2016-04-07 16:07

2016-04-07 16:11

Stor framgång för Affärs IT

KARLSTAD: Samarbete med fem EU-företag

Genom samarbete med fem internationella aktörer, Microsoft, Elavon, Payworks, Star Micronics och Miura inom området kortbetalningssystem har Affärs IT med huvudkontor i Karlstad och säljverksamhet i Stockholm skapat ett drömläge för sina vidareutvecklade kassaregister för kortbetalningar.
– Nu står den europeiska marknaden öppen för vårt egenutvecklade system för kortbetalningar. Vi räknar med stor säljframgång, säger Daniel Höglund Werngren, Affärs IT, Karlstad.

Det som möjliggjort den här utvecklingen är ett EU-direktiv som löste upp den låsta situationen på den svenska marknaden när det gäller kortbetalningsindustrin. Affärs IT kunde alliera sig med betalväxlar utomlands som hade en helt annan prisnivå är den som varit rådande i Sverige.

– I vår plan för de närmaste tre åren räknar vi med att sälja över 5 000 terminaler i Frankrike, Tyskland och Storbritannien.

Lanseringen

Om några dagar presenterar Affärs IT det vidareutvecklade betalsystemet på en stor internationell mässa.

– Konsortiet vi ingår i täcker in hela spannet för en korttransaktion och vi kan själva vara med och kontrollera hela kedjan, säger Daniel Höglund Werngren.

Hårdvaran till de nya kassaregistren har tillverkats i asiatiska länder, men mjukvaran är egenproducerad av Affärs IT:s programmerare.

– Vi försöker också hitta tillverkare av stativ och hållare till terminaler, kortläsare och kvittoutskrivare. Det finns säkert något verkstadsföretag i Värmland som kan hjälpa oss med det arbetet.

Inledningen

För sju-åtta år sedan presenterade företaget de första kassaregistren, Easy Cashier och nu kommer alltså det nya systemet som fått namnet Isupos Uno.

De senaste två åren har Daniel Höglund Werngren haft klippkort hos de europeiska flygbolagen. Det har handlat om många och långa förhandlingar som lett fram till ett samarbete med de europeiska jättarna inom området korttransaktioner.

Affärs IT genomförde också en organisationsförändring. Marie Werngren, hustru till Daniel, övertog rollen som vd och Daniel fick ägna all tid åt utvecklingen av de nya betalsystemen. Nu har detta betalat sig med råge.

Växer

I dag arbetar ett 15-tal personer vid Affärs IT i Karlstad. Den utveckling som företaget nu tycks få kommer säkert att bidra till nyanställningar.

Affärs IT är också ett av de ledande företagen i landet när det gäller betallösningar för event av alla de slag. De både hyr ut och säljer system till stora arrangemang som Melodifestivalen, konserter samt stora idrottstävlingar som ishockey VM och nu också handbolls-VM.

– Just nu är det många bollar i luften, säger Daniel Höglund Werngren.

Det som möjliggjort den här utvecklingen är ett EU-direktiv som löste upp den låsta situationen på den svenska marknaden när det gäller kortbetalningsindustrin. Affärs IT kunde alliera sig med betalväxlar utomlands som hade en helt annan prisnivå är den som varit rådande i Sverige.

– I vår plan för de närmaste tre åren räknar vi med att sälja över 5 000 terminaler i Frankrike, Tyskland och Storbritannien.

Lanseringen

Om några dagar presenterar Affärs IT det vidareutvecklade betalsystemet på en stor internationell mässa.

– Konsortiet vi ingår i täcker in hela spannet för en korttransaktion och vi kan själva vara med och kontrollera hela kedjan, säger Daniel Höglund Werngren.

Hårdvaran till de nya kassaregistren har tillverkats i asiatiska länder, men mjukvaran är egenproducerad av Affärs IT:s programmerare.

– Vi försöker också hitta tillverkare av stativ och hållare till terminaler, kortläsare och kvittoutskrivare. Det finns säkert något verkstadsföretag i Värmland som kan hjälpa oss med det arbetet.

Inledningen

För sju-åtta år sedan presenterade företaget de första kassaregistren, Easy Cashier och nu kommer alltså det nya systemet som fått namnet Isupos Uno.

De senaste två åren har Daniel Höglund Werngren haft klippkort hos de europeiska flygbolagen. Det har handlat om många och långa förhandlingar som lett fram till ett samarbete med de europeiska jättarna inom området korttransaktioner.

Affärs IT genomförde också en organisationsförändring. Marie Werngren, hustru till Daniel, övertog rollen som vd och Daniel fick ägna all tid åt utvecklingen av de nya betalsystemen. Nu har detta betalat sig med råge.

Växer

I dag arbetar ett 15-tal personer vid Affärs IT i Karlstad. Den utveckling som företaget nu tycks få kommer säkert att bidra till nyanställningar.

Affärs IT är också ett av de ledande företagen i landet när det gäller betallösningar för event av alla de slag. De både hyr ut och säljer system till stora arrangemang som Melodifestivalen, konserter samt stora idrottstävlingar som ishockey VM och nu också handbolls-VM.

– Just nu är det många bollar i luften, säger Daniel Höglund Werngren.