2016-03-08 00:00

2016-03-08 14:08

Värmlänningarna allt mer företagsamma

VÄRMLAND: Flest aktiva företagare i Sunne

Antalet företagsamma människor ökar starkt i Värmland. Var tionde värmlänning har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd/ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Det är sjätte året i rad som antralet företagsamma människor ökar.

Varje år undersöker arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv om antalet företagsamma personer, det vill säga de som ansvarar för ett företags utveckling, ökar eller minskar i landet. Undersökningen visar att andelen företagsamma i Värmland nu är 10,5 procent – en ny toppnotering. Även bland länets kvinnor når företagsamheten en ny toppnivå. Företagsamheten i länet är dock fortfarande lägre än i de flesta andra svenska län.

Välfärdsföretagen ökar

– De senaste åren har andelen företagsamma inom välfärdssektorn ökat starkt, vilket inte minst bidrar till en förbättrad företagsamhet bland länets kvinnor, säger Urban Svanberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Värmland i ett pressmeddelande.

Under de senaste fem åren har antalet företagsamma inom välfärdssektorn ökat med hela 23 procent i Värmland. Som andel av befolkningen uppgår nu antalet företagsamma inom välfärdssektorn till 2,8 personer per 1 000 invånare, vilket är klart under genomsnittet för Sverige.

– Sex av tio företagsamma inom välfärdssektorn är kvinnor. Förbättrade villkor för välfärdsföretagande, inte minst med en fortsatt konkurrensutsättning av kommunernas verksamhet, kan därför vara ett viktigt sätt att stärka företagsamheten bland kvinnorna i länet, säger Urban Svanberg.

Sunne företagsammast

Länets mest företagsamma kommun är precis som förra året Sunne, där 15,7 procent av den arbetsföra befolkningen är företagsam. Sunne har dessutom länets högsta företagsamhet bland kvinnor. Filipstad har länets svagaste företagsamhet.

– Det är i företagen som merparten av alla nya jobb skapas och det är också där som många nya innovationer utvecklas och kommersialiseras. Därför är det en mycket god nyhet att den värmländska företagsamheten nu stiger för sjätte året i rad, säger Urban Svanberg.

Varje år undersöker arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv om antalet företagsamma personer, det vill säga de som ansvarar för ett företags utveckling, ökar eller minskar i landet. Undersökningen visar att andelen företagsamma i Värmland nu är 10,5 procent – en ny toppnotering. Även bland länets kvinnor når företagsamheten en ny toppnivå. Företagsamheten i länet är dock fortfarande lägre än i de flesta andra svenska län.

Välfärdsföretagen ökar

– De senaste åren har andelen företagsamma inom välfärdssektorn ökat starkt, vilket inte minst bidrar till en förbättrad företagsamhet bland länets kvinnor, säger Urban Svanberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Värmland i ett pressmeddelande.

Under de senaste fem åren har antalet företagsamma inom välfärdssektorn ökat med hela 23 procent i Värmland. Som andel av befolkningen uppgår nu antalet företagsamma inom välfärdssektorn till 2,8 personer per 1 000 invånare, vilket är klart under genomsnittet för Sverige.

– Sex av tio företagsamma inom välfärdssektorn är kvinnor. Förbättrade villkor för välfärdsföretagande, inte minst med en fortsatt konkurrensutsättning av kommunernas verksamhet, kan därför vara ett viktigt sätt att stärka företagsamheten bland kvinnorna i länet, säger Urban Svanberg.

Sunne företagsammast

Länets mest företagsamma kommun är precis som förra året Sunne, där 15,7 procent av den arbetsföra befolkningen är företagsam. Sunne har dessutom länets högsta företagsamhet bland kvinnor. Filipstad har länets svagaste företagsamhet.

– Det är i företagen som merparten av alla nya jobb skapas och det är också där som många nya innovationer utvecklas och kommersialiseras. Därför är det en mycket god nyhet att den värmländska företagsamheten nu stiger för sjätte året i rad, säger Urban Svanberg.