2016-03-30 06:00

2016-03-31 14:03

Fortsatt upp och ner på börserna

KRÖNIKA: PETER ÖSTBERG

Prognoserna över börsbolagens framtida vinster är fortsatt försiktiga. Trots att börskurserna har repat sig efter årsskiftets initiala fall är börsernas värderingar inte utmanande.

Det är värt att komma ihåg att börsnedgången sedan i slutet på förra sommaren i Sverige och Europa skedde från en börstopp som var centralbanksdopad. Rensat för den här ”räntedrivna” börstoppen så har aktiekurserna sedan i slutet på förra året backat ganska väl i linje med mer försiktiga vinstprognoser.

Tilltron har då, till bolagens framtida vinstutveckling, vacklat den senaste tiden. Vi har sedan i höstas argumenterat för att kursfluktuationerna sannolikt skulle bli större än ”normalt” beroende på ihållande oro för Kinas ekonomiska utveckling.

Samtidigt är värderingarna på de mogna börserna i skrivande stund inte utmanande. Börsvärderingarna är rimliga givet att prognoserna på bolagens framtida vinster inte sänks dramatiskt.

Även om vi inte är speciellt oroliga för bolagens framtida intjäning, så befinner vi oss i en period av ökad osäkerhet. Vår bedömning är dock att den globala konjunkturen successivt växer sig starkare, vilket borgar för växande bolagsvinster framöver.

Detta innebär för Er sparare att det kommer fortsatt att vara osäkert på börserna framöver som jag beskrev i förra krönikan. Månadssparandet i aktiefonder gäller i alla väder och vill man leta lita avkastning till rimlig risk kan ett ”räntebevis” mot till exempel Stena vara ett alternativ.

Ett annat räntealternativ kan vara att ha exponering mot kreditrisken i en europeisk bolagskorg reflekterande Markit iTraxx Europe Index, som består av 125 europeiska bolag med varierande kreditvärdighet, i detta fall lägst med rating BBB- som är den lägsta rating som kan kallas Investement grade bolag. Detta till skillnad mot det kanske mer kända High Yield bolag indexet, eller High Yield fonder, som har en högre risk.

Dessa typer av produkter eller fonder är svåra att förstå, så här är det viktigt att man pratar med sin rådgivare vilken risk man vill ta och vilken avkastning man är nöjd med, samt vilken tidshorisont man som sparare har.

Lyckat till med sparandet.

Prognoserna över börsbolagens framtida vinster är fortsatt försiktiga. Trots att börskurserna har repat sig efter årsskiftets initiala fall är börsernas värderingar inte utmanande.

Det är värt att komma ihåg att börsnedgången sedan i slutet på förra sommaren i Sverige och Europa skedde från en börstopp som var centralbanksdopad. Rensat för den här ”räntedrivna” börstoppen så har aktiekurserna sedan i slutet på förra året backat ganska väl i linje med mer försiktiga vinstprognoser.

Tilltron har då, till bolagens framtida vinstutveckling, vacklat den senaste tiden. Vi har sedan i höstas argumenterat för att kursfluktuationerna sannolikt skulle bli större än ”normalt” beroende på ihållande oro för Kinas ekonomiska utveckling.

Samtidigt är värderingarna på de mogna börserna i skrivande stund inte utmanande. Börsvärderingarna är rimliga givet att prognoserna på bolagens framtida vinster inte sänks dramatiskt.

Även om vi inte är speciellt oroliga för bolagens framtida intjäning, så befinner vi oss i en period av ökad osäkerhet. Vår bedömning är dock att den globala konjunkturen successivt växer sig starkare, vilket borgar för växande bolagsvinster framöver.

Detta innebär för Er sparare att det kommer fortsatt att vara osäkert på börserna framöver som jag beskrev i förra krönikan. Månadssparandet i aktiefonder gäller i alla väder och vill man leta lita avkastning till rimlig risk kan ett ”räntebevis” mot till exempel Stena vara ett alternativ.

Ett annat räntealternativ kan vara att ha exponering mot kreditrisken i en europeisk bolagskorg reflekterande Markit iTraxx Europe Index, som består av 125 europeiska bolag med varierande kreditvärdighet, i detta fall lägst med rating BBB- som är den lägsta rating som kan kallas Investement grade bolag. Detta till skillnad mot det kanske mer kända High Yield bolag indexet, eller High Yield fonder, som har en högre risk.

Dessa typer av produkter eller fonder är svåra att förstå, så här är det viktigt att man pratar med sin rådgivare vilken risk man vill ta och vilken avkastning man är nöjd med, samt vilken tidshorisont man som sparare har.

Lyckat till med sparandet.