2016-01-21 19:33

2016-01-21 19:35

Landmark: "Det långsiktiga behovet finns"

KARLSTAD

– Ge det mer tid. Det här är trögrörliga system.
Det säger flygplatschefen Peter Landmark. Han menar att det behöver gå något år till innan man slår fast om behovsanalysen stämmer eller inte när det gäller de större företagens resande.

– Frankfurtlinjen är en av BMI:s bäst belagda linjer i deras linjenät i Europa. Resandet ligger över prognosen, säger han.

Frågan är då varför kommunen kommer att få vänta längre än planerat på att få tillbaka de 7,5 miljoner kronor som man hoppas på från den frivilliga avgiften som företagen ska betala när de reser med Frankfurtflyget. Svaret är att behovsanalysen – som ligger till grund för finansieringsmodellen – slår fel.

Flygplatsens utredning

Analysen togs fram av flygplatsen som bland annat utnyttjade analysföretag som gjorde intervjuer. Arbetet har skett i samarbete med flygbolag och olika företag, enligt Peter Landmark.

När flyglinjen varit i gång i 1,5 år ser man att de stora företagen inte har utnyttjat den lika mycket som man hade räknat med. Samtidigt har små och medelstora företag rest mer än vad man trodde.

– Det är många små konsultföretag som reste från Stockholm eller Göteborg förut som nu reser från Karlstad i stället. Turismresandet har också varit större än man trodde.

Mer snabbfotade

Små företag är mer snabbfotade när det gäller att anpassa sig till nya resmöjligheter. Stora företag med bokningsbyråer utspridda över landet har inte samma möjlighet att snabbt lägga om resrutiner, menar Landmark.

– Men det långsiktiga behovet finns.

– Först efter tre år är det rättvist att se på hur det ser ut, säger han.

Karlstad airport har gett BMI regional en rad olika avgiftslättnader, för att få dem att fortsätta flyga.

Vilka krav har de ställt mot er?

– Det är ett samarbete, vi går hand i hand. De har inte kommit med några hot. Avgiftslättnader för ny trafik är helt normalt, Karlstad avviker inte på något sätt från vad som är normalt för regionala flygplatser i Nordeuropa. Flygbolagen står inte direkt i kö för att flyga här. Vill vi i Karlstad ha flygtrafik till den flygplats i Europa som har flest dagliga avgångar måste man göra så här.

När kan Frankfurtlinjen bli lönsam för flygplatsen?

– Varför frågar man om en flygplats är lönsam på sista raden när man inte frågar om ett vägbygge är det? Är busstationen lönsam? En flygplats måste bära sina egna kostnader när det gäller räddningstjänst, snöröjning och annat, men ändå är alla flygplatser i Sverige totalt sett en miljardvinst för staten på grund av intäkterna. Vilken annan infrastruktur kan man säga det om?

– Sedan är det ju så också att Frankfurtlinjen är en ren plusaffär för flygplatsen från start, på grund av att vi skulle ha haft samma kostnader för att hålla i gång flygplatsen även utan Frankfurtflyget.

Nisser backar inte

Kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) säger att han givetvis skulle önska att företagen betalade in den frivilliga avgiften mer och snabbare än vad som nu sker, men han tvekar inte en sekund på att Frankfurtlinjen är väl investerade skattepengar.

– Alternativet, att inte ha tillgång till den här linjen, vore förödande. Det är tusen- och åter tusentals jobb som påverkas av den. Jag talar med företag som säger att den är helt avgörande för dem. Det offentliga går in med stora medel i annan infrastruktur och det gör vi med flyget också. Jag skulle i och för sig önska att staten tog ett större ansvar men när den inte gör det så kommer vi att fortsätta göra det.

– Frankfurtlinjen är en av BMI:s bäst belagda linjer i deras linjenät i Europa. Resandet ligger över prognosen, säger han.

Frågan är då varför kommunen kommer att få vänta längre än planerat på att få tillbaka de 7,5 miljoner kronor som man hoppas på från den frivilliga avgiften som företagen ska betala när de reser med Frankfurtflyget. Svaret är att behovsanalysen – som ligger till grund för finansieringsmodellen – slår fel.

Flygplatsens utredning

Analysen togs fram av flygplatsen som bland annat utnyttjade analysföretag som gjorde intervjuer. Arbetet har skett i samarbete med flygbolag och olika företag, enligt Peter Landmark.

När flyglinjen varit i gång i 1,5 år ser man att de stora företagen inte har utnyttjat den lika mycket som man hade räknat med. Samtidigt har små och medelstora företag rest mer än vad man trodde.

– Det är många små konsultföretag som reste från Stockholm eller Göteborg förut som nu reser från Karlstad i stället. Turismresandet har också varit större än man trodde.

Mer snabbfotade

Små företag är mer snabbfotade när det gäller att anpassa sig till nya resmöjligheter. Stora företag med bokningsbyråer utspridda över landet har inte samma möjlighet att snabbt lägga om resrutiner, menar Landmark.

– Men det långsiktiga behovet finns.

– Först efter tre år är det rättvist att se på hur det ser ut, säger han.

Karlstad airport har gett BMI regional en rad olika avgiftslättnader, för att få dem att fortsätta flyga.

Vilka krav har de ställt mot er?

– Det är ett samarbete, vi går hand i hand. De har inte kommit med några hot. Avgiftslättnader för ny trafik är helt normalt, Karlstad avviker inte på något sätt från vad som är normalt för regionala flygplatser i Nordeuropa. Flygbolagen står inte direkt i kö för att flyga här. Vill vi i Karlstad ha flygtrafik till den flygplats i Europa som har flest dagliga avgångar måste man göra så här.

När kan Frankfurtlinjen bli lönsam för flygplatsen?

– Varför frågar man om en flygplats är lönsam på sista raden när man inte frågar om ett vägbygge är det? Är busstationen lönsam? En flygplats måste bära sina egna kostnader när det gäller räddningstjänst, snöröjning och annat, men ändå är alla flygplatser i Sverige totalt sett en miljardvinst för staten på grund av intäkterna. Vilken annan infrastruktur kan man säga det om?

– Sedan är det ju så också att Frankfurtlinjen är en ren plusaffär för flygplatsen från start, på grund av att vi skulle ha haft samma kostnader för att hålla i gång flygplatsen även utan Frankfurtflyget.

Nisser backar inte

Kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) säger att han givetvis skulle önska att företagen betalade in den frivilliga avgiften mer och snabbare än vad som nu sker, men han tvekar inte en sekund på att Frankfurtlinjen är väl investerade skattepengar.

– Alternativet, att inte ha tillgång till den här linjen, vore förödande. Det är tusen- och åter tusentals jobb som påverkas av den. Jag talar med företag som säger att den är helt avgörande för dem. Det offentliga går in med stora medel i annan infrastruktur och det gör vi med flyget också. Jag skulle i och för sig önska att staten tog ett större ansvar men när den inte gör det så kommer vi att fortsätta göra det.