2016-02-16 06:00

2016-02-16 06:00

Hon vill riva gränshinder

KARLSTAD: Framtidsministern mötte lokala företagare

– Ni är mina allierade för ett starkare nordiskt samarbete!
Det sa framtidsminister Kristina Persson (S) när hon träffade representanter för Handelskammaren Värmland i går.

För många värmländska företag är möjligheterna att göra affärer med Norge avgörande för framtiden. När statsrådet med ansvar för framtids- och strategifrågor samt nordiskt samarbete kom till stan tog näringslivet förstås chansen att göra sin röst hörd.

På ett möte på Stadshotellet, där delar av Handelskammarens styrelse samt även några av Perssons värmländska partikamrater deltog, gav Handelskammaren ministern en lägesbild i de viktigaste frågorna. Organisationen, som representerar 1 100 värmländska medlemsföretag, jobbar bland annat för att få bättre kommunikationer mellan Stockholm och Oslo.

Dålig tillförlitlighet

– Nu har vi fått ner restiden med tåg mellan Oslo och Stockholm från 6 till 4,5 timme. Restiden är viktig, men tillförlitligheten är ännu viktigare. När man inte vet om man kommer fram en viss tid så är det många företag som väljer andra ressätt, bil till exempel. Som det är nu har vi snabbtåg 60 procent av gångerna, säger Frida Johansson, Handelskammarens vd.

Snabbare och tillförlitligare tåg mellan Stockholm och Oslo skulle göra det möjligt att arbetspendla varje dag från Värmland till den norska huvudstaden.

– Vilken kraft vi skulle kunna skapa om Oslo kunde ingå i en gemensam arbetsmarknad med oss! säger Frida Johansson.

Många gränshinder

När det gäller tåg- och övriga infrastrukturfrågor kunde inte Kristina Persson ge några löften, eftersom det inte är hennes fackområde. Som Nordenminister kan hon dock göra en del när det gällde ett annat diskussionsämne, gränshindren.

Enligt Handelskammaren finns det en hel del sådana, bland annat skatte- och tullregler som gör den gränsöverskridande företagsamheten onödigt krånglig.

– Vi har lärt oss att ta oss fram, men det är ett lapptäcke av regler, säger Håkan Nordblad från Westra Wermlands Sparbank.

– Vi måste inse vilka fantastiska möjligheter vi har. Det är stora skillnader i näringslivsstruktuten mellan Sverige och Norge. Det blir en dynamik som det skulle gå att göra mycket bra av.

Höll med om allt

Kristina Persson lyssnade, ställde frågor och kunde bara instämma i allt företagarna sa. Hon skulle gärna se ett enklare och mer handelsvänligt regelverk.

– Men Gränshinderrådet, som de nordiska regeringarna har tillsatt, har tagit bort 15 gränshinder under 2015. Målsättningen var mellan fem och tio.

– Det krävs mer av gemensam lagstiftning, men det kommer att ta tid. Det krävs tålamod, allianser och att man tar det steg för steg. Ni är mina allierade, säger Kristina Persson.

För många värmländska företag är möjligheterna att göra affärer med Norge avgörande för framtiden. När statsrådet med ansvar för framtids- och strategifrågor samt nordiskt samarbete kom till stan tog näringslivet förstås chansen att göra sin röst hörd.

På ett möte på Stadshotellet, där delar av Handelskammarens styrelse samt även några av Perssons värmländska partikamrater deltog, gav Handelskammaren ministern en lägesbild i de viktigaste frågorna. Organisationen, som representerar 1 100 värmländska medlemsföretag, jobbar bland annat för att få bättre kommunikationer mellan Stockholm och Oslo.

Dålig tillförlitlighet

– Nu har vi fått ner restiden med tåg mellan Oslo och Stockholm från 6 till 4,5 timme. Restiden är viktig, men tillförlitligheten är ännu viktigare. När man inte vet om man kommer fram en viss tid så är det många företag som väljer andra ressätt, bil till exempel. Som det är nu har vi snabbtåg 60 procent av gångerna, säger Frida Johansson, Handelskammarens vd.

Snabbare och tillförlitligare tåg mellan Stockholm och Oslo skulle göra det möjligt att arbetspendla varje dag från Värmland till den norska huvudstaden.

– Vilken kraft vi skulle kunna skapa om Oslo kunde ingå i en gemensam arbetsmarknad med oss! säger Frida Johansson.

Många gränshinder

När det gäller tåg- och övriga infrastrukturfrågor kunde inte Kristina Persson ge några löften, eftersom det inte är hennes fackområde. Som Nordenminister kan hon dock göra en del när det gällde ett annat diskussionsämne, gränshindren.

Enligt Handelskammaren finns det en hel del sådana, bland annat skatte- och tullregler som gör den gränsöverskridande företagsamheten onödigt krånglig.

– Vi har lärt oss att ta oss fram, men det är ett lapptäcke av regler, säger Håkan Nordblad från Westra Wermlands Sparbank.

– Vi måste inse vilka fantastiska möjligheter vi har. Det är stora skillnader i näringslivsstruktuten mellan Sverige och Norge. Det blir en dynamik som det skulle gå att göra mycket bra av.

Höll med om allt

Kristina Persson lyssnade, ställde frågor och kunde bara instämma i allt företagarna sa. Hon skulle gärna se ett enklare och mer handelsvänligt regelverk.

– Men Gränshinderrådet, som de nordiska regeringarna har tillsatt, har tagit bort 15 gränshinder under 2015. Målsättningen var mellan fem och tio.

– Det krävs mer av gemensam lagstiftning, men det kommer att ta tid. Det krävs tålamod, allianser och att man tar det steg för steg. Ni är mina allierade, säger Kristina Persson.