2016-02-10 06:00

2016-02-10 06:00

Så får man innovatörer att lyfta ur startblocken

KARLSTAD: Temadag om innovationer

Bygg ett affärsmässigt team tidigt i processen. Det är en av grundidéerna i Bio Express – en snabbväg från idé till säljbar produkt som arbetats fram i samarbete mellan Paper Province och Inova.

Hur ska man få fler innovatörer att lyckas med sin produkt eller tjänst så att de kan bygga livskraftiga företag? Den frågan stod i fokus under gårdagen, när Värmländska ingenjörsföreningen, Handelskammaren Värmland och klustren Paper Province och Stål & Verkstad arrangerade ”Världsklass Värmland – temadag om innovation” på Innovation Park i Karlstad.

En rad föreläsare från framgångsrika värmländska företag berättade om innovationerna som lagt grunden för deras verksamhet och hur de jobbar för att fortsätta vara innovativa. Företrädare för Innovation park, Inova och Almi berättade vilka vägar entreprenörer kan gå för att få den finansiering och övriga stöd som behövs för att kommersialisera sina idéer.

Ett nytt arbetssätt för att få fart på processen från idé till första ordern har tagits fram av av Paper Province och Inova. Enligt innovationsrådgivaren Erik Dahlén går det att korta ner vägen från start till att företaget får sin första kund till bara tre månader. Bio Express kallas det nya arbetssättet. Det bygger bland annat på att man utnyttjar regionens nätverk för att skapa samarbeten mellan innovatören och duktiga affärsmän, gärna unga, hungriga studenter på universitetet.

Undviker låsning

– Det blir lätt en låsning mellan industrin, innovatören och kapitalet om man inte snabbt får sin första kund. När man väl har den går det lättare att få finansiering, säger Erik Dahlén.

Arbetssättet har redan visat sig fungera i praktiken, just med kombinationen innovatör med teknisk kompetens och studenter med driv och affärssinne.

– Vi bara körde på, säger Carl Romlin som handplockades till startupföretaget Drinor AB innan han var klar civilingenjör i industriell ekonomi.

– Det har gått bra, vi har ett letter of intent från vår första kund, säger han.

Teamet är allt

Dagens moderator Anna Sandborgh sammanfattade hur viktigt det är att koppla ihop människor med rätt kompetenser och personligheter för att det ska hända något.

– När riskkapitalister får frågan vilka tre saker som avgör om de tänker investera svarar de: teamet, teamet och teamet.

Hur ska man få fler innovatörer att lyckas med sin produkt eller tjänst så att de kan bygga livskraftiga företag? Den frågan stod i fokus under gårdagen, när Värmländska ingenjörsföreningen, Handelskammaren Värmland och klustren Paper Province och Stål & Verkstad arrangerade ”Världsklass Värmland – temadag om innovation” på Innovation Park i Karlstad.

En rad föreläsare från framgångsrika värmländska företag berättade om innovationerna som lagt grunden för deras verksamhet och hur de jobbar för att fortsätta vara innovativa. Företrädare för Innovation park, Inova och Almi berättade vilka vägar entreprenörer kan gå för att få den finansiering och övriga stöd som behövs för att kommersialisera sina idéer.

Ett nytt arbetssätt för att få fart på processen från idé till första ordern har tagits fram av av Paper Province och Inova. Enligt innovationsrådgivaren Erik Dahlén går det att korta ner vägen från start till att företaget får sin första kund till bara tre månader. Bio Express kallas det nya arbetssättet. Det bygger bland annat på att man utnyttjar regionens nätverk för att skapa samarbeten mellan innovatören och duktiga affärsmän, gärna unga, hungriga studenter på universitetet.

Undviker låsning

– Det blir lätt en låsning mellan industrin, innovatören och kapitalet om man inte snabbt får sin första kund. När man väl har den går det lättare att få finansiering, säger Erik Dahlén.

Arbetssättet har redan visat sig fungera i praktiken, just med kombinationen innovatör med teknisk kompetens och studenter med driv och affärssinne.

– Vi bara körde på, säger Carl Romlin som handplockades till startupföretaget Drinor AB innan han var klar civilingenjör i industriell ekonomi.

– Det har gått bra, vi har ett letter of intent från vår första kund, säger han.

Teamet är allt

Dagens moderator Anna Sandborgh sammanfattade hur viktigt det är att koppla ihop människor med rätt kompetenser och personligheter för att det ska hända något.

– När riskkapitalister får frågan vilka tre saker som avgör om de tänker investera svarar de: teamet, teamet och teamet.