2016-03-21 08:41

2016-03-21 08:54

Anita Sjölander ny fabriksdirektör på Gruvön

Anita Sjölander har utsetts till ny fabriksdirektör på Gruvön.

Anita Sjölander har utsetts till ny fabriksdirektör på Gruvön.

– Jag ser fram emot att tillsammans med alla kompetenta medarbetare på Gruvön fortsätta utveckla verksamheten, säger Anita Sjölander.

I samband med att tidigare fabriksdirektören för Gruvön, Fredrik Turzik, i januari utsågs till regionchef inom ett av BillerudKorsnäs affärsområden inleddes en rekryteringsprocess för att hitta hans efterträdare. Det arbetet har nu resulterat i att Anita Sjölanderhar utsetts till ny fabriksdirektör.

Anita kommer tidigast från en befattning som avdelningschef för massabruket på Gruvön och dessförinnan som sektionschef i pappersbruket.

"Fulla av framtidstro"

– Vår närhet till högkvalitativ vedråvara, vår samlade kompetens inom vår verksamhet och möjligheterna inom den globala förpackningsmarknaden är faktorer som talar till vår fördel. BillerudKorsnäs satsningar på innovation är något som gör det hela extra intressant. På Gruvön arbetar vi nu också intensivt med att studera förutsättningarna för en större satsning – en möjlig investering i en ny kartongmaskin. Inget beslut är fattat än och vi får se vad våra undersökningar visar när de är klara framåt årsskiftet, men det visar ändå att vi är fulla av framtidstro, säger Anita Sjölander.

Största bruket

BillerudKorsnäs produktionsenhet på Gruvön är en av Nordens största pappers- och massabruk. Vid Gruvön produceras dygnet runt, året om, pappersmassa och olika typer av förpackningspapper och förpackningskartong. Produkterna säljs sedan över hela världen i stor utsträckning för användning till livsmedelsförpackningar. BillerudKorsnäs har på Gruvön drygt 800 medarbetare och verksamheten omsätter över 4 miljarder kronor årligen.

– Jag ser fram emot att tillsammans med alla kompetenta medarbetare på Gruvön fortsätta utveckla verksamheten, säger Anita Sjölander.

I samband med att tidigare fabriksdirektören för Gruvön, Fredrik Turzik, i januari utsågs till regionchef inom ett av BillerudKorsnäs affärsområden inleddes en rekryteringsprocess för att hitta hans efterträdare. Det arbetet har nu resulterat i att Anita Sjölanderhar utsetts till ny fabriksdirektör.

Anita kommer tidigast från en befattning som avdelningschef för massabruket på Gruvön och dessförinnan som sektionschef i pappersbruket.

"Fulla av framtidstro"

– Vår närhet till högkvalitativ vedråvara, vår samlade kompetens inom vår verksamhet och möjligheterna inom den globala förpackningsmarknaden är faktorer som talar till vår fördel. BillerudKorsnäs satsningar på innovation är något som gör det hela extra intressant. På Gruvön arbetar vi nu också intensivt med att studera förutsättningarna för en större satsning – en möjlig investering i en ny kartongmaskin. Inget beslut är fattat än och vi får se vad våra undersökningar visar när de är klara framåt årsskiftet, men det visar ändå att vi är fulla av framtidstro, säger Anita Sjölander.

Största bruket

BillerudKorsnäs produktionsenhet på Gruvön är en av Nordens största pappers- och massabruk. Vid Gruvön produceras dygnet runt, året om, pappersmassa och olika typer av förpackningspapper och förpackningskartong. Produkterna säljs sedan över hela världen i stor utsträckning för användning till livsmedelsförpackningar. BillerudKorsnäs har på Gruvön drygt 800 medarbetare och verksamheten omsätter över 4 miljarder kronor årligen.