2016-03-21 18:29

2016-03-21 18:29

Rottneros hämtar vd från Billerud-Korsnäs

SKOGSINDUSTRIN: Lennart Eberleh tar över koncern i nytändning

- Vi är många som följt Lennart Eberlehs framgångsrika arbete i Billerud Korsnäs med nya hållbara förpackningslösningar, Corrugated Solutions, Därför är vi nöjda över att ha rekryterat en person med stor kompetens.
Det säger Rune Ingvarsson, styrelseordförande i Rottneros, efter att Lennart Eberleh utsetts till ny vd efter Per Lundeen.

- Han har stor kompetens inom pappersindustrin och han har gedigna erfarenheter av affärsmannaskap, säger Rune Ingvarsson.

Om utnämningen kom överraskande för branschen blev nog Lennart Eberleh än mer överraskad att få budet.

- Klart att jag blev överraskad, men samtidigt blev jag glad över att koncernen ville se mig på posten som vd. Rottneros är en koncern i nytändning. De har under de senaste två åren presenterat helt nya produkter inom massasektorn. Bara detta visar att koncernen har en stark utvecklingspotential. Dessutom hållbara produkter som efterfrågas på den internationella marknaden.

Lovord

Du har fått många lovord för ditt sätt att vara en av ledarna för Billerud Korsnäs stora satsning på förpackningslösningar och en anpassning av produktionen mot produkter för förpackningslösningar.

- Det har varit en spännande tid och jag tror på ytterligare framgång för Billerud-Korsnäs på det området.

Lennart Eberleh är medveten om de utmaningar som väntar inom Rottneros.

- Bland annat handlar det om den långsiktiga industriella planen, Agenda 500 och sättet att ytterligare utveckla Rottneros strategi.

Förhoppning

I dag omsätter Rottneros över två miljarder kronor på årsbasis. Vad tror du omsättningen uppgår till om tre år?

- Jag hoppas givetvis att den har ökat, men det är givetvis svårt för mig att i dag ha en absolut uppfattning i den frågan. Jag tillträder senast den 1 oktober i år.

Rottneros har fabriker i Vallvik och Sunne. Huvudkontoret ligger i Vallvik.

- Jag bor i Kil och tänker veckopendla.

Lennart Eberleh har mer än 20 års erfarenhet av olika chefspositioner inom pappersindustrin, bland annat inom Stora, Billerud och Billerud-Korsnäs. Han är civilingenjör från Technical University Braunschweig.

- Han har stor kompetens inom pappersindustrin och han har gedigna erfarenheter av affärsmannaskap, säger Rune Ingvarsson.

Om utnämningen kom överraskande för branschen blev nog Lennart Eberleh än mer överraskad att få budet.

- Klart att jag blev överraskad, men samtidigt blev jag glad över att koncernen ville se mig på posten som vd. Rottneros är en koncern i nytändning. De har under de senaste två åren presenterat helt nya produkter inom massasektorn. Bara detta visar att koncernen har en stark utvecklingspotential. Dessutom hållbara produkter som efterfrågas på den internationella marknaden.

Lovord

Du har fått många lovord för ditt sätt att vara en av ledarna för Billerud Korsnäs stora satsning på förpackningslösningar och en anpassning av produktionen mot produkter för förpackningslösningar.

- Det har varit en spännande tid och jag tror på ytterligare framgång för Billerud-Korsnäs på det området.

Lennart Eberleh är medveten om de utmaningar som väntar inom Rottneros.

- Bland annat handlar det om den långsiktiga industriella planen, Agenda 500 och sättet att ytterligare utveckla Rottneros strategi.

Förhoppning

I dag omsätter Rottneros över två miljarder kronor på årsbasis. Vad tror du omsättningen uppgår till om tre år?

- Jag hoppas givetvis att den har ökat, men det är givetvis svårt för mig att i dag ha en absolut uppfattning i den frågan. Jag tillträder senast den 1 oktober i år.

Rottneros har fabriker i Vallvik och Sunne. Huvudkontoret ligger i Vallvik.

- Jag bor i Kil och tänker veckopendla.

Lennart Eberleh har mer än 20 års erfarenhet av olika chefspositioner inom pappersindustrin, bland annat inom Stora, Billerud och Billerud-Korsnäs. Han är civilingenjör från Technical University Braunschweig.