2016-01-27 09:09

2016-01-27 09:11

Vill du ha jobb – här är möjligheterna störst

WEBB-TV

Arbetsförmedlingen i Karlstad sätter fokus på bristyrken under tre temadagar.
– Det är första gången vi gör på det här sättet och satsar på att ge både inspiration och information, säger arbetsförmedlare Jessica Paszkowski.