2016-04-27 06:00

2016-04-27 06:00

Kommunalrådet Per Gruvberger (S)

FILIPSTAD: Vi måste klara integrationsprocessen

Vi har många viktiga frågor på vår agenda, men den allra viktigaste frågan just nu är att klara integrationsprocessen för de nyanlända., säger kommunalrådet Per Gruvberger, (S), Filipstads kommun.

– Trycket på enskilda kommuner är stort. Därför är det viktigt att integrationsprocessen blir en fråga för länet i sin helhet. Att vi sedan får medel från regeringen är en självklarhet. Annars skulle kommunen mer eller mindre gå bankrutt.

Filipstads kommun är en av länets kommuner som sett till sin storlek fått ta emot flest nyanlända. Trycket på boende, språkutbildning, jobb och försörjning är stort.

– I oktober i fjol såg jag ett stort mörkt hål. Jag undrade hur vi skulle klara detta, men nu ser jag ljusare på situationen. Vi har fått i gång verksamheter och arbetsgrupper som gör att processen underlättas.

Felsatsning

En sak har Per Gruvberger bestämt sig för.

– Vi kommer inte göra något överilat när det gäller boendefrågorna. Långt före min tid i det politiska livet i kommunen, då bostadsdelegationen var verksam, gjorde Filipstad ett stort misstag med en felsatsning som skulle kunna värderas till 100 miljoner kronor. Skall vi bygga måste det handla om vanliga lägenheter, inte modulbyggande, baracker och så kallade Attefallshus. Det kommer en dag då dagens boendekrav har blåst över.

Fundersam

När frågan om tätorten Lesjöfors framtid kommer på tal bli Per Gruvberger fundersam.

– Visst är genomfarten inte tilltalande, men så som det ser ut där ser det inte ut i resten av Lesjöfors. Det finns fina villaområden. Jag kan berätta att vi häromdagen fick in ansökningar från folk som vill bygga nya villor i Lesjöfors.

Det bor 1 000 personer i Lesjöfors. Det är nog få orter i Värmland av den storleken som har så många industrier, tillägger han.

Öppen fråga

När det gäller högstadiets vidare liv i Lesjöfors, säger Per Gruvberger så här:

– Än så länge handlar det bara om konsultrapporten. Vad som händer och en eventuell flytt till Filipstad är fortfarande en öppen fråga..

I dag bor det 10 600 personer i Filipstad. Hur mycket folk bor det i kommunen om tio år?

– ¨Vi kommer nog att hålla oss kring den siffran, men har vi lite tur och vi lyckas med integrationsprocessen kan den siffran stiga.

Filipstads kommun är en av länets kommuner som sett till sin storlek fått ta emot flest nyanlända. Trycket på boende, språkutbildning, jobb och försörjning är stort.

– I oktober i fjol såg jag ett stort mörkt hål. Jag undrade hur vi skulle klara detta, men nu ser jag ljusare på situationen. Vi har fått i gång verksamheter och arbetsgrupper som gör att processen underlättas.

Felsatsning

En sak har Per Gruvberger bestämt sig för.

– Vi kommer inte göra något överilat när det gäller boendefrågorna. Långt före min tid i det politiska livet i kommunen, då bostadsdelegationen var verksam, gjorde Filipstad ett stort misstag med en felsatsning som skulle kunna värderas till 100 miljoner kronor. Skall vi bygga måste det handla om vanliga lägenheter, inte modulbyggande, baracker och så kallade Attefallshus. Det kommer en dag då dagens boendekrav har blåst över.

Fundersam

När frågan om tätorten Lesjöfors framtid kommer på tal bli Per Gruvberger fundersam.

– Visst är genomfarten inte tilltalande, men så som det ser ut där ser det inte ut i resten av Lesjöfors. Det finns fina villaområden. Jag kan berätta att vi häromdagen fick in ansökningar från folk som vill bygga nya villor i Lesjöfors.

Det bor 1 000 personer i Lesjöfors. Det är nog få orter i Värmland av den storleken som har så många industrier, tillägger han.

Öppen fråga

När det gäller högstadiets vidare liv i Lesjöfors, säger Per Gruvberger så här:

– Än så länge handlar det bara om konsultrapporten. Vad som händer och en eventuell flytt till Filipstad är fortfarande en öppen fråga..

I dag bor det 10 600 personer i Filipstad. Hur mycket folk bor det i kommunen om tio år?

– ¨Vi kommer nog att hålla oss kring den siffran, men har vi lite tur och vi lyckas med integrationsprocessen kan den siffran stiga.