2016-04-26 19:35

2016-04-26 19:35

Poolwater fördubblar omsättningen

ARVIKA: De såg den framtida marknadspotentialen

När Sven Erik Månsson och Mats Jaller, Arvika, arbetade vid Coffee Queen, hade de en plan. De ville förvärva ett företag som hade en outnyttjad marknadspotential. De hittade Skandinaviska Badanläggningar i Glava.
– Lennart Olausson var en duktig företagare, men han var ingen säljare och han ville inte expandera. Vi såg snabbt vilken marknadspotential det fanns för företaget. Nu blommar vi ut på allvar, säger Sven-Erik Månsson, vd i Poolwater.

Poolwater har många års erfarenhet att förse pooler och bassänger, både kommunala och stora privata anläggningar, med reningsutrustning. Skandinaviska Badanläggningar hade en omsättning på 12 miljoner kronor. I dag omsätter Poolwater cirka 30 miljoner kronor och det nya målet är tufft.

– 2020 skall vi ha en omsättning på 50, kanske 60 miljoner kronor.

Mats Jaller är den av ägarna som är ute bland kunderna.

– Ibland räcker inte den egna personalen till och vi måste hyra in arbetskraft, men folk från Poolwater leder alltid arbetet. Är det inte jag som är på plats är det någon annan från företaget.

Nyrekrytering

I dag har företaget 16 anställda i Arvika, men det krävs nyrekrytering för att klara den snabbt ökande orderingången.

– Vi kan inte presentera några exakta tal. Mycket är också avhängigt av i vilken utsträckning vi kan få fatt på den kompetens som krävs för att arbeta med våra produkter.

I dag handlar det om den svenska marknaden, men nu börjar den norska marknaden vakna till på allvar.

– Det känns rätt att vi på allvar testar den norska marknaden. Faktum är att kanske 80 procent av simanläggningarna i Sverige och Norge står och förfaller. Där har vi mycket att göra förutsett att politikerna är med på noterna och vill rusta anläggningarna. Det byggs också många nya anläggningar, säger Sven-Erik Månsson.

Goda kontakter

Ofta hänger Poolwater på huvudleverantörerna av stora byggen, där pooler och bassänger är en del av bygget.

– Vi har goda kontakter med de stora byggbolagen. De vet vad vi står för, kvalitetsbegreppet och den servicenivå vi arbetar med.

Reklamsnutten på företagets hemsida har en poäng: ” Med oss som partner slipper ditt projekt sluta med ett magplask”,

Referensobjekt

Referensobjekten är kända: Hooks herrgård och Tyresö Aqua Arena, för att nu nämna några exempel. I Värmland har de arbetat med bassänger och pooler i Arvika, Filipstad, Sysslebäck, Grums och Deje.

Men hur är det inom den privata sektorn?

– Det är storgodsägare och folk som bygger jättevillor som hör sig för, men den privata sektorn är ingen stor marknad.

Skolboksexempel

Poolwater var tidigt ute med att satsa på externa styrelseledamöter. Samtidigt har de under uppbyggnaden av företaget haft ett nära samarbete med Almi Värmland,

Så här säger man vid Almi: ” De är ett skolboksexempel på hur ett entreprenörsdrivet företag skall jobba. De har en plan och de bygger förutsättningarna för att den planen skall fungera. Det är inte av en slump det blir bra”.

Poolwater har många års erfarenhet att förse pooler och bassänger, både kommunala och stora privata anläggningar, med reningsutrustning. Skandinaviska Badanläggningar hade en omsättning på 12 miljoner kronor. I dag omsätter Poolwater cirka 30 miljoner kronor och det nya målet är tufft.

– 2020 skall vi ha en omsättning på 50, kanske 60 miljoner kronor.

Mats Jaller är den av ägarna som är ute bland kunderna.

– Ibland räcker inte den egna personalen till och vi måste hyra in arbetskraft, men folk från Poolwater leder alltid arbetet. Är det inte jag som är på plats är det någon annan från företaget.

Nyrekrytering

I dag har företaget 16 anställda i Arvika, men det krävs nyrekrytering för att klara den snabbt ökande orderingången.

– Vi kan inte presentera några exakta tal. Mycket är också avhängigt av i vilken utsträckning vi kan få fatt på den kompetens som krävs för att arbeta med våra produkter.

I dag handlar det om den svenska marknaden, men nu börjar den norska marknaden vakna till på allvar.

– Det känns rätt att vi på allvar testar den norska marknaden. Faktum är att kanske 80 procent av simanläggningarna i Sverige och Norge står och förfaller. Där har vi mycket att göra förutsett att politikerna är med på noterna och vill rusta anläggningarna. Det byggs också många nya anläggningar, säger Sven-Erik Månsson.

Goda kontakter

Ofta hänger Poolwater på huvudleverantörerna av stora byggen, där pooler och bassänger är en del av bygget.

– Vi har goda kontakter med de stora byggbolagen. De vet vad vi står för, kvalitetsbegreppet och den servicenivå vi arbetar med.

Reklamsnutten på företagets hemsida har en poäng: ” Med oss som partner slipper ditt projekt sluta med ett magplask”,

Referensobjekt

Referensobjekten är kända: Hooks herrgård och Tyresö Aqua Arena, för att nu nämna några exempel. I Värmland har de arbetat med bassänger och pooler i Arvika, Filipstad, Sysslebäck, Grums och Deje.

Men hur är det inom den privata sektorn?

– Det är storgodsägare och folk som bygger jättevillor som hör sig för, men den privata sektorn är ingen stor marknad.

Skolboksexempel

Poolwater var tidigt ute med att satsa på externa styrelseledamöter. Samtidigt har de under uppbyggnaden av företaget haft ett nära samarbete med Almi Värmland,

Så här säger man vid Almi: ” De är ett skolboksexempel på hur ett entreprenörsdrivet företag skall jobba. De har en plan och de bygger förutsättningarna för att den planen skall fungera. Det är inte av en slump det blir bra”.