2016-04-27 06:00

2016-04-27 06:00

Konflikter kan även ge positiva resultat

Nu trimmar Unionen sina chefsmedlemmar

Konflikter uppstår på alla arbetsplatser. Det som vid en första anblick kan ses som något mycket negativt kan vändas till något produktivt och positivt. Det menar ledarskapskonsulten Anders Kinding, som trimmar fackliga Unionens chefsmedlemmar i Värmland.

– De flesta konflikterna på arbetsplatserna uppstår genom dålig kommunikation mellan verkställande direktören och mellanchefen och mellan mellanchefen och de anställda .

De absolut vanligaste anledningarna till konflikter är arbetsscheman, befordringar, arbetsfördelning och ibland också något så konstigt som att någon retar sig på att Karin smaskar när hon äter äpple.

– Konflikterna uppstår genom dålig kommunikation i de olika hierarkierna i företagen, oklara riktlinjer, anställda som tycker annorlunda, olika kunskapsnivåer samt att det finns anställda som går i gång på allt.

De som går i gång på allt kan, om de får för stort utrymme, ställa till stora problem i företaget. Det gäller för chefen att träffa personerna och se till att lösa konflikten. Helt enkelt tala om hur jobbet skall utföras och vad företaget förväntar sig av den anställde. Lyckas man snabbt lösa konflikterna kan detta vändas till något positivt för företaget. Det kan ge en extra kick i produktionen och kanske också en extra kick i försäljningen

Konflikträdda

Alltför många chefer är konflikträdda.

– Det är inte minsta farligt att tidigt ta tag i konflikter. Tyvärr så finns det inget formulär ett som chefen kan hålla sig till. Konflikterna ser olika ut från företag till företag, säger Anders Kinding.

Han har följt konflikter som fått märkliga inslag.

– I ett företag satt två viktiga nyckelpersoner 15 meter från varandra i kontorslandskapet, men de talade inte med varandra utan mejlade dag för dag till varandra och skapade en dålig stämning inom hela företaget. Som chef måste man se till att de anställda talar direkt med varandra.

Lära sig lyssna

Något som är oerhört viktigt för cheferna är att lära sig lyssna.

– Det är en absolut nödvändighet att chefen arbetar lugnt och metodiskt med de olika problemställningarna.

Några viktiga tips eller checklista för chefen: lyssna individuellt på de parter som är oense om något, uppmana parterna i konflikten att själva och sinsemellan lösa konflikten, för samman parterna och jobba som processledare, sätt en deadline för när konflikten skall vara löst, var tydlig med vilka konsekvenser det blir för gruppen eller individerna om inte konflikten löses, dokumentera och sätt ut tid för uppföljning.

Hur ser då de värmländska chefsmedlemmarna i Unionen på konflikter? NWT har träffat tre av medlemmarna i Unionen Chef, Ingrid Berndtsson, Kil, Tomas Mattsson, Sunne och Anne-Lie Bjurenhed, Karlstad.

Har du själv varit inblandad i en konflikt på jobbet och hur blev lösningen?

Är du konflikträdd?

Är chefsrollen jobbig?

Anne-Lie Bjurenhed: Jag har jobbat 20 år på en och samma arbetsplats. Det har väl varit en och annan dust, men vi har löst dem på ett bra sätt. Jag är inte konflikträdd och jag tycker inte att chefsrollen är jobbig.

Ingrid Berndtsson: Visst har det varit en och annan dust, men det gäller att tala ut om problemen och nå en bra lösning. Jag tycker vi har lyckats bra med detta i Kils Golfklubb. Jag är inte konflikträdd, men jag gillar inte konflikter. Chefsrollen är inte alls jobbig. Allt beror på hur man jobbar som chef. Man kan inte vara allsmäktig.

Thomas Mattsson: Alla har väl någon gång hamnat i en konfliktsituation. Lösningen är bra möten och kommunikation. Jag är inte minsta konflikträdd och jag räds inte chefsrollen.

– De flesta konflikterna på arbetsplatserna uppstår genom dålig kommunikation mellan verkställande direktören och mellanchefen och mellan mellanchefen och de anställda .

De absolut vanligaste anledningarna till konflikter är arbetsscheman, befordringar, arbetsfördelning och ibland också något så konstigt som att någon retar sig på att Karin smaskar när hon äter äpple.

– Konflikterna uppstår genom dålig kommunikation i de olika hierarkierna i företagen, oklara riktlinjer, anställda som tycker annorlunda, olika kunskapsnivåer samt att det finns anställda som går i gång på allt.

De som går i gång på allt kan, om de får för stort utrymme, ställa till stora problem i företaget. Det gäller för chefen att träffa personerna och se till att lösa konflikten. Helt enkelt tala om hur jobbet skall utföras och vad företaget förväntar sig av den anställde. Lyckas man snabbt lösa konflikterna kan detta vändas till något positivt för företaget. Det kan ge en extra kick i produktionen och kanske också en extra kick i försäljningen

Konflikträdda

Alltför många chefer är konflikträdda.

– Det är inte minsta farligt att tidigt ta tag i konflikter. Tyvärr så finns det inget formulär ett som chefen kan hålla sig till. Konflikterna ser olika ut från företag till företag, säger Anders Kinding.

Han har följt konflikter som fått märkliga inslag.

– I ett företag satt två viktiga nyckelpersoner 15 meter från varandra i kontorslandskapet, men de talade inte med varandra utan mejlade dag för dag till varandra och skapade en dålig stämning inom hela företaget. Som chef måste man se till att de anställda talar direkt med varandra.

Lära sig lyssna

Något som är oerhört viktigt för cheferna är att lära sig lyssna.

– Det är en absolut nödvändighet att chefen arbetar lugnt och metodiskt med de olika problemställningarna.

Några viktiga tips eller checklista för chefen: lyssna individuellt på de parter som är oense om något, uppmana parterna i konflikten att själva och sinsemellan lösa konflikten, för samman parterna och jobba som processledare, sätt en deadline för när konflikten skall vara löst, var tydlig med vilka konsekvenser det blir för gruppen eller individerna om inte konflikten löses, dokumentera och sätt ut tid för uppföljning.

Hur ser då de värmländska chefsmedlemmarna i Unionen på konflikter? NWT har träffat tre av medlemmarna i Unionen Chef, Ingrid Berndtsson, Kil, Tomas Mattsson, Sunne och Anne-Lie Bjurenhed, Karlstad.

Har du själv varit inblandad i en konflikt på jobbet och hur blev lösningen?

Är du konflikträdd?

Är chefsrollen jobbig?

Anne-Lie Bjurenhed: Jag har jobbat 20 år på en och samma arbetsplats. Det har väl varit en och annan dust, men vi har löst dem på ett bra sätt. Jag är inte konflikträdd och jag tycker inte att chefsrollen är jobbig.

Ingrid Berndtsson: Visst har det varit en och annan dust, men det gäller att tala ut om problemen och nå en bra lösning. Jag tycker vi har lyckats bra med detta i Kils Golfklubb. Jag är inte konflikträdd, men jag gillar inte konflikter. Chefsrollen är inte alls jobbig. Allt beror på hur man jobbar som chef. Man kan inte vara allsmäktig.

Thomas Mattsson: Alla har väl någon gång hamnat i en konfliktsituation. Lösningen är bra möten och kommunikation. Jag är inte minsta konflikträdd och jag räds inte chefsrollen.