2016-03-30 06:00

2016-03-30 11:00

Skogarna missköts

VÄRMLAND. Stora värden står på spel

Skogsstyrelsen larmar om ett eftersatt röjningsbehov på 100-tals årsarbeten i Värmlands skogar. Samtidigt hotas stora unika naturvärden i skyddsvärda områden.