2016-04-06 15:57

2016-04-06 15:57

Idéerna flödar i innovationsparken

KARLSTAD: Viktig inkörsport till eget företagande

Nu lever Innovation Park, Karlstad, upp till sitt rykte. Det gör man genom att starta Startlab, en plats där idébärare samlas för att utbyta tankar och idéer som längre fram skall leda till nyföretagande.
– Intresset är stort. Jag är helt övertygad om att större delen av idébärarna kommer att genomföra sina projekt. Då med hjälp av olika finansiärer och brobyggare, säger Anna-Karin Frykstedt, ansvarig för idéverkstaden vid Innovation Park.

I innovationsparken finns också en öppen verkstad där alla som vill kan laborera med sina produkter och försöka hitta vägar fram till en kommersialisering.

– Vi har redan fått höra att vi har anvisat en supercool arbetsplats och Värmlands bästa nätverk för att nå målet om en egen verksamhet eller eget företag man kan livnära sig på.

Spännande

Det är många spännande idéer som bollas mellan deltagarna och som följs av rådgivare från olika organisationer som Inova, Värmlandskooperativen, Hushållningssällskapet, Nyföretagarcentrum, Drivhuset och Almi, för att nu nämna några exempel.

Chagatay Senemgen vill starta en georgisk restaurang i Forshaga, Håkan Fallqvist, som tidigare jobbat på Värmlands Museum vill jobba med ljus och mässverksamhet, Eden Mengisteab vill satsa mer på afrikansk mat, Ben Skoglund har utvecklat en webbportal för projekt som leder till att människor, företag och organisationer finner varandra, Sandra Spelling vill satsa på miljö och hållbarhet i sin nya organisation, Earth in Harmony och Marike Ijjmker vill jobba med en verksamhet som hon kallar för interkulturell identitet.

Tidsbegränsat

100 kronor per månad kostar det att komma med i gemenskapen vid idéverkstaden.

- Deltagarna får vara med i sex månader. Under tiden hoppas vi att många av deltagarna fått goda rådgivare och att de kommer ut med sina projekt och produkter, säger Anna-Karin Frykstedt.

Deltagarna i idéverkstaden behöver bara gå cirka 50 meter i Innovation Park och vips dyker man på de första rådgivarna, Drivhuset. Lite längre bort i korridorerna återfinns Inova,

I dagsläget finns det 11 personer i idéverkstaden, men det finns egentligen inget tak för verksamheten.

Grannen, Inova, har nyligen presenterat en ny grupp som deltar i starta upp programmet Inova Start Up Accelerator. Nio nya entreprenörer har påbörjat sina 100 dagar som skall ta deras idé snabbare till marknaden.

I innovationsparken finns också en öppen verkstad där alla som vill kan laborera med sina produkter och försöka hitta vägar fram till en kommersialisering.

– Vi har redan fått höra att vi har anvisat en supercool arbetsplats och Värmlands bästa nätverk för att nå målet om en egen verksamhet eller eget företag man kan livnära sig på.

Spännande

Det är många spännande idéer som bollas mellan deltagarna och som följs av rådgivare från olika organisationer som Inova, Värmlandskooperativen, Hushållningssällskapet, Nyföretagarcentrum, Drivhuset och Almi, för att nu nämna några exempel.

Chagatay Senemgen vill starta en georgisk restaurang i Forshaga, Håkan Fallqvist, som tidigare jobbat på Värmlands Museum vill jobba med ljus och mässverksamhet, Eden Mengisteab vill satsa mer på afrikansk mat, Ben Skoglund har utvecklat en webbportal för projekt som leder till att människor, företag och organisationer finner varandra, Sandra Spelling vill satsa på miljö och hållbarhet i sin nya organisation, Earth in Harmony och Marike Ijjmker vill jobba med en verksamhet som hon kallar för interkulturell identitet.

Tidsbegränsat

100 kronor per månad kostar det att komma med i gemenskapen vid idéverkstaden.

- Deltagarna får vara med i sex månader. Under tiden hoppas vi att många av deltagarna fått goda rådgivare och att de kommer ut med sina projekt och produkter, säger Anna-Karin Frykstedt.

Deltagarna i idéverkstaden behöver bara gå cirka 50 meter i Innovation Park och vips dyker man på de första rådgivarna, Drivhuset. Lite längre bort i korridorerna återfinns Inova,

I dagsläget finns det 11 personer i idéverkstaden, men det finns egentligen inget tak för verksamheten.

Grannen, Inova, har nyligen presenterat en ny grupp som deltar i starta upp programmet Inova Start Up Accelerator. Nio nya entreprenörer har påbörjat sina 100 dagar som skall ta deras idé snabbare till marknaden.