrationen. Eftersom det är praktiskt taget omöjligt att stämma av om avgiften är för hög eller ej är enda sättet att visa sitt missnöje att byta leverantör av varan eller tjänsten.

Ytterligare en källa till ilska är besked om att en avgift kommer att påföras. I ett tidsbestämt avtal får ändringar i regel inte göras under avtalstiden. Är avtalet löpande, utan bindningstid, finns det ibland möjlighet att ändra i villkoren, men det ska meddelas i god tid och motiveras varför. Godkänner jag inte ändringen ska jag normalt få avsluta avtalet utan kostnad. Men har jag betalt en större anslutningsavgift nyligen är det inte så attraktivt att plötsligt säga upp avtalet, då kanske jag ändå väljer att acceptera avgiften.

Betalar jag med kort ska jag inte behöva betala någon avgift för det, men säljaren kan däremot sätta som krav att jag måste handla för ett visst belopp för att få betala med kort. Surt är det om det skulle dyka upp ett inkassokrav i brevlådan.

Ett inkassokrav kan bero på att jag helt enkelt missat förfallodagen för en faktura. Gäller det löpande avtal, som ett telefonabonnemang, ska jag faktiskt höra av mig till företaget om fakturan inte kommer som den brukar. Har jag inte fått en faktura för ett enstaka avtal kan eventuell påminnelse – eller inkassoavgift ofta tas bort, företagen brukar vara hyggliga om kunden ringer och påpekar det.

Och är det kort betalningstid för en faktura kontaktar jag företaget och ber om ett par dar till för att hinna få in betalningen. För onödiga avgifter vill jag inte betala!