2016-04-19 17:53

2016-04-19 17:56

Ovanlig stämma i Länsförsäkringar

KARLSTAD: Nu bör ledamöterna vara värmlänningar

Nu bör styrelseledamöterna i Länsförsäkringar Värmland hädanefter vara värmlänningar och helst också vara kunder i bolaget. Det beslutet fattade Länsförsäkringar Värmlands ägare vid årsstämman i Karlstad.

Upprinnelsen till beslutet var valberedningens enhälliga förslag att välja in en person från ett av grannlänen, Karl Henrik Olsson, men detta ogillades av stämman. Dessförinnan fanns det också ett förslag om att styrelsen skulle kunna bestå av en person som inte var värmlänning och som inte var bosatt i Värmland.

Märkligt

Det som sedan följde i fyllnadsvalet var synnerligen märkligt. Enligt valberedningens ordförande, Stig Löfgren, hade Erik Eriksson i brev begärt att få lämna styrelsen, men några minuter innan stämman startade tog han tillbaka sin avsägelse och ställde sig till förfogande för omval.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Eftersom Erik Eriksson skriftligen hade avsagt sig omval tog vi fram en synnerligen kompetent person, Karl Henrik Olsson, men nu är detta historia, sa Stig Löfgren, efter stämman.

Oense

Här kunde historien vara slut, men det finns andra poänger. Flera ombud förklarade för NWT att ordförande i styrelsen, Patrik Sandin och vice ordförande Erik Eriksson inte är särskilt överens.

– De är oense om vad de egentligen är oense om, menade ett av ombuden.

Om det är personrelaterat går inte att nå klarhet i, men enligt flera ombud handlar det bland annat om nuvarande VD, Ulf W Eriksson, skall få fortsätta ytterligare en tid, han fyller 65 år i februari nästa år, eller om Länsförsäkringar redan nu skall söka efter ny vd. Enligt uppgifter från flera ombud vill Sandin ta tag i frågan nu, men Eriksson vill att Ulf W Eriksson fortsätter ytterligare några år.

Lugn vd

Huvudpersonen själv, Ulf W Eriksson tar det hela med ro. Enligt uppgift NWT fått har han sagt till styrelsen att han tänker sluta nästa år, men det är uppgifter som han tillbakavisar.

– Jag fortsätter så länge styrelsen vill att jag skall fortsätta. Den dagen jag vill lämna jobbet som vd tänker jag först och främst berätta detta för de anställda, säger Ulf W Eriksson.

Eriksson och Sandin är väldigt fåordiga. Vad är det som hänt mellan er båda?

– Ingenting. Fråga Erik Eriksson om han har ett bättre svar, säger Patrik Sandin.

Erik Eriksson säger så här:

– Det löser sig.

Man skulle kanske säga att det hela är en storm i vattenglas och en pikant historia om det inte vore för att flera ägarombud är oroliga för att det i styrelsen för Länsförsäkringar finns ledamöter som har svårt att komma överens.

Patrik Sandin:

– Vi har inom kort ett nytt styrelsemöte. Då får vi se vad som händer.

Vid stämman valde Victoria Svanberg att lämna styrelsen i bolaget. Skälet var betydande arbetsuppgifter inom NWT-koncernen. Ny styrelseledamot blev Jakob Larsson.

Upprinnelsen till beslutet var valberedningens enhälliga förslag att välja in en person från ett av grannlänen, Karl Henrik Olsson, men detta ogillades av stämman. Dessförinnan fanns det också ett förslag om att styrelsen skulle kunna bestå av en person som inte var värmlänning och som inte var bosatt i Värmland.

Märkligt

Det som sedan följde i fyllnadsvalet var synnerligen märkligt. Enligt valberedningens ordförande, Stig Löfgren, hade Erik Eriksson i brev begärt att få lämna styrelsen, men några minuter innan stämman startade tog han tillbaka sin avsägelse och ställde sig till förfogande för omval.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Eftersom Erik Eriksson skriftligen hade avsagt sig omval tog vi fram en synnerligen kompetent person, Karl Henrik Olsson, men nu är detta historia, sa Stig Löfgren, efter stämman.

Oense

Här kunde historien vara slut, men det finns andra poänger. Flera ombud förklarade för NWT att ordförande i styrelsen, Patrik Sandin och vice ordförande Erik Eriksson inte är särskilt överens.

– De är oense om vad de egentligen är oense om, menade ett av ombuden.

Om det är personrelaterat går inte att nå klarhet i, men enligt flera ombud handlar det bland annat om nuvarande VD, Ulf W Eriksson, skall få fortsätta ytterligare en tid, han fyller 65 år i februari nästa år, eller om Länsförsäkringar redan nu skall söka efter ny vd. Enligt uppgifter från flera ombud vill Sandin ta tag i frågan nu, men Eriksson vill att Ulf W Eriksson fortsätter ytterligare några år.

Lugn vd

Huvudpersonen själv, Ulf W Eriksson tar det hela med ro. Enligt uppgift NWT fått har han sagt till styrelsen att han tänker sluta nästa år, men det är uppgifter som han tillbakavisar.

– Jag fortsätter så länge styrelsen vill att jag skall fortsätta. Den dagen jag vill lämna jobbet som vd tänker jag först och främst berätta detta för de anställda, säger Ulf W Eriksson.

Eriksson och Sandin är väldigt fåordiga. Vad är det som hänt mellan er båda?

– Ingenting. Fråga Erik Eriksson om han har ett bättre svar, säger Patrik Sandin.

Erik Eriksson säger så här:

– Det löser sig.

Man skulle kanske säga att det hela är en storm i vattenglas och en pikant historia om det inte vore för att flera ägarombud är oroliga för att det i styrelsen för Länsförsäkringar finns ledamöter som har svårt att komma överens.

Patrik Sandin:

– Vi har inom kort ett nytt styrelsemöte. Då får vi se vad som händer.

Vid stämman valde Victoria Svanberg att lämna styrelsen i bolaget. Skälet var betydande arbetsuppgifter inom NWT-koncernen. Ny styrelseledamot blev Jakob Larsson.