2016-04-18 17:05

2016-04-18 17:05

Karlstads Teknikcenter - nyckeln till jobb

KARLSTAD: För få ungdomar söker teknikprogrammen

Industrin i Värmland ropar efter tekniker av alla slag. Karlstads Teknikcenter, KTC, har resurserna att utbilda till de tjänster som efterfrågas, men det är för få ungdomar som väljer teknikprogrammen.
– Mellan 80 -100 procent av de som tar examen vid KTC går direkt ut i arbete. Dessutom får de bra lön. Nu gäller det för ungdomarna att söka till de olika teknikprogrammen, säger Daniel Skålerud, biträdande rektor vid KTC

Nu är inte KTC ensamma om problemet att för få ungdomar söker sig till teknikprogrammen. Man kan säga att problemet dyker upp redan på gymnasienivå, eller kanske redan i grundskolan.

– Det är samma över hela landet. Vi är ett stort nätverk som hela tiden försöker informera om utbildningarna som nästintill ger jobb för alla studerande.

Kravlistan

Nu handlar också mycket om vad Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, ger för besked till KTC och andra teknikcenter i landet.

– Vi har hela tiden en lista på utbildningar vi vill genomföra, men vi får tyvärr för många nej av myndigheten, säger Daniel Skålerud.

Matchningen mellan industrins behov och MYH:s sätt att bevilja hänger inte riktigt i hop Frågan fanns med på dagordningen när statsministern Stefan Löfven för några månader sedan besökte KTC.

– Som gammal verkstadskille och tidigare ordförande i IF Metall förstod han problemet. Men ibland kan det vara ett glapp mellan förstående politiker och ett förverkligande av att täcka in industrins behov av bra teknisk utbildning. Vi och industrin vill självfallet få klartecken för fler utbildningar och en utvidgning av redan befintliga utbildningar.

Mötesplattform

Det var 2004 som KTC startade sin verksamhet. Bakom satsningen stod Valmet, Karlstads kommun och Ljungbergsfonden.

– Hela tiden har syftet varit att utveckla samarbetet mellan utbildningsanordnare och näringsliv. Det vill säga att skapa en mötesplattform.

I dag har skolan tre olika områden som kvalificerad gymnasieutbildning inom teknik, Yrkeshögskolan Karlstad samt uppdragsutbildning, dessutom det fjärde året i gymnasieingenjörsutbildningen.

Chans

En intressant fråga är hur de nyanlända kan påverka dagens situation?

– Mycket talar för att vi får tryck på oss att utbilda en del av dem till jobb samtidigt som de läser svenska för invandrare, SFI. Vi tror, utan att veta, att det bland gruppen nyanlända finns kompetenser som kan komma till stor nytta inom industrin, säger Daniel Skålerud.

Nu är inte KTC ensamma om problemet att för få ungdomar söker sig till teknikprogrammen. Man kan säga att problemet dyker upp redan på gymnasienivå, eller kanske redan i grundskolan.

– Det är samma över hela landet. Vi är ett stort nätverk som hela tiden försöker informera om utbildningarna som nästintill ger jobb för alla studerande.

Kravlistan

Nu handlar också mycket om vad Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, ger för besked till KTC och andra teknikcenter i landet.

– Vi har hela tiden en lista på utbildningar vi vill genomföra, men vi får tyvärr för många nej av myndigheten, säger Daniel Skålerud.

Matchningen mellan industrins behov och MYH:s sätt att bevilja hänger inte riktigt i hop Frågan fanns med på dagordningen när statsministern Stefan Löfven för några månader sedan besökte KTC.

– Som gammal verkstadskille och tidigare ordförande i IF Metall förstod han problemet. Men ibland kan det vara ett glapp mellan förstående politiker och ett förverkligande av att täcka in industrins behov av bra teknisk utbildning. Vi och industrin vill självfallet få klartecken för fler utbildningar och en utvidgning av redan befintliga utbildningar.

Mötesplattform

Det var 2004 som KTC startade sin verksamhet. Bakom satsningen stod Valmet, Karlstads kommun och Ljungbergsfonden.

– Hela tiden har syftet varit att utveckla samarbetet mellan utbildningsanordnare och näringsliv. Det vill säga att skapa en mötesplattform.

I dag har skolan tre olika områden som kvalificerad gymnasieutbildning inom teknik, Yrkeshögskolan Karlstad samt uppdragsutbildning, dessutom det fjärde året i gymnasieingenjörsutbildningen.

Chans

En intressant fråga är hur de nyanlända kan påverka dagens situation?

– Mycket talar för att vi får tryck på oss att utbilda en del av dem till jobb samtidigt som de läser svenska för invandrare, SFI. Vi tror, utan att veta, att det bland gruppen nyanlända finns kompetenser som kan komma till stor nytta inom industrin, säger Daniel Skålerud.